De WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer biedt (financiële) ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

WIA-Compensatieverzekering

Geef uw medewerker ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

 • U kiest zelf wie de vergoeding ontvangt: u of uw medewerker
 • Uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
 • De uitkering loopt ook door als uw medewerker uit dienst gaat
Een WIA-Compensatieverzekering is maatwerk. Onze specialisten kijken graag met u naar een passend aanbod.

Uw medewerker ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Is uw medewerker voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan komt hij niet in aanmerking voor een wettelijke WIA-uitkering. Omdat hij wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, zal hij zeer waarschijnlijk ook een inkomensdaling hebben. Dit kunt u voorkomen door een tijdelijke aanvulling te verzekeren voor uw medewerker. Of u kunt uw extra kosten met deze verzekering afdekken.

Wat is de WIA-Compensatieverzekering?

Met de WIA-Compensatieverzekering (35 min) van Centraal Beheer vangt u de extra kosten op om medewerkers in dienst te houden die 15% of meer en minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. U kiest zelf hoe u de vergoeding uitgeeft. Om uw onverwachte kosten te dekken voor bijvoorbeeld re-integratie. Of als tijdelijke aanvulling van het loon van uw medewerker. U of uw medewerker ontvangt de vergoeding.

De belangrijkste kenmerken van de WIA-Compensatieverzekering zijn

 • U of uw medewerker krijgt een vergoeding als na 2 jaar blijkt dat uw medewerker 15% of meer maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
 • Als uw medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is, is hij volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. En hij krijgt dus geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Terwijl hij wel minder loon verdient. De WIA-Compensatieverzekering 35-min van Centraal Beheer biedt financiële ondersteuning bij de arbeidsongeschiktheid van deze medewerkers.
 • Als u de begunstigde bent, kiest u zelf waar u de vergoeding voor gebruikt. Bijvoorbeeld om een werkplek passend te maken, voor re-integratie activiteiten of voor een vergoeding aan de medewerker die inkomen mist door de arbeidsongeschiktheid.
 • Als uw medewerker de begunstigde is, wordt zijn inkomen aangevuld met de vergoeding uit de verzekering.
 • U kiest zelf de hoogte van de dekking. Dit kan 70, 75, 80, 90 of 100% van het loon van uw medewerker zijn.
 • De hoogte van de vergoeding hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt het jaarloon verzekeren tot een maximum van de WIA-loongrens of € 100.000,-
  De hoogte van de uitkering blijft gelijk gedurende de gekozen uitkeringsduur.

Daarbij geldt ook:

 • U kunt zelf de premieverdeling bepalen als dit mogelijk is binnen de cao. U betaalt geen premie voor arbeidsongeschikte medewerkers.
 • U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket.
 • U krijgt professionele en een effectieve re-integratieservice voor werkgever en medewerkers.
 • Uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
 • U kiest de duur van de uitkering. Dit is minimaal 1 en maximaal 10 jaar.
 • U kunt de uitkering laten indexeren.

Wat is het verschil tussen u als begunstigde of uw medewerker binnen de WIA-Compensatieverzekering?

Werkgever als begunstigde

 • U ontvangt de vergoeding
 • Deze verzekering is los af te sluiten
 • Wij keren uit aan de medewerker als deze uit dienst is

Medewerker als begunstigde

 • Uw medewerker ontvangt de vergoeding
 • Alleen af te sluiten met een WIA-Hiaatverzekering uitgebreid (AOV-P)
 • Uw medewerker blijft de vergoeding ontvangen als hij uit dienst gaat

Bekijk wat u verzekert met de Compensatieregeling 35 min

Verzekerd

 • Als uw medewerker vanaf 15 % tot 35 % arbeidsongeschikt is
 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Tot maximaal de verzekerde eindleeftijd

Niet verzekerd

 • Als uw medewerker minder dan 15 % en meer dan 35 % arbeidsongeschikt is
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • Wanneer er sprake is van fraude

Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de polisvoorwaarden van onze WIA-Compensatieverzekering.

