Kosten arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Kiest u voor een arbeids­ongeschiktheids­verzekering? 

Dan kunt u een maandelijkse uitkering krijgen als u arbeids­ongeschikt raakt. Maar zo'n verzekering brengt natuurlijk altijd kosten met zich mee, zoals premie en afsluitkosten. Die kosten zijn afhankelijk van uw specifieke situatie.

De AOV-premie bepalen verzekeraars zo

De premie die u als zelfstandig ondernemer betaalt voor een AOV verschilt. Bent u een zelfstandige consultant die vooral op kantoor werkt? Dan betaalt u voor dezelfde verzekering minder premie dan een bouwvakker. Uw persoonlijke situatie en vooral uw beroep zijn dus van invloed op de kosten van uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

Hoe duur is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering?

Kosten AOV video
Dit zijn een aantal factoren die de premie van uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering bepalen:

 • Uw beroep en de bijbehorende beroepsklasse. Heeft u een relatief veilig beroep, dan is de premie voor uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering lager.
 • Het bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn. Meestal is dit 80% van uw jaarinkomen, maar als u met minder genoegen neemt is uw premie lager.
 • De periode ‘eigen risico’ waarin u zelf de kosten van uw arbeids­ongeschiktheid draagt. Kunt u bijvoorbeeld zelf een ½ jaar overbruggen? Dan scheelt dit in uw premie.
 • De leeftijd waarop uw uitkering stopt. Meestal is dit 67 (de pensioenleeftijd), maar hoe lager de eindleeftijd, hoe lager uw premie.
 • Uw keuze voor indexering van het verzekerde bedrag. Laat u het bedrag dat u verzekert elk jaar verhogen met een bepaald percentage? Dan verhoogt de premie ook jaarlijks.
 • Uw keuze voor indexering van uw uitkering. Laat u uw uitkering elk jaar meegroeien met de CBS prijsindex, of met een zelf gekozen percentage? Of kiest u voor een vaste uitkering? Elke keuze heeft invloed op de premie.
 • Uw keuze voor type arbeids­ongeschiktheid (beroeps­arbeids­ongeschiktheid of passende arbeid). Kiest u een verzekering waarbij u volledig verzekerd bent als u uw eigen beroep niet meer kunt beoefenen (beroeps­arbeids­ongeschiktheid)? Of kiest u voor een verzekering waarbij u samen met uw verzekeraar bekijkt of er ander werk is dat u nog wel kunt doen (passende arbeid)? In dat laatste geval betaalt u minder premie, maar krijgt u dus misschien ook niet of minder uitgekeerd als u arbeids­ongeschikt raakt.
Bereken uw premie

In deze situaties wijzigt de premie van uw AOV

 • Als u ouder wordt, betaalt u ook steeds meer premie. Dit komt omdat u meer risico loopt.
 • Bij indexering van het verzekerde bedrag stijgt de premie ieder jaar tot aan de eindleeftijd.
 • U betaalt het laatste jaar geen premie meer. Heeft u een beperkte uitkeringsduur van 1 of 2 jaar? Dan betaalt u het laatste jaar wel premie.
 • Bent u meer dan 1 jaar arbeids­ongeschikt? Dan verlagen wij de premie met het uitkerings­percentage. Bijvoorbeeld: u bent 60% arbeidsongeschikt, dan betaalt u 60% minder premie. Na 1 jaar betaalt u dan dus nog maar 40% van uw premie.

Premie AOV in vergelijking met premie van werknemers in loondienst

Een zelfstandig ondernemer betaalt voor een AOV gemiddeld zo’n € 3.000,- bruto premie per jaar. Dat is veel geld. Maar werkt u 40 uur per week, met 4 weken vakantie per jaar, dan komt het neer op € 1,56 per gewerkt uur. Hiermee kunt u rekening houden in uw uurtarief. En dit bedrag is ook nog eens bruto. Dit betekent dat u de kosten kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Vergelijk de kosten ook eens met de premies die een werknemer in loondienst betaalt: in totaal ruim 14% van het bruto inkomen. Dit zijn premies voor de Ziektewet en WIA. Voor de meeste ondernemers bedraagt de AOV-premie 5 tot 10% van het bruto inkomen. Dit is dus vaak een stuk lager. Wel zijn de kosten van een AOV ‘zichtbaarder’ dan de premies die u in loondienst betaalt. In loondienst worden de premies immers al ingehouden voordat u uw salaris krijgt.

Kortingen en afsluitkosten

Korting als uw premie per jaar betaalt: 2%

U kunt korting krijgen op uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering
U krijgt 3 jaar korting op de premie van uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Het 1e jaar krijgt u 35% korting, het 2e jaar krijgt u 20% korting en het 3e jaar 10% korting . Daarnaast heeft Centraal Beheer afspraken gemaakt met verschillende brancheorganisaties en krijgt u korting als u hierbij bent aangesloten. De korting kan oplopen tot 10% per jaar.

Wij brengen afsluitkosten in rekening
U betaalt eenmalig €149,- aan kosten voor het afsluiten van de verzekering. Wij schrijven deze kosten 1 keer af van uw rekening als u de AOV heeft afgesloten.

Meer over AOV
Bereken uw premie