Arbeids­ongeschikt, wat is dat?

U kunt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. Als u niet of gedeeltelijk niet kunt werken bent u arbeidsongeschikt. Bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of een (sport)ongeval krijgt. Arbeids­ongeschiktheid komt in verschillende vormen voor. Ook kan het zijn dat u voor korte of langere tijd niet kunt werken. Al deze vormen van arbeids­ongeschiktheid kunnen onder een arbeids­ongeschiktheids­verzekering vallen. De keuze van wat u precies verzekert is aan u.

Soorten arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen voor zzp'ers en ondernemers

De belangrijkste keuze die u maakt bij het sluiten van een AOV is die voor het type arbeid dat u verzekert. Centraal Beheer verzekert u op basis van ‘beroeps­arbeids­ongeschiktheid’. Bij beroeps­arbeidsongeschiktheid krijgt u uitbetaald als u uw eigen beroep niet kunt beoefenen. Dit in tegenstelling tot passende arbeid, waar eerst wordt gekeken of u nog ander werk kunt doen dat bij u past.

Waar kunt u nog meer op letten bij het vergelijken van een AOV?

Naast de basisdekking en de kosten van uw AOV is er een aantal andere dingen waar u als zzp'er en ondernemer op kunt letten bij het afsluiten van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat u in uw specifieke situatie wél of niet wilt verzekeren. Hoeveel heeft u eigenlijk per maand aan vaste lasten, kosten en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Dat is het beste uitgangspunt om te bepalen welk bedrag u wilt verzekeren. En u kunt voor een eigen risicoperiode kiezen, een tijdelijke periode waarin u zelf uw verlies aan inkomen overbrugt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen risicoperiode van 3 maanden. Uw AOV keert dan uit vanaf 3 maanden nadat u arbeidsongeschikt werd.

Lees hier meer over de Kosten arbeids­ongeschiktheids­verzekering.