Bankzaken: Voorkom een geblokkeerde bankrekening na overlijden

Nabestaanden kunnen vaak niet direct bij de rekeningen van een overledene. Want deze worden na een overlijden geblokkeerd. Terwijl de nabestaanden wel het afscheid en andere kosten moeten betalen. Hoe voorkomt u dit?

22 apr 2024 2 minuten

De bank blokkeert na een melding van overlijden de rekeningen op naam van de rekeninghouder

Dit is nodig om misbruik te voorkomen. Nabestaanden kunnen dan geen geld opnemen of rekeningen betalen vanaf de bankrekening van de overledene. Ook niet met een machtiging of volmacht. Deze vervalt automatisch bij overlijden. Soms ontstaan er betalingsachterstanden, omdat de bank automatische overboekingen stopt. De meeste grote banken laten automatische incasso’s nog wel 3 maanden doorlopen. Rekeningen die op 2 namen staan, blijven wel beschikbaar voor de andere rekeninghouder.

Is de bankrekening geblokkeerd? Soms moet u dan naar de notaris

De bankrekening blijft geblokkeerd. Totdat de erfgenamen kunnen bewijzen dat ze recht hebben op het geld. Hiervoor is soms een verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u opvragen bij de notaris. Of deze nodig is hangt af van het saldo op de rekening en de relatie tot de overledene.

Wat kunt u nu al regelen met uw partner?

Wilt u blokkade van bankrekeningen voorkomen? Met een en/of-rekening kan de mederekeninghouder, uw partner, na uw overlijden wel gewoon geld opnemen en rekeningen betalen. Check of uw bank dit aanbiedt.