Vrouw zit achter laptop en zoekt in een map. Uw medewerker wordt langdurig ziek. Wat zijn uw risico’s?

Uw medewerker wordt lang­durig ziek. Wat zijn uw risico’s

Maar wat als 1 van uw medewerkers langdurig ziek wordt of zelfs arbeidsongeschikt? Wat zijn de risico’s en gevolgen voor uw bedrijf? En hoe verkleint u deze?
6 mrt 2023 4 minuten

Verantwoordelijk voor zieke medewerker

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw langdurig zieke medewerker. En moet u 2 jaar minimaal 70% van zijn loon betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar nooit minder dan het minimumloon. Ook bent u verplicht om te helpen re-integreren. Als u volgens UWV niet genoeg aandacht geeft aan uw re-integratieverplichtingen, dan kunt u een loonsanctie krijgen. Dit kan betekenen dat u maximaal 1 jaar extra loon moet betalen.

Risico op kosten als uw medewerker ziek uit dienst gaat

Het contract van uw arbeidsongeschikte medewerker stopt. En u wilt deze niet verlengen. Dat hoeft ook niet. Maar wat doet u als werkgever als uw medewerker ziek uit dienst gaat? En stoppen dan de kosten die u voor hem maakt? 

U meldt bij UWV als uw medewerker ziek uit dienst gaat. Doe dit uiterlijk op de laatste werkdag. Anders krijgt u misschien een boete van maximaal € 455,-. Vraag bij UWV ook een Ziektewetuitkering aan voor uw medewerker. Denkt u dat uw medewerker gauw weer beter is? Help hem dan bij het aanvragen van een WW-uitkering. Dit kan al vanaf 4 weken voor de einddatum van zijn contract. Want krijgt hij binnen 4 weken nadat zijn contract bij u stopt een WW-uitkering? Dan is UWV zijn laatste werkgever. En bent u niet meer verant­woordelijk voor uw ex-medewerker.

Ziek uit dienst en recht op een Ziektewet- of WIA-uitkering

Dan bent u soms als werkgever verantwoordelijk voor deze kosten. Bijvoorbeeld als u WGA ERD-eigenrisicodrager bent. Maar ook als u door deze uitkering een hogere premie aan Belastingdienst moet betalen. En dat kost u veel geld. Vindt u dat uw medewerker geen recht heeft op een uitkering? Maak dan bezwaar tegen het krijgen, de duur en de hoogte van de uitkering. 

Soms 12 jaar doorbetalen

Krijgt uw medewerker een WIA-uitkering omdat hij gedeeltelijk (35-80%) arbeids­on­ge­schikt is? Of is hij volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Als u eigen­risico­drager bent, dan bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor het betalen van de uitkerings­kosten. In totaal kunt u tot 12 jaar financieel risico lopen als uw medewerker ziek wordt. Dit zijn serieuze gevolgen.

Met welke kosten moet u rekening houden?

Als werkgever moet u 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. In het 1e jaar nooit minder dan het minimumloon. Valt uw bedrijf onder een cao waarin hierover andere afspraken zijn gemaakt? Dan gelden die afspraken.
Als uw medewerker langer dan 6 weken ziek is, dan kijkt u samen met een bedrijfsarts of Arbodienst of het eigen werk weer mogelijk is. Lijkt dat er niet op? Dan is er misschien een andere functie binnen uw bedrijf of een andere organisatie geschikt. Het kan dan zijn dat een opleiding nodig is. Of een aanpassing van de werkplek. Soms is ook juridisch advies nodig. U betaalt deze kosten.
Het werk van de zieke medewerker blijft liggen, maar moet wel worden gedaan. Een uitzendkracht of ZZP-er kan dit werk tijdelijk voor u doen. De kosten hiervan voor zijn vaak hoger dan voor iemand in vaste dienst.

Voorkomen is beter

Fitte en gezonde medewerkers zijn gelukkiger. En gemotiveerd om vol energie aan het werk te gaan. Hoe houdt u uw medewerkers fit en gezond? Lees in onze andere blogs over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Risico’s verzekeren

Als werkgever bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert. Een Verzuim­ver­zekering verzekert u voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke mede­werkers.

Verzekert u zich ook voor arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het voor­komen van verzuim. En bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u zich aan de regels van de Wet verbetering poortwachter houdt.