De belangrijkste vragen over arbeidsongeschiktheid

Waarom een AOV? En 8 andere vragen over arbeidsongeschiktheid

Het onderwerp inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt steeds belangrijker voor zzp’ers. In dit artikel beantwoordt Marc Bruines, Specialist Inkomen bij Centraal Beheer, de 9 belangrijkste vragen van zzp’ers over arbeidsongeschiktheid.
22 mrt 2024 4 minuten

1. Waarom is het verstandig om als ondernemer een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid?

“Zolang de verplichte AOV er nog niet is, hebben ondernemers de vrije keuze. Niets doen is net zo goed een optie als verzekeren. Het hangt er maar vanaf welk risico je bereid bent te nemen. Bij arbeidsongeschiktheid hebben we het vaak over veel langere periodes dat iemand niet kan werken. En dat kan iedereen overkomen, zelfs de mensen met het meest veilige beroep. Want we gaan allemaal weleens op vakantie en we helpen allemaal weleens iemand te verhuizen.

Stel nu dat je op je 40e met een verhuisdoos vol boeken van de trap valt. Je moet er niet aan denken, maar het gebeurt elke dag. Er volgen operaties, revalidatietrajecten, noem maar op. Lang niet alle mensen zijn na zo’n ongeluk nog in staat hun werk te doen. Dan is een periode van je 40e tot de pensioengerechtigde leeftijd een heel lange tijd.”

2. Is voldoende spaargeld en de overwaarde van een eigen huis dan bijvoorbeeld niet genoeg?

“Om een inkomen van € 2.000 per maand op te vangen met spaargeld moet je voor 5 jaar al rekenen op een spaarbuffer van € 126.000, inflatie meegerekend. En 20% van de arbeidsongeschiktheid duurt langer dan die 5 jaar. Zoals de periode in ons voorbeeld tot het pensioen, dat is 27 jaar. Dan hebben we het over een bedrag van meer dan een half miljoen euro spaargeld. Dat is voor niemand realistisch.

Als je geen spaargeld hebt en geen inkomen van bijvoorbeeld een partner, dan ben je aangewezen op de bijstand. De maandelijkse bijstandsuitkering is in de praktijk geen vetpot, zeker niet na het afdragen van de belasting. Bent u een alleenwonende zzp’er? Dan blijft hier 70% van over. We zien dat hier dan vaak per maand nog € 700 tot € 900 bij moet om rond te kunnen komen.

Dit lukt meestal nog als de ziekte niet langer duurt dan een maand of 2. Wel moet de broekriem vaak stevig worden aangetrokken. Heeft u een eigen huis en meer dan € 64.100 overwaarde? Of een spaarpotje van meer dan € 15.210 bij een gezin en € 7605 als alleenstaande? Dan komt u zelfs helemaal niet in aanmerking voor de bijstand.”

3. Wanneer is een AOV wel en niet verplicht?

“Op dit moment is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers nog niet verplicht. De ondernemer heeft nu dus nog zelf de keuze om een AOV af te sluiten. Vanuit de overheid wordt het afsluiten van een AOV als zzp’er in de toekomst wel verplicht. Naar verwachting rond 2027.”

Alles over de verplichte AOV.

4. Hoe werkt een AOV-verzekering?

“Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangt het inkomen wanneer je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt, vult de AOV het inkomen aan. Als ondernemer kun je zelf de hoogte van de uitkering bepalen. En hoe snel het geld uitgekeerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld al na 1 maand uitval, maar ook pas na 24 maanden.

De looptijd van een AOV-verzekering ligt tussen een paar jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Deze looptijd wordt vooraf zelf gekozen.

De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de eigenrisicoperiode en looptijd. Hoe langer de eigenrisicoperiode en korter de looptijd, hoe lager de uiteindelijke premie. Ondernemers kunnen deze AOV-premie aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting bij een periodieke uitkering.

Bekijk welke AOV bij u past

5. Hoe zit het met AOV en zwangerschap?

“Veel mensen denken dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen uitkeert bij uitval door ziekte of een ongeval. Maar ons AOV-pakket AOV Compleet dekt ook het inkomen bij zwangerschap. Ondernemers ontvangen dan vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum een uitkering. Bij meerlingen is dit 20 weken.”

Alles over zwangerschap en AOV

6. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is duur. Hoe kan een startende zzp’er dat opbrengen?

“Veel ondernemers vinden een AOV te duur. Vaak is dat maar een gevoel. De cijfers zeggen iets anders. Laten we weer even uitgaan van onze zzp’er van 40 jaar oud die € 2.000 per maand omzet.

Dat is per jaar 12 x € 2.000 = € 24.000. Maximaal 90% kan daarvan worden verzekerd. Het verzekerd inkomen bedraagt:24.000 x 90% = 21.600 euro. Met een wachttijd van 1 maand: premie van € 115 per maand. Met een wachttijd van 3 maanden premie van € 93 per maand.

En reken dat nu eens om naar het uurloon. Bij een volledige werkweek bedraagt de premie dan € 93 / 173 uur = 54 cent per gewerkt uur.”

7. Betaal ik minder AOV-premie als ik een uitkering krijg?

“Het eerste jaar blijft de hoogte van de premie gelijk. Maar is een ondernemer langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt en ontvangt hij of zij een uitkering? Dan wordt er ook minder premie in rekening gebracht. Deze premiekorting is gelijk aan het uitkeringspercentage.”

8. Welke andere mogelijkheden zijn er voor zzp’ers om zich te verzekeren voor de kosten van arbeidsongeschiktheid?

“Diverse branche- en beroepsorganisaties bieden een ‘individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden’ aan. Ook organisaties voor zelfstandigen geven hun leden soms deze mogelijkheid.

Een ander alternatief is deelnemen aan een Broodfonds. Dit zijn groepen van 20 tot 50 ondernemers die zijn aangesloten bij een Broodfonds en maandelijks een bedrag inleggen als premie. Bij een broodfonds is die inleg niet aftrekbaar van de belasting. Daar staat tegenover dat de uitkering bij ziekte wel belastingvrij is. Dat kan omdat de uitkering bestaat uit een aantal kleine schenkingen per maand van de overige deelnemers. En die schenkingen zijn belastingvrij.”

9. Zijn er ook nadelen aan zo’n Broodfonds?

“Het is wel belangrijk om te bedenken dat een broodfonds maximaal 2 jaar uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Als je langere tijd niet kunt werken, dan is een aanvullende verzekering dus wel noodzakelijk. Daarom combineren veel zzp’ers een broodfonds met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De meeste AOV’s hebben namelijk de mogelijkheid om een wachttijd van 2 jaar af te spreken. Dat betekent dat de verzekering pas na 2 jaar begint uit te keren. En dat scheelt aanzienlijk in de premie. In de praktijk ontvang je dan voor de 1e 2 jaar een uitkering van het broodfonds. Daarna neemt de AOV het over, tot het pensioen.”

Meer over Broodfondsen

Hoe krijgt u inkomen als u arbeidsongeschikt raakt?

Wilt u zelf berekenen hoeveel extra inkomen u nodig heeft in geval van arbeidsongeschiktheid? Krijg direct inzicht in uw eigen situatie met de handige rekentool.
Marc Bruines AOV-specialist
Met de kennis van Marc Bruines
AOV-specialist
Ik werk ruim 27 jaar bij Centraal Beheer. Ik help ondernemers de juiste keuze te maken op het gebied van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.