Levensloop Totaalpakket

Uw rekening stopt op 1 november

Heeft u nog levenslooptegoed op uw rekening? Kies vóór 1 oktober wat u ermee doet. U kunt het opnemen, voor verlof gebruiken of toevoegen aan uw pensioen. Doet u niets? Dan maken wij in de week van 1 november uw tegoed over naar uw betaalrekening, na aftrek van de wettelijke inhoudingen. U geeft uw betaalrekening door met het formulier dat u eind april per post van ons kreeg.

Laten staan tot 1 november

Staat er op 1 november nog levenslooptegoed op uw rekening? Dan maken wij op 1 november uw tegoed over naar uw betaalrekening, na aftrek van de wettelijke inhoudingen. Geeft u wel even uw betaalrekening aan ons door? Daarvoor kreeg u eind april per post een formulier van ons.

Eerder opnemen

U kunt uw levenslooptegoed ook al voor 1 november opnemen. U regelt dit met het Opnameformulier Levensloop Totaalpakket. Stuur het wel op tijd in: uiterlijk 1 oktober. Wij maken het bedrag dat u wilt opnemen over naar het rekeningnummer van uw werkgever. Uw werkgever houdt eerst loonheffingen en verplichte premies in op het bedrag. Het bedrag dat overblijft, maakt hij naar u over. 

Heeft u geen werkgever meer? Of werkt u voor een werkgever waar u niet meedoet aan een levensloopregeling? Dan maken wij uw levenslooptegoed aan u over. Wij doen dan de wettelijke inhoudingen.

Zodra er geen geld meer op uw levenslooprekening staat, stoppen wij de rekening.

Gebruiken voor verlof

U kunt uw levens­loop­tegoed ook gebruiken als vervangend inkomen tijdens onbetaald verlof. Met een eenmalig bedrag of gespreid over een aantal maanden. Hierover maakt u afspraken met uw werkgever. Daarna vult u het Opnameformulier Levensloop Totaalpakket in. Doe dat op tijd: uiterlijk 1 oktober en minstens 1 maand voor de 1e uitbetaling.

Gebruiken voor pensioen

U kunt uw levens­loop­tegoed ook gebruiken voor een aanvulling op uw pensioen. U betaalt er dan pas belasting over als u uw (hogere) pensioenuitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt u dan een lager belastingtarief dan wanneer u uw tegoed gewoon opneemt. Om uw levenslooptegoed te gebruiken voor uw pensioen, heeft u toestemming nodig van uw werkgever en pensioenuitvoerder. Houd er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren. Zorg ervoor dat het is geregeld vóór 1 oktober en vóór u de AOW-leeftijd bereikt. Heeft u nog recht op levens­loop­verlof­korting? Die vervalt als u het levenslooptegoed toevoegt aan uw pensioen.

De overdracht van uw levenslooptegoed naar de pensioenuitvoerder regelt u met een e-mail naar bank@centraalbeheer.nl. Zet in uw verzoek het bedrag en het rekeningnummer van de ontvangende pensioenuitvoerder. Voeg ook een schriftelijke vrijwaring toe waarin staat dat de toevoeging binnen de fiscale normen blijft.

Gevolgen voor toeslagen

Door het opnemen van uw levenslooptegoed heeft u een hoger belastbaar inkomen. Dit kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinder­opvang­toeslag. Ook kan uw inkomen in een hoger belastingtarief vallen.

Verder sparen of beleggen

Laat u uw levenslooptegoed uitkeren en geeft u het niet meteen uit? Dan kan verder sparen of beleggen interessant zijn. Centraal Beheer heeft hier prima oplossingen voor.