Arbeidsongeschikt en de oplossingen voor zzp'ers

U raakt als zzp'er arbeidsongeschikt. Wat nu?

Als zzp’er geniet u van vrijheid en zelfstandigheid in uw werk. Maar hoe ziet dat eruit als u ineens niét kunt werken door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval? Slaat zelfstandigheid dan om in ‘er alleen voor staan’? Ontdek hoe u zich als ondernemer voorbereidt op arbeidsongeschiktheid.

De oplossingen bij arbeidsongeschiktheid als zzp'er

In tegenstelling tot werknemers in loondienst, bent u niet automatisch verzekerd tegen uitval door arbeidsongeschiktheid. Toch kunt u zich hiervoor wel indekken. Denk aan een verzekering, Broodfonds of een eigen spaarpot. We bespreken hier de voor- en nadelen van elke oplossing.

Direct zien welke oplossing het beste bij u past?

Doe de arbeidsongeschiktheidscheck

Verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Kunt u niet werken vanwege een ongeval of een ziekte? Dan keert een AOV (een deel) van het inkomensverlies uit tot u weer (meer) kunt werken. De AOV van Centraal Beheer omvat ook een revalidatietraject en preventieve diensten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Voordelen:

 • Verzeker een (zelf te bepalen) deel van uw inkomen
 • Krijg professionele ondersteuning bij uitval
 • Premie is fiscaal aftrekbaar

Nadelen:

 • Voor een AOV is een (digitale) medische keuring nodig
 • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • Het aanvraagproces kan relatief lang duren

Kosten
U bepaalt zelf de hoogte van het inkomen dat u wilt verzekeren. De premie wordt onder andere berekend op basis van het type werk, de eigen risico periode en uw leeftijd. De kosten van een AOV zijn fiscaal aftrekbaar.

Lees meer over de AOV

Verzekeren met het Broodfonds

Over het Broodfonds
Broodfondsen bestaan uit groepen van 20 – 50 zzp’ers die maandelijks een bedrag storten in een gezamenlijke pot. Dit gebeurt op basis van vertrouwen en zonder tussenkomst van een verzekeraar. U kunt tot 2 jaar steunen op het Broodfonds. Ook kunt het combineren met een AOV. .

Voordelen:

 • Geen medische keuring voor toelating
 • Relatief lage kosten
 • Makkelijk uit- of overstappen

Nadelen:

 • De uitkering is beperkt tot 2 jaar
 • Fonds kan failliet gaan bij te veel uitkeringen aan zieken
 • Uitkering vindt plaats op basis van vertrouwen

Kosten
De kosten van het Broodfonds worden bepaald op basis van de gewenste dekking en het aantal deelnemers in het Broodfonds.

Meer over het Broodfonds

Eigen spaargeld

U kunt altijd zelf geld opzij leggen voor het opbouwen van een financiële spaarpot. In het geval van arbeidsongeschiktheid kunt u tijdelijk leunen op deze buffer. U kunt ook (een deel van) deze pot beleggen voor het behalen van rendement.

Voordelen:

 • Flexibel in de hoeveelheid die u spaart
 • Geen premie
 • Mogelijkheid tot rendement door beleggingen

Nadelen:

 • Meestal onvoldoende voor langdurige uitval
 • Onvoldoende dekking voor behandelingen en revalidatie
 • Sparen is in de praktijk soms te vrijblijvend

Kosten
U bepaalt maandelijks zelf hoeveel u spaart of belegt.

6 ondernemersvragen beantwoord over AOV

Ben je een zzp’er, ondernemer met personeel of meewerkend echtgenoot en betaal je inkomstenbelasting? Dan ben je in de toekomst vanuit de overheid verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De verwachte startdatum van de verplichte AOV is rond 2027.

Meer weten over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? Lees in dit artikel alles over de verplichte AOV.

Ja, als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt bij Centraal Beheer vragen we naar klachten, ziekten en aandoeningen die u vanaf uw geboorte heeft gehad. Op basis hiervan beoordelen we hoe groot de kans is op arbeidsongeschiktheid. Ook kan onze medische dienst hiervoor aanvullende informatie opvragen.
Lees alles over de gezondheidsverklaring

Heeft u gekozen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV Compleet? Dan ontvangt u ook als u zwanger bent een uitkering vanuit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze uitkering ontvangt u 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij meerlingen is dit 20 weken. Uw eigenrisicoperiode trekken we hiervan af. Heeft u bijvoorbeeld een eigenrisicoperiode van 1 maand? Dan krijgt u geen 16 maar 12 weken zwangerschapsuitkering. Lees hier meer over zwangerschapsverlof als zzp’er.

De zwangerschapsdekking valt niet onder de AOV Kort & Krachtig.

Wanneer u meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, verlagen wij de premie met het uitkeringspercentage. Bijvoorbeeld: u bent 60% arbeidsongeschikt, dan betaalt u 60% minder premie. Na 1 jaar betaalt u dan dus 40% van uw premie.
Ja, dat kan. Vanuit de Ziektewet bent u verzekerd voor het aantal uur dat u in loondienst werkt. Als ondernemer bent u niet standaard verzekerd. Bent u ziek of raakt u arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u dus alleen uw loondiensturen doorbetaald. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u apart een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

De AOV van Centraal Beheer is geschikt voor:

 • Zelfstandig ondernemers
 • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)
 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA) die niet verzekerd zijn voor de Ziektewet of de WIA

Om gebruik te kunnen maken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet u belastingplichtig zijn in Nederland.

Zit u nog steeds met een vraag over AOV?

Welke oplossing voor arbeidsongeschiktheid het beste past, verschilt natuurlijk per persoon. Hebben we uw vraag niet beantwoord? Neem dan vooral contact met ons op. We nemen de tijd om persoonlijk met u mee te denken.

Zo denken we graag met u mee over:

 • Alle regels rondom arbeidsongeschiktheid
 • De best passende oplossing voor uw situatie
 • Mogelijkheden om de AOV betaalbaar te houden
 • De verschillen tussen verzekeringen
Maak kennis met onze specialisten