Mijn toekomst

Informatie over uw pensioen

Heeft u bij ons pensioen opgebouwd? En nam u dit niet mee naar een andere pensioenuitvoerder? Dan vindt u alle belangrijke informatie over uw pensioen op uw persoonlijke website: Mijn toekomst.

Op Mijn toekomst vindt u alle informatie

U ziet op Mijn toekomst:

  • de hoogte van uw pensioen
  • belangrijke pensioeninformatie
  • op welke manier u informatie van ons krijgt
  • het antwoord op veelgestelde vragen

U logt eenvoudig in met uw DigiD

Wij willen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk beschermen. U logt daarom bij ons altijd in met een controle via sms of met de DigiD-app. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan een DigiD aan via digid.nl/aanvragen. Bouwde u pensioen op als directeur-grootaandeelhouder? Of woont u niet in Nederland en heeft u geen DigiD? Log dan in via uw account.

Naar Mijn toekomst

Duurzaamheidsinformatie

U belegt met uw premieovereenkomst in een lifecycle of u maakt zelf een keuze uit beleggingsfondsen van Achmea. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Op achmea.nl leest u daar meer over.

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. Lees hier meer over de Europese regels voor duurzame beleggingen.

Staat de informatie over mijn pensioen ook in Mijn Centraal Beheer?

Nee, in Mijn Centraal Beheer of onze app staat geen informatie over het pensioen dat u via uw werkgever bij ons heeft. U vindt daar alleen informatie over verzekeringen en financiële producten die u zelf als particulier bij ons gesloten heeft.

Correctiebeleid Pensioen

Wat doen we als wij uw pensioen niet goed vaststelden?
Centraal Beheer voert uw pensioen met de grootste zorgvuldigheid uit. Maar soms gaat het mis. Omdat wij een fout maken of omdat wij onjuiste informatie van anderen krijgen. Wij vinden dat heel vervelend. We passen uw pensioen dan aan. We gaan altijd uit van de regels in uw pensioenreglement. Hierna leest u daar meer over.

Als u nog geen pensioen krijgt?
Stelden wij uw pensioen te laag of te hoog vast? Dan passen we het aan. In het pensioenreglement leest u op welk pensioen u recht hebt.

Als u al pensioen van ons krijgt?
Stelden wij uw pensioenuitkering te laag vast? Dan verhogen wij uw pensioen. Het bedrag dat u te weinig van ons kreeg, maken we aan u over. Wij maken dan afspraken met u over de betaling van het bedrag dat u van ons krijgt. Heeft u te weinig pensioen ontvangen omdat wij een fout maakten? Dan krijgt u naast het bedrag ook een rentevergoeding.

Hebben wij uw pensioenuitkering te hoog vastgesteld? Dan nemen we persoonlijk contact met u op. We verlagen de toekomstige pensioenuitkeringen naar het juiste bedrag. We kunnen ook besluiten dat u het te veel ontvangen geld aan ons terug moet betalen. We houden hierbij rekening met de feiten en omstandigheden en met uw persoonlijke situatie. Wij bespreken dit met u. Soms kunnen we het bedrag verrekenen met toekomstige uitkeringen. Dan krijgt u een bepaalde periode een lager pensioen. Of u betaalt het in 1 keer aan ons terug.

Als wij een onjuist pensioenkapitaal hebben overgedragen?
Is uw pensioenkapitaal overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder? Als blijkt dat dit pensioenkapitaal te laag is vastgesteld, dan doen wij een nabetaling. Dit doet wij niet als het bedrag kleiner is dan € 10,-. Is het pensioenkapitaal te hoog vastgesteld? Dan overleggen we met de andere pensioenuitvoerder waar u pensioen heeft ingekocht. Wij informeren u over een eventuele terugbetaling.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dat doorgeven aan ons op pensioenonline.klachten@achmea.nl. We zoeken graag met u naar een oplossing.