Levensloop Totaalpakket

Sparen, gebruiken, opnemen

Let op: u kunt geen Levensloop Totaalpakket meer openen bij Centraal Beheer

Met het Levensloop Totaalpakket spaart u via uw werkgever. Die maakt een deel van uw loon over naar uw levenslooprekening. Bijvoorbeeld voor een vervangend inkomen bij ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Sinds 2012 mag u uw levenslooptegoed voor élk doel opnemen. In 1 keer of in delen. 

De wettelijke levensloop­regeling is eigenlijk al gestopt. Nu geldt er een overgangsregeling. U kunt blijven sparen als u al aan de levensloop­regeling deelneemt. Eind 2021 stopt de levensloop­regeling helemaal.

 


U bepaalt zelf hoeveel u spaart

  • U mag elk jaar tot 12% van uw bruto jaarsalaris sparen. Voor het bruto jaarsalaris telt mee: het maandsalaris, de 13e maand, het vakantiegeld en de winstuitkering.
  • In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen. Daarna kan er nog wel rente bij komen. Neemt u geld op? Dan mag u opnieuw sparen tot 210%.
  • De percentages gelden voor het totale tegoed van al uw levensloopregelingen samen.

Eind 2021 stopt de levensloopregeling definitief

De levensloopregeling stopt op 31 december 2021 helemaal. Tot dan geldt er een overgangsregeling. Heeft u al een Levensloop Totaalpakket? Dan kunt u blijven sparen tot eind december 2021. Als gevolg van een wetswijziging bouwt u geen nieuwe levensloopverlofkorting meer op. De levensloopverlofkorting is een korting op uw belasting voor elk jaar dat u heeft gespaard met een levenslooprekening. De korting is € 215,- per spaarjaar (bedrag 2019). Heeft u vanaf 2006 elk jaar een levensloopregeling gehad? En de korting nog niet eerder gebruikt? Dan heeft u 6 jaar aan korting opgebouwd (2006 t/m 2011). Bij opname van uw levenslooptegoed krijgt u dan een korting van maximaal 6 x € 215,- = € 1.290,- op de inkomstenbelasting die u moet betalen.

Neem uw levenslooptegoed op vóór u met pensioen gaat

U moet uw levenslooptegoed opnemen voor u uw AOW-leeftijd bereikt of met pensioen gaat. Doet u dat niet? Dan wordt uw hele levenslooptegoed in 1 keer belast in box 1. Kort voor u de AOW-leeftijd bereikt of met pensioen gaat. Dat kan financieel nadelig voor u zijn. Bent u al met pensioen en heeft u nog geen belasting betaald over het levenslooptegoed? Dan kunt u een naheffing krijgen van de Belastingdienst.

U kunt uw levenslooptegoed toevoegen aan uw pensioenpot. Uw werkgever en uw pensioenuitvoerder moeten daar wel mee akkoord gaan. De belastingheffing wordt dan uitgesteld. U betaalt pas belasting als u uw (hogere) pensioenuitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt u dan een lager belastingtarief dan wanneer u uw tegoed voor uw pensioen of AOW-datum opneemt . U moet dit wel op tijd regelen: vóór u met pensioen gaat of de AOW-leeftijd bereikt. Anders loopt u het risico dat de Belastingdienst al eerder met u afrekent. Overdracht naar uw pensioenpot kan dan niet meer.