Veelgestelde vragen

Antwoorden op vragen over de WIA-verzekering voor medewerkers

Heeft u een vraag over de WIA-verzekering voor medewerkers? Hieronder vindt u een aantal vragen die wij vaak horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust onze Klantenservice: (055) 579 8198.

Veelgestelde vragen over de WIA-verzekering

Werknemers lopen het risico op een lager inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat komt door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet gaat er vanuit dat uw werknemer zelf nog geld verdient voor het deel dat hij nog wel kan werken. Maar het is vaak moeilijk werk te vinden voor iemand die voor een deel arbeidsongeschikt is. Zeker als het wat minder gaat met de economie. Daarnaast moet een werknemer zijn restverdiencapaciteit voor minstens 50% gebruiken (het deel dat hij nog wél kan werken). Lukt dat niet? Dan is de uitkering die dan overblijft, een percentage van het minimumloon.

Wordt een werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En kan hij niet genoeg werken volgens de WIA? Dan kan zijn inkomen flink achteruit gaan. De Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw Personeel is dan de oplossing. Hiermee krijgen uw werknemers tot 70% van het bruto jaarinkomen. Zij krijgen maximaal € 70.000,- per jaar, tot de eindleeftijd die u verzekert. Bijvoorbeeld de datum waarop zij met pensioen gaan.

Is de verzekering gestopt?
Stel, uw werknemer wordt ziek. Een maand later zegt u de verzekering op. Na 2 jaar krijgt uw werknemer een WIA-uitkering. Dan heeft hij toch nog recht op een AOVP-uitkering van ons. Dat noemen we uitloop.

Liever een lager bedrag?
Wilt u liever een lager bedrag verzekeren? Dat kan ook. Bovendien bieden wij u een re-integratieservice. Dit is een vast onderdeel van deze verzekering.

Is uw werknemer 2 jaar ziek? Dan kijkt het UWV hoeveel hij nog kan verdienen. Dit is de restverdiencapaciteit. Gebruikt hij hiervan niet minstens 50%? Dan krijgt hij alleen nog een vervolguitkering. Deze is gebaseerd op het minimumloon. De WIA houdt geen rekening met het laatstverdiende inkomen. Het inkomen van uw werknemer kan dan flink achteruit gaan. Zelfs tot onder bijstandsniveau.
U kiest zelf hoe u de premie verdeelt tussen u en uw werknemers. Daarnaast kunt u de premie aftrekken van de belasting. En: u krijgt collectiviteitskorting. Dit maakt de premie dus extra aantrekkelijk.

Voor wettelijke uitkeringen geldt een maximum bruto jaarinkomen. Dat noemen we de WIA-loongrens. De WIA-loongrens bepaalt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ieder jaar opnieuw.

De Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw Personeel verzekert een hoger bedrag: tot € 100.000,-. Zelfs voor het inkomen boven dit bedrag kunt u een aanvulling verzekeren.

Vindt u € 100.000,- te hoog? Dan kunt u ook kiezen voor de WIA-loongrens. Tot slot kiest u ook zelf hoe lang uw werknemers een uitkering krijgen.

De verzekering biedt de zekerheid van een inkomen. Het is een antwoord op de WIA. Maar heeft de werknemer dan nog wel genoeg motivatie om zoveel mogelijk te blijven werken? 

Ook met de Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw Personeel helpt het om meer te werken. Gebruiken uw werknemers hun restverdiencapaciteit (het deel dat zij nog wél kunnen werken) voor minstens 50%? Dan verhogen wij het dekkingspercentage van deze medewerker met 5%. Wij vullen dan het inkomen aan tot minimaal 75% van het laatstverdiende loon! 

Daarnaast brengen we het inkomen dat de werknemer wel verdient, maar voor 70% of 75% in mindering op de uitkering. Dubbel voordeel dus!

Ik wil graag weten wat het inkomen is van mijn werknemers als zij arbeidsongeschikt worden. Kan ik dit zelf uitrekenen?

Bereken direct wat uw werknemers overhouden als zij arbeidsongeschikt worden. Gebruikt uw werknemer zijn restverdiencapaciteit niet voor 50%? Dan ziet u meteen wat dat betekent. U ziet ook hoeveel zij krijgen met de Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw Personeel.

Een werknemer had afstand gedaan van deze verzekering. Maar besluit om alsnog deel te nemen. Krijgt de werknemer nu een medische keuring

U sluit een collectieve arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw werknemers. Uw werknemer hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen. Voorwaarde is wel dat u uw werknemers op tijd (binnen 3 maanden) bij ons aanmeldt. Komt uw werknemer terug op zijn beslissing om niet deel te nemen aan deze verzekering? Dan vragen wij wel om een gezondheidsverklaring.

Medische keuring is geen standaardprocedure
De ingevulde gezondheidsverklaring kan ons aanleiding geven om een medische keuring te laten doen. Een medische keuring is echter geen standaard onderdeel van het acceptatietraject. Meer informatie over de medische keuring vindt u in de brochure Keuringen van het Verbond van Verzekeraars.