WIA Hiaatverzekering uitgebreid - kind knuffelt vrouw

WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Zorgt voor inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

 • Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris tot de WIA-loongrens of tot € 125.000,-
 • U en uw medewerker krijgen intensieve begeleiding bij re-integratie
 • U zorgt voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Een WIA-verzekering is maatwerk. Onze specialisten kijken graag met u naar een passend aanbod.

Wat is de WIA Hiaatverzekering uitgebreid?

Is uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan heeft dat veel invloed op het inkomen. Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze betaalt maar een gedeelte van het oorspronkelijke bruto jaarloon. Is uw medewerker meer dan 35% arbeidsongeschikt? Onze WIA Hiaat­verzekering uitgebreid (we noemen deze ook wel de Arbeids­ongeschikt­heids­verzekering voor uw Personeel) vult de WIA-uitkering dan gegarandeerd aan tot mini­maal 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon. Een goede basis voor uw mede­werkers! Bekijk hier nog eens de 2 vormen van de WIA Hiaatverzekering.

Onze verzekering biedt een inkomensgarantie van 70%, 75% of 80% tot een bepaald maximum. Er zijn 2 keuzes voor het gekozen maximum:

 • de WIA-loongrens
 • € 125.000,-

Wat zijn de belangrijkste voordelen van onze WIA Hiaatverzekering uitgebreid?

 • De WIA is ingewikkeld. De AOVP niet. Uw medewerkers weten bij arbeidsongeschiktheid precies waar ze aan toe zijn. Geen moeilijke berekeningen. Geen lastige formules. Gewoon de zekerheid van minimaal 70% van het laatste bruto jaarloon. 
 • U krijgt een inkomensgarantie van 70%, 75% of 80% tot een loon van € 125.000,-. Dit in tegenstelling tot de meeste verzekeraars die een inkomensgarantie en dekking bieden tot de WIA-loongrens.
 • U voldoet aan uw zorgplicht voor medewerkers. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel (AOVP) is een totaaloplossing op het gebied van sociale zekerheid.
 • U heeft de keuze uit looptijd of eindleeftijd: 5 jaar, 10 jaar of tot AOW-leeftijd (eventueel keuze uit maximaal 67, 68, 69 of 70 jaar).
 •  U kiest wat voor vergoeding uw medewerker krijgt. U kunt kiezen uit 4 soorten:
  • een vergoeding die elk jaar met 2% stijgt.
  • een vergoeding die elk jaar met 3% stijgt.
  • een vergoeding die elk jaar met de WIA-index stijgt (maximaal 3%).
  • een vergoeding die steeds hetzelfde blijft.
  De overheid bepaalt elk jaar of alle WIA-uitkeringen stijgen en met hoeveel procent. Dat is de WIA-index
 • Medewerkers krijgen een extra uitkering van 5% als zij voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn óf zelf nog voldoende inkomen weten te verdienen.
 • Het bruto loon tot € 125.000,- is standaard verzekerd. Heeft u medewerkers in dienst die meer dan € 125.000,- verdienen? Dan kunt u hun loon boven dit bedrag ook beschermen. Met het aparte onderdeel WIA AOV Excedent.
 • U kunt zelf de premieverdeling bepalen en betaalt geen premie voor arbeidsongeschikte medewerkers. De premie is lager dan voor een arbeids­ongeschiktheidsverzekering die uw medewerker zelf regelt. U haalt de premie van de medewerker van zijn brutosalaris af. Daardoor betaalt hij minder belasting. Ook u betaalt geen belasting over uw premie.
 • U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen (wij ontvangen wijzigingen automatisch).
 • U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket.
 • U krijgt professionele en effectieve re-integratieservice
 • Al uw medewerkers zijn automatisch verzekerd. Wij verzekeren al uw medewerkers. Zonder gedoe. We sluiten niemand uit en u betaalt geen extra premie voor medewerkers die meer risico lopen. Meldt u uw medewerkers op tijd aan.
 • Uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.

