CO2-uitstoot omlaag door forse vermindering steenkoolgebruik

Steeds minder stroom die in Nederland wordt opgewekt is afkomstig van steenkool, terwijl de hoeveelheid windenergie sterk toeneemt.
21 dec 2023 1 minuut
Vooral door die verduurzaming is de CO2-uitstoot in het derde kwartaal met 9 procent afgenomen, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Volgens het statistiekbureau is de stroomproductie in kolencentrales gekelderd, met 79 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen mochten kolencentrales juist tijdelijk bijstoken om genoeg stroom op te wekken. Het kabinet stond dat toe, omdat de aardgasprijs toen torenhoog was. Die prijs is intussen flink gedaald. Europese landen die geen Russisch gas meer invoeren sinds de inval in Oekraïne, zijn onder meer massaal vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) gaan importeren. 

Ten opzichte van een jaar eerder werd in het derde kwartaal van 2023 weer 16 procent meer aardgas gebruikt om elektriciteit op te wekken. De allergrootste toename ziet het CBS bij windmolens: die leverden 65 procent meer stroom dan een jaar eerder in dezelfde periode. De hoeveelheid zonne-energie steeg met 13 procent.

Kassen

Alles bij elkaar daalde de hoeveelheid broeikasgassen vanuit de elektriciteitssector met 37 procent. Daarmee loopt deze sector voorop. De uitstoot van de industrie bleef vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS gebruikten industriële bedrijven weliswaar wat minder olie en kolen, maar ze verstookten meer aardgas dan een jaar eerder. 

De uitstoot van de landbouw volgt de dalende trend niet: die ging met 6 procent omhoog. Ook dat heeft vermoedelijk te maken met de lagere gasprijzen, legt het CBS uit. Vooral tuinders zijn weer meer aardgas gaan verstoken om hun kassen op temperatuur te krijgen.