U belt voor iemand anders

Zo regelt u dat

Regelt u de verzekerings- of financiële zaken voor iemand anders? Ook dan helpen wij u graag. Maar we hebben dan wel toestemming nodig van degene waarvoor u belt. Dit noemen wij ook wel een machtiging of volmacht. We laten u graag zien hoe u dat regelt.

Voor wie belt u?

Gaat het om een schadeverzekering? 

Vul dan samen het machtigingsformulier (pdf) in. Sla het document eerst op en stuur het gemakkelijk online naar ons toe. Op de pagina Documenten uploaden helpen wij u graag verder.

Gaat het om financiële zaken? 

Bijvoorbeeld een spaar- of beleggingsrekening, lijfrente, overlijdensrisicoverzekering of een hypotheek? Dan moet altijd de persoon zelf bij het telefoongesprek aanwezig zijn. Een machtigingsformulier is dan niet nodig.
Dan mag u bellen namens een kind. Daarvoor is geen extra toestemming nodig.
U bent budgetbeheerder of schuldhulpverlener en helpt deze persoon bij het regelen van financiële zaken. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een verzekering of het op tijd betalen van de huur.​

Heeft u een beschikking of overeenkomst?

Stuur de beschikking of overeenkomst van de ‘onder bewindstelling’ gemakkelijk online naar ons toe. Op de pagina Documenten uploaden helpen wij u graag verder. Neem na 3 werkdagen weer contact met ons op om de verzekerings- of financiële zaken te regelen.

Werkt u niet voor een officiële instantie?

Dan hebben we ook een kopie van 2 geldige identiteitsbewijzen nodig: van u én van degene waarvoor u belt. Maak de BSN-nummers en de pasfoto’s onzichtbaar. 

Tip: gebruik hiervoor de KopieID app van de overheid.

Het lukt ook niet om persoonlijk toestemming te geven. Bijvoorbeeld doordat hij of zij buiten bewustzijn is door een ongeluk of operatie.​

Gaat het om een schadeverzekering? 

Maak een scan van 2 geldige identiteitsbewijzen: van u én van degene waarvoor u belt. Let op! Maak de BSN-nummers en de pasfoto’s onzichtbaar voordat u ons de documenten stuurt. Op de pagina Documenten uploaden helpen wij u graag verder. Neem na 3 werkdagen weer contact met ons op om de verzekeringszaken te regelen.

Tip: gebruik hiervoor de KopieID app van de overheid.

Gaat het om financiële zaken?

Bijvoorbeeld een spaar- of beleggingsrekening, lijfrente, overlijdensrisicoverzekering of een hypotheek? Bel dan (055) 579 8100. Wij kijken dan samen met u op welke manier wij kunnen helpen.

Gaat het om een schadeverzekering?

Stuur de gerechtelijke beschikking waarin staat dat u de verzekeringszaken mag regelen makkelijk online naar ons toe. Op de pagina Documenten uploaden helpen wij u graag verder. Neem na 3 werkdagen weer contact met ons op om de verzekeringszaken te regelen.

Gaat het om financiële zaken?

Bijvoorbeeld een spaar- of beleggingsrekening, lijfrente, overlijdens­risico­verzekering of een hypotheek? Bel dan (055) 579 8100. Wij kijken dan samen met u op welke manier wij kunnen helpen.

Werkt u niet voor een officiële instantie?

Dan hebben we ook een kopie van 2 geldige identiteitsbewijzen nodig: van u én van degene waarvoor u belt. Maak de BSN-nummers en de pasfoto’s onzichtbaar voordat u de documenten scant en ons de documenten stuurt.

Tip: gebruik hiervoor de KopieID app van de overheid.

Heeft u een overeenkomst van bewindvoering?

Stuur de overeenkomst gemakkelijk online naar ons toe. Op de pagina Documenten uploaden helpen wij u graag verder. Neem na 3 werkdagen weer contact met ons op om de verzekerings- of financiële zaken te regelen.

Werkt u niet voor een officiële instantie?

Dan hebben we ook een kopie van 2 geldige identiteitsbewijzen nodig: van u én van degene waarvoor u belt. Maak de BSN-nummers en de pasfoto’s onzichtbaar voordat u ons de documenten stuurt.

Tip: gebruik hiervoor de KopieID app van de overheid.

Voor iemand die overleden is

Wij helpen u graag om alle lopende verzekeringen en financiële zaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen. Een overlijden doorgeven.