AOV vergelijken

Welke arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen (AOV) zijn er voor zzp'ers en ondernemers?

U bent ondernemer (bijvoorbeeld zzp'er) en wilt de mogelijkheden voor een AOV vergelijken. Op deze pagina vertellen we u over de verschillende opties die u heeft bij het kiezen van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Zo weet u waar u rekening mee moet houden en kunt u zelf aan de slag met AOV vergelijken.

Arbeids­ongeschikt, wat is dat?

U kunt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. Als u niet of gedeeltelijk niet kunt werken bent u arbeidsongeschikt. Bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of een (sport)ongeval krijgt. Arbeids­ongeschiktheid komt in verschillende vormen voor. Ook kan het zijn dat u voor korte of langere tijd niet kunt werken. Al deze vormen van arbeids­ongeschiktheid kunnen onder een arbeids­ongeschiktheids­verzekering vallen. De keuze van wat u precies verzekert is aan u.

Soorten arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen voor zzp'ers en ondernemers

De belangrijkste keuze die u maakt bij het sluiten van een AOV is die voor het type arbeid dat u verzekert. Centraal Beheer verzekert u op basis van ‘beroeps­arbeids­ongeschiktheid’. Bij beroeps­arbeidsongeschiktheid krijgt u uitbetaald als u uw eigen beroep niet kunt beoefenen. Dit in tegenstelling tot passende arbeid, waar eerst wordt gekeken of u nog ander werk kunt doen dat bij u past.

Hoe kan ik een AOV vergelijken?

Op onze AOV verzekert u inkomen die u zelf niet meer kunt genereren als u arbeidsongeschikt raakt. De uitkering vindt plaats na de zelf gekozen eigenrisicoperiode. Onze AOV specialist Ramon Wickerhoff legt in de video uit wat de lengte en duur van uw eventuele uitkering bepaalt. 

Ramon AOV

Hoe kan ik een AOV vergelijken?

Waar kunt u nog meer op letten bij het vergelijken van een AOV?

Naast de basisdekking en de kosten van uw AOV is er een aantal andere dingen waar u als zzp'er en ondernemer op kunt letten bij het afsluiten van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat u in uw specifieke situatie wél of niet wilt verzekeren. Hoeveel heeft u eigenlijk per maand aan vaste lasten, kosten en wat heeft u nodig om te kunnen leven? Dat is het beste uitgangspunt om te bepalen welk bedrag u wilt verzekeren. En u kunt voor een eigen risicoperiode kiezen, een tijdelijke periode waarin u zelf uw verlies aan inkomen overbrugt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen risicoperiode van 3 maanden. Uw AOV keert dan uit vanaf 3 maanden nadat u arbeidsongeschikt werd.

Lees hier meer over de Kosten arbeids­ongeschiktheids­verzekering.