Peiling: verduurzaming vaker om kostenbesparing dan voor klimaat

Veel Nederlanders hebben in het afgelopen jaar hun CO2-uitstoot omlaag weten te brengen door energie te besparen en hun huis te verduurzamen.
7 dec 2023 1 minuut
Volgens een peiling van I&O Research was de belangrijkste beweegreden daarvoor niet zozeer het klimaat, maar de portemonnee. De meerderheid (53 procent) van de ondervraagden verduurzaamt naar eigen zeggen vooral om de maandlasten te verlagen. 

Klimaatverandering werd minder vaak genoemd: dat was voor 16 procent de voornaamste motivatie. Comfort scoorde precies net zo hoog als belangrijkste drijfveer. 

De onderzoekers zien een groep die zich niet of nauwelijks druk maakt om klimaatverandering, maar bijvoorbeeld wel zonnepanelen op het dak legt om zelf stroom op te wekken en de woning extra goed isoleert. I&O concludeert dan ook dat duurzaam denken niet per se een voorwaarde is om duurzamer gedrag te vertonen. 

Volgens de peiling zijn Nederlanders zich gemiddeld iets minder zorgen gaan maken over de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering die daardoor wordt versterkt. Van de 2475 deelnemers aan het onderzoek maakt 66 procent zich hier enige tot veel zorgen over. Dat was vorig jaar, toen I&O dezelfde vragen voorlegde aan een dwarsdoorsnede van de bevolking, nog 72 procent. Het is het laagste percentage sinds 2019.