Verzuimverzekering Compleet 

Complete ondersteuning bij langdurig zieke medewerkers

 • Ervaar gemak met onze standaard dekking of ga voor een dekking op maat
 • Deskundige hulp bij re-integratie door een casemanager
 • Alle behandelingen vanuit de arbodienst worden 100% vergoed

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Verzuimverzekering Compleet
Meest gekozen

Wat is de Verzuimverzekering Compleet?

Met de Verzuimverzekering Compleet regelen wij alles rondom het verzuimproces. Is uw medewerker langdurig ziek? Dan vergoeden wij (een deel van) het loon van deze medewerker de eerste 2 jaar. Daarnaast bent u verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen en om uw medewerkers te laten re-integreren. Met deze complete Verzuimverzekering voldoet u eenvoudig aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.

Belangrijkste kenmerken van onze Verzuimverzekering Compleet

 • Financiële zekerheid: wij vergoeden (een deel van) het loon van uw zieke medewerker.
 • U maakt gebruik van het online Meldloket voor medewerkersregistratie en ziek- en herstelmeldingen van medewerkers. Het Meldloket geeft u inzicht in de verzuimstatus en verzuimhistorie van uw medewerkers.
 • U krijgt persoonlijke begeleiding bij verzuim en het re-integratietraject van uw zieke medewerker. En dat van 1 vast aanspreekpunt, de casemanager.
 • Wij helpen u uitgebreid bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u vanwege de wet toch een boete, maar heeft u wel alle adviezen van de arbodienst en van ons opgevolgd? Dan vergoeden wij de boete!

De Verzuimverkering Compleet bieden wij op 2 manieren aan:

Verzuimverzekering Centraal Beheer

Standaard dekking

 • Speciaal voor bedrijven met maximaal 5 medewerkers. 
 • Focus op snelheid en gemak. Binnen 5 minuten afgesloten.
 • Voldoe direct aan uw wettelijke verplichtingen rondom arbodienst, loondoorbetaling en re-integratie.
Bekijk premie
Verzuimverzekering Centraal Beheer

Dekking op maat

 • Voor alle bedrijven. Ook met meer dan 5 medewerkers.
 • Focus op keuzevrijheid. U kiest wat u verzekert.
 • Bepaal zelf hoe u omgaat met arbodienst, loondoorbetaling en re-integratie.
Bekijk premie

Verzekerd in onze Verzuimverzekering Compleet

Verzekerd

 • De eerste 2 jaar loondoorbetaling van een zieke medewerker.
 • Alle medewerkers die in dienst zijn. Ook uw medewerkers met een tijdelijk contract.
 • De wettelijke verplichting van een basiscontract arbodienstverlening.
 • Alle behandelingen die zijn voorgeschreven door de bedrijfsarts of casemanager.
 • Verzuimbegeleiding van de werkgever.
 • Vergoeding van de eventuele boete vanuit de Wet verbetering poortwachter als u alle adviezen van de arbodienst en ons hebt opgevolgd.
 • Verzuimpreventie: wij bieden hulp om verzuim te voorkomen.
 • Wij verhalen de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Niet verzekerd

 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
 • Iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner.
 • Medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start.
 • Ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
 • Als u of uw medewerker fraude pleegt.
 • De verzuimbegeleiding van de medewerker.
Precies weten wat wél en niet verzekerd is bij onze Verzuimverzekering Compleet? Bekijk dan de voorwaarden van onze verzekering

Wat betekent het risico van verzuim voor uw bedrijf?

“Een zieke medewerker kan voor behoorlijke financiële schade zorgen. Zeker wanneer u geen of weinig reserves heeft. Een verzuimverzekering beschermt u onder andere tegen de hoge kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Weet u nog niet zeker of u zo’n verzekering nodig heeft? Dan is het goed om eerst uw risico’s van verzuim te kennen. Tijdens een persoonlijk gesprek informeer ik u hier graag over.”

Sander Holweg, verzuimspecialist Centraal Beheer.

