Arbeids­ongeschikt­heids­uitkering

Krijg ik een volledige of gedeeltelijke arbeids­ongeschiktheids­uitkering als ik arbeids­ongeschikt word?

Als u arbeidsongeschikt wordt heeft u mogelijk recht op een arbeids­ongeschiktheids­uitkering. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. De meest belangrijke is uw dienstverband. Als u in loondienst werkt heeft u andere rechten dan als u als zzp'er of ondernemer werkt. We zetten de belangrijkste weetjes over een arbeids­ongeschiktheids­uitkering op een rij.

Arbeids­ongeschiktheids­uitkering in loondienst

Als werknemer draagt u via uw bruto salaris premies af voor de sociale zekerheid. Daarom heeft u ook recht op een uitkering op het moment dat u niet meer kunt werken. Hoe dit precies zit in uw situatie kunt u bekijken op de website van het UWV.

Zzp arbeids­ongeschiktheids­uitkering

Voor zzp'ers en ondernemers werkt arbeids­ongeschiktheid anders dan voor werknemers in loondienst. Wilt u als zzp'er en ondernemer een alternatief of aanvullend inkomen krijgen op het moment dat u niet kunt werken? Dan is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) vaak een goede keuze. Of een broodfonds van de BroodfondsMakers in combinatie met een AOV. U heeft als zzp'er en ondernemer namelijk alleen recht op een bijstandsuitkering via de overheid als u geen inkomsten of vermogen meer heeft.

Een uitkering via een AOV zou u dus kunnen zien als een zzp arbeids­ongeschiktheids­uitkering. Het werkt dan ook vergelijkbaar met een uitkering voor werknemers in loondienst: U betaalt maandelijks een premie aan de verzekeraar. En op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt ontvangt u een maandelijkse uitkering.

Een uitkering via een AOV zou u dus kunnen zien als een arbeids­ongeschiktheids­uitkering voor zzp'ers en ondernemers. Het werkt vergelijkbaar met een uitkering voor werknemers in loondienst: u betaalt maandelijks een premie aan de verzekeraar. En op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt ontvangt u een maandelijkse uitkering.

Uitkering bij arbeids­ongeschiktheid

Of u een volledige of gedeeltelijke uitkering bij arbeids­ongeschiktheid krijgt, hangt af van een aantal dingen. Ook hier geldt dat er algemene regels zijn voor mensen in loondienst, maar dat een zzp'er en ondernemer zijn eigen regeling moet treffen.

Sluit u als zzp'er een arbeids­ongeschiktheids­verzekering af? Dan maakt u afspraken over het type arbeids­ongeschiktheid dat u verzekert. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen 'passende arbeid' te verzekeren. In dat geval wordt bekeken of u nog wel ander werk kunt doen dat past bij uw opleiding en ervaring. Maar u kunt ook een AOV afsluiten waarbij u een uitkering arbeids­ongeschiktheid krijgt op het moment dat u uw eigen beroep niet meer kunt uitvoeren. Dit heet ‘beroeps­arbeids­ongeschiktheid’.
Bereken uw premie