Europese regels voor duurzame beleggingen

Informatie over de duurzaamheid van onze beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is 1 van deze regels. Hierin staat dat wij u moeten informeren over hoe wij in onze beleggingsbeslissingen omgaan met duurzaamheidsrisico's en -kansen.

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). 
  Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR)
  Een lichtgroen beleggingsproduct promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR)
  Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel. 

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor mijn belegging?

U leest hieronder een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

 • Staat uw pensioenkapitaal op een renterekening? Of wordt uw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Uw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.


Maakt u zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Achmea?

 • Heeft u uw pensioenkapitaal in 1 of meer Achmea fondsen en/of de Basisgarantrekening belegd? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Uw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Belegt u uw pensioenkapitaal alléén in het Achmea Grondstoffen fonds, het Achmea indirect vastgoed fonds en/of het Achmea opkomende markten aandelen fonds? Dan is uw pensioenverzekering grijs. Uw pensioenverzekering promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is volgens de SFDR een artikel 6 beleggingsproduct.

Informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering

U krijgt van ons informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering. U krijgt de informatie voordat u de verzekering neemt en zolang u verzekerd bent. Wij noemen dit de precontractuele en periodieke informatie. Ook krijgt u van ons informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw pensioenverzekering.


Precontractuele informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering.
In de precontractuele informatie staat of en in hoeverre de beleggingen van uw pensioenverzekering ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur promoten. En of de beleggingen een duurzame belegging als doel hebben. U leest hieronder waar je de precontractuele informatie van de lifecycles en fondsen vindt.

 • Lifecycle: U leest in de precontractuele informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren binnen de life cycles.
 • Achmea fondsen: U vindt de precontractuele informatie van de Achmea fondsen in de bijlage van de aanvullende prospectussen van de fondsen. 
 • Renterekening: U vindt de precontractuele informatie over de renterekening hier


Periodieke informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering.

In de periodieke informatie staat in hoeverre de gepromote ESG-kenmerken zijn bereikt. En/of duurzaamheidsdoelstellingen zijn gehaald. U leest hieronder waar je de periodieke informatie van de lifecycles en fondsen vindt. 

 • Life cycle: U leest in de periodieke informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren binnen de life cycles.
 • Achmea fondsen: U vindt de periodieke informatie van de Achmea fondsen in de bijlage SFDR Annex informatie van het jaarverslag van de fondsen. 
 • Renterekening: U  vindt de periodieke informatie over de renterekening hier

Informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw pensioenverzekering
In de duurzaamheidsinformatie staat meer informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw pensioenverzekering. U leest hieronder waar u de duurzaamheidsinformatie van de lifecycles en fondsen vindt.

 • Lifecycle: u leest de duurzaamheidsinformatie over de lifecycles hier
 • Achmea fondsen: u vindt de duurzaamheidsinformatie over de Achmea fondsen hier
 • Renterekening: u leest de duurzaamheidsinformatie over de renterekening hier


Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees dan de
duurzaamheidsinformatie van Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V