Past de WIA Hiaatverzekering uitgebreid bij uw situatie?

Sluit u een WIA Hiaatverzekering uitgebreid af? Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Lees daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en ontdek of de WIA Hiaatverzekering uitgebreid past bij uw bedrijf. Wij informeren u vrijblijvend. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.

Bekijk wat u verzekert met de WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte
 • Vergoeding aan medewerkers in de WGA, die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • Vergoeding aan medewerkers in de IVA
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV

Niet verzekerd

 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WIA Hiaatverzekering uitgebreid.

Een rekenvoorbeeld

AOV-P tot € 125.000,- (WIA Hiaatverzekering uitgebreid) 

AOV-P staat voor arbeidsongeschiktheid voor uw personeel. Hiermee bedoelen wij de WIA Hiaatverzekering uitgebreid. Michel werkte altijd als goudsmid. Hij werd echter ziek en na 2  jaar is hij gekeurd. Hij is 50% arbeidsongeschikt en het lukt hem niet om zijn rest­verdiencapaciteit te benutten. Hij krijgt een WGA-vervolguitkering van € 7.825,- en de AOV-P tot de WIA-loongrens keert € 33.970,- per jaar uit. U heeft gekozen voor een dekking tot € 125.000,- . Michel verdiende namelijk € 70.000,- per jaar. De AOV-P tot € 125.000,- keert hierdoor € 7.206, - per jaar uit waarmee Michel 70% van zijn inkomen behoudt. Zijn totale vergoeding vanuit de verzekering is dan € 41.176,-.

 • Leeftijd 45 jaar
 • Inkomen € 70.000,-
 • Arbeidsongeschiktheid 50%
 • Benutting verdiencapaciteit 0%
 • Dekkingspercentage AOV-P 70% (werkloosheidsrisico meeverzekerd tot € 125.000,-)
Rekenvoorbeeld WIA Hiaatverzekering uitgebreid
De 1e 2 jaar van ziekte is de werkgever wettelijk verplicht minstens 70% van het bruto loon door te betalen. In het 1e jaar van ziekte moet dit minimaal het minimumloon zijn. Meestal krijgt de medewerker het 1e jaar 100% van het bruto loon en het 2e jaar 70% van het bruto loon. Dit kan anders zijn als hier afspraken over zijn gemaakt in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer berekeningen maken? Gebruik dan onze handige WIA-calculator. In de WIA-calculator staat AOV-P (onze WIA Hiaatverzekering uitgebreid). Hiermee bedoelen we de WIA Hiaatverzekering uitgebreid. Kijk voor informatie over onze andere WIA-oplossingen op onze algemene pagina over de WIA-verzekering.

Veelgestelde vragen over de WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Nee, volgens de wet hoeft dit niet. Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering aanbiedt. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA Hiaatverzekering uitgebreid is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. En is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap.

Speciaal voor werkgevers in de sector zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn bieden we de WIA-Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn.

Bent u architect? Centraal Beheer heeft een aantrekkelijk WIA-verzekeringspakket voor de architectenbranche.
De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. En of u al eerder arbeids­ongeschikt personeel heeft gehad. Mede op basis van deze informatie bepalen wij de hoogte van uw premie. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting.
Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval.
Ja, de premie is aftrekbaar.
Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven de WIA-loongrens of € 125.000,-? Dan is onze WIA-Excedentverzekering erg nuttig. Deze verzekering vult het inkomen aan boven de WIA-loongrens of € 125.000,-.
Om te bepalen welke WIA-verzekering het beste bij uw bedrijf aansluit sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Hierin staan basisvragen over uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie. Maar ook wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Meer weten? Neem dan gerust even contact op met een van onze adviseurs.

Sluit u zelf een WIA Hiaatverzekering uitgebreid af, zonder advies van een adviseur? Dan maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerker. Bekijk daarom eerst onze WIA-keuzewijzer en stel zelf uw verzekering samen. Wij informeren u vrijblijvend.