Arbeidsongeschikt en oplossingen

Welke oplossingen zijn er bij arbeidsongeschiktheid?

U bent eigen baas, eigen CFO en regelt alle zaakjes zelf. Maar wat als u arbeidsongeschikt raakt? Hoe goed heeft u het dan geregeld? Doe de check en bekijk hoe lang u met uw spaargeld kunt.
Bekijk welke oplossing interessant is voor uw situatie

Veelgestelde vragen van zzp’ers over arbeidsongeschiktheid 

Dat ligt er natuurlijk helemaal aan hoe vol uw spaarpot is. Het is altijd een goed idee om een buffer op te bouwen door te sparen of te beleggen. En dit geld dan ook niet te gebruiken voor andere zaken. Maar de vraag is dan wel: hoeveel spaargeld wilt u opeten als u ziek wordt? Bij arbeidsongeschiktheid verdient u geen geld, maar er gaat wel geld uit. Dan kan het snel gaan. Bekijk of u genoeg spaargeld heeft om een langdurige ziekte op te vangen.
Samen staat u sterk. Dat is de gedachte achter een broodfonds van de Broodfondsmakers, waar u samen met maximaal 50 zzp’ers elke maand een bedrag inlegt. Eigenlijk bouwt u samen een buffer op. Wordt u ziek? Dan kunt u tot 2 jaar steunen op het broodfonds. Hetzelfde geldt voor de andere zzp’ers. Het is dus best belangrijk dat u de anderen kent, bijvoorbeeld vanuit uw werkgebied of uw woonplaats. Wist u dat u een broodfonds ook kunt combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Kortdurende arbeidsongeschiktheid wordt dan gedekt via een broodfonds en langere arbeidsongeschiktheid door de AOV.

Op 3 maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Op 6 juli 2020 gaf de minister aan dat hij het advies overneemt. Hij deed dat in zijn brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Wel laat hij nu nader onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de regeling. Begin volgend jaar start de voorbereiding van het wetsvoorstel.

Een duidelijke ingangsdatum voor de verplichte wettelijke regeling is nog niet gecommuniceerd. De verwachting is dat deze niet eerder dan 2024 ingaat.

  • Een duidelijke ingangsdatum voor de verplichte wettelijke regeling is nog niet gecommuniceerd. De verwachting is dat deze niet eerder dan 2024 ingaat.
  • Een uitkering van maximaal € 1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
  • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dat betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog uit zou kunnen voeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De wachttijd (dat is uw eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken, maar die mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Het gaat nu nog om een advies

Op basis van wat we nu weten, gaat het nog om een advies. Er is nog géén akkoord bereikt binnen de Tweede Kamer. Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of veel langer niet meer kunt werken. U kunt uw AOV direct zelf regelen. Als de nieuwe regeling er is kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Heeft u vragen hierover? Onze AOV-specialisten helpen u graag.
Niets geregeld? Dan heeft u alleen recht op een bijstandsuitkering. Maar eerst moet u uw buffer opmaken. Terwijl u die misschien wel voor iets anders had gereserveerd. De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van bepaalde normbedragen en van uw inkomsten, zoals bijvoorbeeld uw eigen vermogen. De bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot uw normbedrag. 
Alleen als startende zzp’er kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij UWV afsluiten. U moet uzelf dan aanmelden binnen 13 weken na uw laatste werkdag in loondienst. Aanmelden? Wees dan op tijd. Vaak komen zzp’ers te laat achter de mogelijkheid om zich via UWV te verzekeren. Bent u geen starter meer of bent u te laat? Doe de test en ontdek dan financiële oplossing voor u interessant is.

Kunt u niet meer werken? Dan bent u arbeidsongeschikt. U kunt voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt zijn. Dat kan komen door ziekte of door een (sport)ongeval. Maar ook zwangerschapsverlof wordt gezien alsof u tijdelijk arbeidsongeschikt bent.

U kunt volledig of voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Stel bijvoorbeeld dat u als zzp'er in de bouw een deel van uw werkzaamheden - zoals het begeleiden van anderen - nog wel kunt doen. Fysieke arbeid gaat echter niet meer. In dat geval bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Iedereen kan arbeidsongeschikt worden. Als ondernemer wilt u er liever niet aan denken. Wat gebeurt er met uw zaak en uw inkomen? Juist om te voorkomen dat een vervelende situatie extra moeilijk wordt, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te overwegen.

Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u een premie. Als u dan arbeidsongeschikt raakt ontvangt u een uitkering van de verzekeraar. Wat u precies verzekert bepaalt u zelf. Dus het bedrag dat u wilt verzekeren stemt u af op de vaste lasten en kosten die u elke maand heeft. U kunt voor een eigen risicoperiode kiezen, een tijdelijke periode waarin u zelf voor uw inkomsten zorgt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen risicoperiode van 6 maanden. U betaalt dan minder premie, omdat u pas na 6 maanden arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt. Lees hier meer over de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: AOV vergelijken.

Wordt u als zzp'er of ondernemer arbeidsongeschikt zonder dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten? Dan heeft u mogelijk alleen recht op een bijstandsuitkering. Of u die krijgt hangt van bepaalde regels af. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw eigen vermogen. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bent u klant bij Centraal Beheer? Hier kunt u zich Arbeidsongeschikt melden

Staat uw vraag over arbeidsongeschiktheid er niet tussen?

Stel uw vraag gerust aan onze AOV-specialisten.
Gratis oriëntatiegesprek

Is een AOV de oplossing voor ziekte?

Arbeidsongeschikt video