Veelgestelde vragen

U wilt een verzuimverzekering die past bij uw bedrijf. U stelt daarom zelf uw verzuimverzekering samen. Zo beïnvloedt u ook zelf de hoogte van de premie. U maakt uit de volgende dekkingen een keuze:

Percentage van het jaarloon

U kiest zelf hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren. Dit geldt voor zowel jaar 1 als jaar 2. Het meest voorkomende dekkingspercentage van het jaarloon is 100% in jaar 1 en 70% in jaar 2. Het jaarloon dat u maximaal kunt verzekeren bedraagt € 125.000,- per medewerker.

Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor werknemersverzekeringen en mogelijke pensioenlasten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. Bij Centraal Beheer kunt u 10% of 20% meeverzekeren.

Eigen risicoperiode

U bepaalt eerst wat voor eigen risico u wilt lopen. U kiest daarvoor een eigen risicoperiode in werkdagen. U kunt kiezen uit 10, 20, 30 of 65 werkdagen. De minimale eigen risicoperiode is 10 werkdagen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.
Wij berekenen de premie aan de hand van verschillende factoren. Zo kijken we hoeveel medewerkers u heeft. En ook naar de gegevens van uw medewerkers, zoals hun geboortejaar, jaarloon en geslacht. Ook is het belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Andere factoren die invloed hebben op de premie zijn de eigen risicoperiode en dekkingspercentage. Lees meer over de kosten van een verzuimverzekering.

U berekent de premie van de Verzuimverzekering Compleet eenvoudig en snel online. Heeft u vragen? Dan staan onze verzuimspecialisten voor u klaar.
Als werkgever bent u verplicht om voor een (langdurig) zieke medewerker 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Met de Verzuimverzekering zonder Arbodienstverlening verzekert u deze loonkosten. Voor de begeleiding van zieke werknemers is een arbodienst verplicht. De arbodienst regelt u zelf. Handig wanneer u al een lopend contract heeft met een arbodienst.

Met de Verzuimverzekering Compleet regelen wij de arbodienst voor u

U bent verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen en om uw medewerker te laten re-integreren. Zo voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. De Verzuimverzekering Compleet is onze meest gekozen verzekering. En wordt voornamelijk afgesloten door bedrijven minder dan 25 medewerkers. Met deze verzekering heeft u alles rondom verzuim binnen uw bedrijf goed geregeld.

Heeft u minder dan 25 medewerkers? Dan berekent u uw premie snel online. En sluit u de verzekering direct online af. Wij zorgen ervoor dat u per stap genoeg informatie krijgt om een juiste keuze te maken. Heeft u hulp nodig bij het afsluiten? Of heeft u meer dan 25 medewerkers? Onze verzuimspecialisten staan voor u klaar tijdens een gratis oriëntatiegesprek. Ook als u nog niet zeker weet of u wel een verzuimverzekering nodig heeft. Onze specialisten helpen u graag.

Tips bij het afsluiten van een Verzuimverzekering

Als werkgever heeft u bij verzuim te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld dat u uw zieke medewerker de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon doorbetaalt. Naast de verplichting om het loon door te betalen, heeft u als werkgever ook te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet vereist dat u er alles aan doet om uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zo moet u uw medewerker bijvoorbeeld ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Houdt u zich als werkgever niet aan de plichten uit deze wet? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet loonsanctie.
Ja. U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Inspectie SZW controleert daarom sinds 1 juli 2018 of organisaties een basiscontract hebben bij een arbodienst. In dit contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verzuim van uw medewerker. De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer tijdens verzuim van uw medewerker. En zorgt ervoor dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Kiest u voor onze Verzuimverzekering Compleet dan regelen wij voor u alle arbodienstverlening. Met deze verzekering voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.
Benieuwd naar de kosten van de Verzuimverzekering Compleet? Bekijk snel en gemakkelijk uw premie online. Of ontvang binnen 1 werkdag een offerte op maat.
Hulp nodig? Bel ons gerust op (055) 579 8197