Gezondheidsverklaring

Alles wat u moet weten over de gezondheidsverklaring

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt bij Centraal Beheer beoordelen wij uw gezondheid. We doen dit aan de hand van een vragenlijst: de gezondheidsverklaring. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Wat is de gezondheidsverklaring?

De gezondheidsverklaring is een vragenlijst die we gebruiken om een beeld te krijgen van uw gezondheid. In de gezondheidsverklaring vragen we naar klachten, ziekten en aandoeningen die u vanaf uw geboorte heeft gehad. Onze medische dienst beoordeelt op basis van de gezondheidsverklaring hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. Ook kan onze medische dienst aanvullende informatie opvragen om dit te beoordelen.

Zo werkt het invullen van een gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring AOV Centraal Beheer

De medische acceptatie in 3 stappen

Na de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vult u via Mijn Centraal Beheer de gezondheidsverklaring in. Het invullen van de gezondheidsverklaring duurt ongeveer 30 minuten.
Onze medische dienst beoordeelt op basis van de gezondheidsverklaring hoe groot de kans is op arbeidsongeschiktheid. De medische dienst geeft vervolgens advies aan de afdeling ‘Acceptatie’ over de aanvraag van uw AOV. Alleen de informatie die van belang is voor de afhandeling van uw aanvraag wordt gedeeld.

De gezondheidsverklaring geeft soms onvoldoende informatie om het risico in te schatten. In dat geval kan de medisch adviseur extra informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Ook kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een (extra) medisch onderzoek af te nemen.
Bij het beoordelen van uw aanvraag zijn er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

Wij accepteren uw aanvraag

U bent goedgekeurd en bent verzekerd vanaf de door u gekozen ingangsdatum. U heeft altijd 14 dagen bedenktijd. En u kunt de ingangsdatum nog aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u een bestaande AOV nog moet opzeggen.

Wij bieden u een AOV aan waarin we extra voorwaarden opnemen

U bent goedgekeurd onder voorwaarden. Zo kunnen we ervoor kiezen bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet te verzekeren. Bijvoorbeeld rugklachten. Als u dan niet meer kunt werken vanwege uw rug krijgt u geen uitkering. Als wij u een AOV met extra voorwaarden aanbieden, leggen we altijd duidelijk uit waarom we dit doen. En wat de gevolgen zijn. U kunt dan zelf bepalen of u de verzekering wel of niet wilt afsluiten.

Wij accepteren uw aanvraag niet

U bent niet goedgekeurd. U kunt geen AOV bij ons afsluiten. Als dit het geval is, laten we dit zo snel mogelijk weten. Ook leggen we uit waarom we uw aanvraag niet accepteren.

Veelgestelde vragen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u bij een ziekte of ongeval verzekerd bent van inkomen. U betaalt voor deze verzekering een premie. Om de hoogte van de premie te bepalen is het belangrijk dat wij weten hoe groot de kans is op een ongeval of ziekte. Daarvoor gebruiken we de gezondheidsverklaring. In de gezondheidsverklaring vragen we daarom naar klachten, ziekten en aandoeningen die u vanaf uw geboorte heeft gehad. Onze medische dienst beoordeelt op basis van de gezondheidsverklaring hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is.
Wij mogen niet zomaar alles vragen en verzamelen. Er zijn bijvoorbeeld wettelijke grenzen gesteld om via medische keuringen informatie te verzamelen. Dit staat in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Protocol Verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars. De wettelijke grenzen zijn vertaald in een model-gezondheidsverklaringen van het Verbond van Verzekeraars. Wij mogen de vragen stellen die in deze modelverklaringen zijn opgenomen.
Medische informatie wordt in een digitaal beveiligd bestand bewaard door onze medische dienst. De medische gegevens kunnen alleen door de medische dienst worden geopend. Gaat uw aanvraag niet door? Dan worden de gegevens vernietigd.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een looptijd van meerdere jaren. Onze medische dienst kijkt daarom naar het risico op de lange termijn. Bij het beoordelen van de gezondheidsverklaring wordt rekening gehouden met alle mogelijke uitkomsten. Dus ook met het scenario dat oude aandoeningen, klachten of ziektes weer terugkomen. Het risico op arbeidsongeschiktheid heeft weer invloed op de hoogte van uw premie.
Verschillende factoren hebben invloed op de premie van uw AOV. Denk bijvoorbeeld aan uw gezondheid. Iemand met een slechtere gezondheid heeft een verhoogd risico om arbeidsongeschikt te raken. En betaalt daardoor vaak meer dan iemand die helemaal gezond is.