""

Record: meer dan de helft van stroom hernieuwbaar in maart

Meer dan de helft van de elektriciteit die in maart werd gebruikt in Nederland, was opgewekt met hernieuwbare bronnen: 53 procent. Nog nooit was dat percentage zo hoog, meldt energieopwek.nl, dat de stroomproductie op de voet volgt.
6 apr 2023 1 minuut

In maart 2022 was nog maar 39 procent van alle elektriciteit hernieuwbaar.

Windmolens op land leverden ruim 18 procent van alle elektriciteit, zonnepanelen waren goed voor bijna 15 procent en windmolens op zee bijna 10 procent. Ook kwam nog 10 procent uit biomassa. Die energiebron is ook hernieuwbaar, maar over de vraag hoe duurzaam dat echt is verschillen de meningen. Nog ruim 47 procent komt uit "conventionele" bronnen. Daaronder vallen kolen- en gascentrales, maar bijvoorbeeld ook de kerncentrale Borssele en geïmporteerde stroom.

De elektriciteitsopwekking met windmolens en zonnepanelen is de afgelopen jaren fors gegroeid in Nederland. In maart waaide het ook nog flink.

Energieopwek.nl valt onder het Nationaal Klimaat Platform. De site geeft een actueel overzicht van de energieopwekking in Nederland.