Is de WIA Hiaatverzekering uitgebreid wat voor u?

Verzeker het inkomen van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid

Met de WGA Hiaatverzekering van Centraal Beheer geeft u uw medewerkers extra financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering kent 2 vormen: de WGA Hiaatverzekering en de WIA Hiaatverzekering uitgebreid. Wij leggen het verschil tussen deze verzekeringen graag aan u uit. En laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.
Zodat u de juiste keuze voor uw medewerkers kunt maken.

Rekenvoorbeeld: wat levert het voor uw medewerker op?

Anne is 38 jaar en voor 50% arbeidsongeschikt. Zij werkt in de industriële dienstverlening. Het lukt Anne niet om voor het gedeelte dat zij nog kan werken een andere baan te vinden. Zij ontvangt hierdoor een WGA vervolguitkering van € 7.825,-. Deze uitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd. Haar inkomen daalt hierdoor flink. Wij laten zien wat u als werkgever voor het inkomen van Anne kunt betekenen bij het afsluiten van een WGA Hiaatverzekering of een WIA Hiaatverzekering uitgebreid.

Welke verzekering sluit u voor Anne af?

Inkomen na arbeidsongeschiktheid tot maximaal AOW leeftijd

wga hiaat

WGA Hiaatverzekering

Met de WGA Hiaatverzekering ontvangt Anne aanvullend € 4.425,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Dit bedrag is gebaseerd op haar laatst verdiende loon. De hoogte van de uit­kering is afhankelijk van de mate van haar arbeidsongeschiktheid. Met haar WGA vervolguitkering van € 7.825,- komt zij op een totaal­bedrag uit van € 12.250,-. Dit is 35% van haar laatst­verdiende loon.
  • WGA vervolguitkering: € 7.825,-
  • WGA Hiaatverzekering: € 4.425,-
  • Totaal: € 12.250,-
WGA Hiaatverzekering
WGA Hiaatverzekering uitgebreid

WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Met de WIA Hiaatverzekering uitgebreid ontvangt Anne aanvullend € 16.675,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Er is altijd sprake van een minimaal inkomen van 70% (70% van € 35.000 = € 24.500) van het laatstverdiende loon (tot het maximum WIA-loon). Met haar WGA vervolg­uitkering van € 7.825,- komt zij op een totaalbedrag uit van € 24.500,-. Dit is 70% van haar laatstverdiende loon.
  • WGA vervolguitkering: € 7.825,-
  • WIA Hiaatverzekering uitgebreid: € 16.675,-
  • Totaal: € 24.500,-
WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Verschillen op een rij

WGA Hiaatverzekering

WIA Hiaatverzekering uitgebreid

Wat is de hoogte van de vergoeding? Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%). Dit is onafhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%). U krijgt minimaal 70% van het loon voor arbeids­ongeschiktheid.
Wanneer krijgt de medewerker een vergoeding? Als hij minder dan 50% van het loon verdient dat hij volgens UWV nog kan verdienen. Hier geldt een minimum jaarlijks inkomen van € 22.500,-. De medewerker ontvangt 5% extra dekking als 50% of meer van de rest­verdien­capaciteit wordt benut. Ook ontvangt de medewerker een vergoeding als hij minder dan 50% verdient.
Bij welke WGA-uitkeringen krijgt de medewerker een vergoeding? De verzekering biedt een vergoeding als een medewerker een WGA vervolguitkering ontvangt. Er is inkomenszekerheid als een medewerker een WGA-uitkering ontvangt. Ook valt hier de WGA vervolguitkering of een WGA loonaanvullingsuitkering onder. De medewerker krijgt ook een vergoeding bij een IVA-uitkering.