2 vrouwen in gesprek

Ziektewetmanagement

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

 • U krijgt hulp bij het uitvoeren van de taken die horen bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet
 • U heeft 1 vast aanspreekpunt
 • U krijgt hulp bij casemanagement

Wat is de Ziektewet?

U betaalt meestal (een deel van) het loon door als uw medewerker ziek wordt. Soms kunt u voor uw zieke medewerker met een dienstverband een Ziektewetuitkering aanvragen. Denk hierbij aan zwangerschap, orgaandonatie, de Compensatieregeling of de no-riskpolis. Als uw medewerker ziek wordt en deze gaat ziek uit dienst, dan kunt u ook een Ziektewetuitkering voor uw medewerker aanvragen bij UWV. De Ziektewet gaat over de periode nadat een zieke medewerker uit dienst gaat, totdat hij 104 weken ziek is geweest. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Het eigenrisicodragerschap geldt voor medewerkers die ziek uit dienst gaan.

Wat betekent het om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet?

Bij de Ziektewet stelt u als werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert u deze als werkgever zelf uit. Ook bent u verantwoordelijk voor de verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode. U bent dan niet maximaal 2 jaar afhankelijk van UWV. Kies ervoor om het Ziektewetrisico zelf te dragen en wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Zo heeft u de regie in eigen hand!     

U bent als eigenrisicodrager dus zelf verantwoordelijk voor het herstel van uw zieke ex-medewerker en u kunt invloed uitoefenen op de re-integratie. Daarmee heeft u ook invloed op de re-integratiekosten, de kosten voor de Ziektewet en de instroom in de WGA. Dit kan u veel geld besparen! 

 • U betaalt geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst voor het Ziektewetrisico.
 • U betaalt ook geen premie voor dit risico aan een verzekeraar. U draagt dit risico volledig zelf.
 • U houdt zich aan de regels van de Ziektewet die gelden voor u als eigenrisicodrager.
 • U stelt voor uw zieke ex-medewerker zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast. Ook betaalt u zelf deze Ziektewetuitkering uit aan uw zieke ex-medewerker.
 • U zorgt voor de verzuimbegeleiding (Wet verbetering poortwachter) en de re-integratiebegeleiding van uw zieke ex-medewerker. Of u besteedt dit uit aan een hierin gespecialiseerde partij.
 • Regelt u dit allemaal goed? Dan is de kans dat uw ex-medewerkers via de Ziektewet in de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) terechtkomen een stuk kleiner. Dit bespaart u veel geld.

Hulp als eigenrisicodrager met Ziektewetmanagement

Heeft u een WGA ERD verzekering van ons? En wilt u hulp bij het uitvoeren van de taken die horen bij het eigenrisicodragen voor de Ziektewet? Kies dan om naast uw
Werkgevers Uitstapverzekering ook de module Ziektewetmanagement af te sluiten. Wij voeren dan namens u de taken uit die bij het eigenrisicodragen voor de Ziektewet horen. Hieronder leest u welke taken dit zijn. 

 • Wij verzorgen het casemanagement. Wij zetten een verzuim(proces)regisseur in. Ook zetten we een bedrijfsarts in. Wij voeren de taken van de Wet verbetering poortwachter voor u uit.
 • Wij beoordelen de claim van de Ziektewet. Wij bepalen het recht, de hoogte en duur van de ziektewetuitkering.
 • Wij zetten de noodzakelijke interventies in die gericht zijn op herstel en werkhervatting. De bedrijfsarts stelt de noodzakelijke interventies voor. Voordat de interventies ingezet worden, overleggen wij deze eerst met u. Ook de kosten hiervan stemmen wij eerst met u af. Want deze betaalt u zelf.
 • Wij verzorgen de communicatie met UWV.
 • Wij verzorgen de afstemming met u en uw zieke ex-medewerker.
 • Wij betalen de Ziektewetuitkering aan uw zieke ex-medewerker. De Ziektewetuitkeringen die wij namens u betalen, brengen wij bij u in rekening. Ook de kosten die daarbij horen.
 • Wij regelen de inhoudingen en afdracht van de premies naar de Belastingdienst.
 • Wij verzorgen de verzuimadministratie.

Veelgestelde vragen

U betaalt per jaar een vast bedrag voor de module Ziektewetmanagement. Lees hier welke tarieven gelden binnen de module Ziektewetmanagement. U betaalt ook de volgende kosten: 
 • U betaalt per Ziektewetmelding eenmalig een vast bedrag.
 • U betaalt de kosten van de Ziektewetuitkeringen, inclusief de afdrachten. Deze kosten brengen wij maandelijks bij u in rekening.
 • Dit geldt ook voor de kosten die wij en onze externe arbodienstverleners tijdens de Ziektewetmelding maken. Deze kosten brengen wij ook maandelijks bij u in rekening.
 • U betaalt de kosten van de interventies die wij voorstellen en met u vooraf hebben afgestemd. Deze kosten worden direct door de uitvoerende dienstverlener bij u in rekening gebracht.
U kunt de module Ziektewetmanagement afsluiten als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en u bij Centraal Beheer een WGA ERD verzekering heeft. 

Wilt u meer weten over Ziektewetmanagement?

Stel uw vraag direct aan onze experts.