Europese regels voor duurzame beleggingen

Informatie over de duurzaamheid van onze beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). 
  Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR)
  Een lichtgroen beleggingsproduct bevordert ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR)
  Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel. 

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor mijn belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

 • Staat uw pensioenkapitaal op een renterekening? Of wordt uw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Maakt u zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Achmea? Lees dan in de prospectussen van de beleggingsfondsen hoe duurzaam het beleggingsfonds is. U leest hier ook of uw pensioenverzekering een artikel 6 of artikel 8 beleggingsproduct is volgens de SFDR.
Beleggen via een lifecycle betekent dat de beleggingen veranderen als uw pensioendatum dichterbij komt. U leest hier hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken de lifecycles hebben. En of de lifecycles een duurzame beleggingsdoelstelling hebben.

In het Extra Werknemerspensioen wordt belegd via lifecycles. U leest in de precontractuele duurzaamheidsinformatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren. Dit is algemene informatie voor de lifecycles die beschikbaar zijn binnen het Extra Werknemerspensioen.

Informatie over de duurzaamheid van uw belegging

Wilt u weten hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken de renterekening heeft? Of wilt u weten of de renterekening een duurzame beleggingsdoelstelling heeft? Klik dan hier.
Informatie over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben, vindt u in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmeafondsen. Deze staan hier.