Een rekenvoorbeeld

WIA-Compensatieverzekering

De vergoeding is het jaarloon voor arbeidsongeschiktheid x het arbeidsongeschiktheidspercentage (15-35%) x het gekozen dekkingspercentage.

 • Een medewerker verdiende € 40.000,- per jaar.
 • U sloot een verzekering af met een dekkingspercentage van 75%.
 • De medewerker wordt ziek en na 2 jaar gekeurd door UWV.
 • UWV geeft aan dat de medewerker 20% arbeidsongeschikt is.
 • Vanuit de WIA-Compensatieverzekering ontvangt u of uw medewerker:
  € 40.000,- x 20% x 75% = € 6.000,- per jaar
Kijk voor informatie over onze andere WIA-oplossingen op onze algemene WIA-pagina.

Centraal Beheer neemt de tijd

‘In het gesprek is er uitgebreid tijd genomen om de verzekering en de voorwaarden te bespreken. Dat is erg fijn!’

Klant bij Centraal Beheer

Veelgestelde vragen over de WIA-Compensatieverzekering

De WIA-Compensatieverzekering vangt inkomensverlies of extra kosten op als uw medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Uw medewerker heeft dan geen recht op WIA. Bekijk voor meer informatie de brochure.

De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd, het geslacht en de loongegevens van uw medewerkers. Daarbij kijken we naar het totale verzekerde jaarloon van uw medewerkers: de loonsom. En of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad. Mede op basis van deze informatie bepalen wij de hoogte van uw premie. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? Als het in de CAO past, dan kunt u ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting. 

 

Om de premie te bepalen, sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Hierin staan basisvragen over uw bedrijfsgegevens en uw financiële positie. Maar ook wat uw doelstellingen zijn en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zijn ook benieuwd naar uw kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En of u al iets heeft geregeld voor als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. De WIA-Compensatieverzekering is maatwerk. De verzekering sluit u af via een onafhankelijk adviseur. Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Als u de uitkering ontvangt, dan bepaalt u zelf wat u met de vergoeding doet. Bijvoorbeeld om de werkplek passend te maken, voor re-integratie activiteiten of voor een vergoeding aan de medewerker die inkomen mist door de arbeidsongeschiktheid. U kunt er ook voor kiezen om de medewerker de begunstigde van de verzekering te maken. Dan gaat de vergoeding rechtstreeks naar uw medewerker.

Bij de start van uw verzekering geeft u aan wie de vergoeding ontvangt. Maakt u de keuze om zelf de vergoeding te ontvangen? U bepaalt dan zelf wat u met de vergoeding doet. Bijvoorbeeld om uw onverwachte kosten te dekken. Gaat uw medewerker uit dienst? Dan zal vanaf dat moment uw medewerker de vergoeding ontvangen. Of uw medewerker ontvangt de uitkering direct als aanvulling op het loon dat hij nog wel kan verdienen.

Kiest u voor uw medewerker als begunstigde van deze WIA-Compensatieverzekering? Dan regelen wij de vergoeding direct met uw medewerker. Dit geldt ook als uw medewerker niet meer in dienst is. Uw medewerker ontvangt dan nog steeds de vergoeding.

De vergoeding ontvangt u of uw medewerker tot maximaal de gekozen eindleeftijd. Een vergoeding kan door een van de volgende situaties eerder komen te vervallen:

• Als uw medewerker 35% of meer arbeidsongeschikt is. Of als uw medewerker minder dan 15% arbeidsongeschikt is.

• Zolang uw medewerker in een gevangenis zit. Dit geldt ook bij voorlopige hechtenis en bij TBS.

• Als uw medewerker is overleden.

• Als de door u gekozen duur van de uitkering afloopt

• Als u of uw medewerker fraudeert.

Stopt u de verzekering? Dan blijven bestaande vergoedingen doorlopen.

Gaat uw medewerker uit dienst? Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, houden recht op vergoeding.