Gezondheidsverklaring

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Zonder een gezondheids­verklaring kunt u geen AOV afsluiten

Het aanvragen van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering kan niet zonder het invullen van een gezondheids­verklaring. Tegenwoordig is dit vaak wel voldoende en is een aanvullende medische keuring bijna niet meer nodig. Met de gezondheids­verklaring beoordelen we of we u wel of niet kunnen verzekeren. Bij ons kunt u de gezondheids­verklaring eenvoudig digitaal invullen. Lukt dit niet, dan kunt u de verklaring ook telefonisch afleggen.

Het invullen van een gezondheidheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

De gezondheids­verklaring is nodig voor het bepalen van de premie van uw AOV

Met de gezondheids­verklaring en soms via een aanvullende medische keuring vormen we een beeld van uw gezondheid. Wij proberen van elke verzekerde te bepalen hoe groot de kans op arbeids­ongeschiktheid is. De premie voor deze verzekering is gebaseerd op de ‘gemiddelde’ kans dat een groep verzekerden arbeids­ongeschikt wordt. Is uw kans op arbeids­ongeschiktheid groter dan gemiddeld? Dan heeft dat gevolgen voor uw kosten of de manier waarop we u verzekeren. Soms kunnen wij u op basis van uw gezondheids­verklaring niet verzekeren, bijvoorbeeld als wij het risico te groot vinden.

Zo legt u een gezondheids­verklaring af voor uw arbeids­ongeschiktheids­verzekering:

  • U krijgt van ons een e-mail met een link en een inlogcode. Met de inlogcode, uw geboortedatum en polisnummer maakt u een wachtwoord aan.
  • Na het aanmaken van uw wachtwoord kunt u inloggen en vult u in uw eigen tempo en tijd de gezondheidsverklaring zelf in. Het invullen van de gezondheidsverklaring duurt ongeveer 30 minuten. Doet u 30 minuten niets in het scherm? Dan sluit het scherm vanzelf. Uw gegevens worden niet bewaard.
  • Na het invullen en online versturen van de gezondheidsverklaring kunt u het pdf printen en/ of opslaan. Wilt u daarna nog aanpassingen doen, dan kan dit alleen via de medische dienst.
De medisch behandelaar en de medisch adviseur vormen samen de medische dienst. Zij stellen een advies op over het risico op arbeids­ongeschiktheid. De medische dienst adviseert de afdeling 'Acceptatie' over het risico voor Centraal Beheer en geeft daarbij alleen die informatie die van belang is voor de afwikkeling van uw aanvraag. De gezondheidsverklaring geeft soms onvoldoende informatie om het risico in te schatten. In dat geval kan de medisch adviseur extra informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Ook kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een (extra) medisch onderzoek af te nemen. Met deze aanvullende informatie wordt een advies uitgebracht.
  1. U bent goedgekeurd. U heeft een AOV afgesloten bij ons. U heeft nog wel 14 dagen bedenktijd en kunt nog afzien van de verzekering. Of u kunt de ingangsdatum nog aanpassen, bijvoorbeeld omdat u een bestaande AOV nog moet opzeggen.
  2. U bent goedgekeurd onder voorwaarden. Wij bieden u een AOV aan waarin we bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet verzekeren. Bijvoorbeeld rugklachten. Als u dan niet meer kunt werken vanwege uw rug, dan krijgt u geen uitkering. Ook kan het zijn dat wij alleen een tijdelijke uitkering willen verzekeren. Als wij u een AOV met een uitsluiting aanbieden, leggen we altijd duidelijk uit waarom we dit doen. En wat de gevolgen zijn.
  3. U bent niet goedgekeurd. U kunt geen AOV bij ons afsluiten.