Pensioen van uw partner

Uw inkomen aanvullen

Welke inkomsten heeft u als uw partner overlijdt? Misschien heeft u inkomsten vanuit uw eigen baan of pensioen. Maar bent u ook aangemeld bij het pensioenfonds van uw partner? Dit is een van de manieren om inkomsten te hebben als uw partner overlijdt. Kijk ook goed naar manieren om dit inkomen aan te vullen.

Veel pensioen­regelingen hebben een nabestaanden­regeling

De partner die achterblijft krijgt elke maand een uitkering, vanaf het moment van overlijden. Het maakt niet uit hoe oud de achterblijvende partner is. Dus ook als hij of zij nog niet de pensioenleeftijd heeft bereikt, volgt deze uitkering. De uitkering heet nabestaanden­pensioen of partnerpensioen.

Krijgt u partnerpensioen?

Of u een partnerpensioen ontvangt, hangt af van de pensioenregeling van uw partner. Werkte uw partner in het verleden bij meerdere werkgevers? Dan is er wellicht op meer plekken pensioen opgebouwd. Vraag bij de pensioenuitvoerder(s) van uw partner na of u recht heeft op partnerpensioen als uw partner overlijdt. En heeft u nog niks geregeld? Dan is de Overlijdens­risico­verzekering wellicht het overwegen waard. Maak het snel in orde!

U kunt zien hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd

Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl. Op het Uniform Pensioen Overzicht staat welke afspraken er zijn over uw pensioen. Op uw overzicht staat dus hoeveel uw partner ontvangt, als u overlijdt.

Het nabestaandenpensioen is meestal maar 50 tot 70% van het pensioen

Het pensioen is meestal ongeveer 70% van het laatst verdiende loon. Hoeveel partnerpensioen u krijgt, hangt van een aantal dingen af:

  • Hoe lang de partner in loondienst is geweest. En wat er bij de werkgevers geregeld was.
  • Was de partner zelfstandige ? Dan is er geen pensioenopbouw. Behalve als dit in een ‘beroepspensioenfonds’ was geregeld.
  • Of u een uitkering krijgt van alle (ex)werkgevers, of alleen van de laatste werkgever. Dat heet een partnerpensioen op risicobasis. Als die afspraak is gemaakt, krijgt u een lagere uitkering.
  • Het moment waarop de partner overlijdt. Het kan uitmaken of dit is gebeurd voor of na de pensioendatum.
  • Of uw partner ooit gescheiden is. De ex-partner krijgt dan een deel van het partnerpensioen.

Als uw situatie verandert, veranderen ook uw uitgaven

Het pensioen dat u krijgt als nabestaande is niet altijd genoeg om alle uitgaven en kosten te betalen. Het is daarom verstandig om te kijken naar uw eigen inkomsten en de gezamenlijke kosten en uitgaven.

Een overlijdens­risico­verzekering kan de uitkering aanvullen

Wilt u meer regelen voor als een van u overlijdt? Dan kunt u denken aan een overlijdens­risico­verzekering. Daarmee krijgt u eenmalig een zelfgekozen bedrag uitgekeerd bij overlijden. U kiest zelf wie de uitkering krijgt. Als partners, kunt u elkaar als ‘begunstigde’ benoemen. Maar u kunt ook uw kinderen of iemand anders aanwijzen. U regelt dit meestal al voor een paar euro per maand.