Levensloop Totaal­pakket

Regeling stopt op 1 november

De levensloopregeling stopt 2 maanden eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Uw medewerkers kunnen geen nieuw Levensloop Totaalpakket meer openen bij Centraal Beheer. Medewerkers die al deelnemen aan de regeling kunnen tot 27 oktober blijven inleggen.
levensloopregeling verzuim

Geld dat op 1 november op de rekening staat maken wij over naar de deelnemer

U hoeft niets te doen. Wij doen de wettelijke inhoudingen. We informeerden uw medewerkers eind april met een brief en een formulier. Met het formulier Doorgeven betaalrekening Levensloop Totaalpakket kunnen uw medewerkers de betaalrekening doorgeven waarop ze hun tegoed willen ontvangen.

Eerder opnemen of voor verlof gebruiken

Medewerkers die hun tegoed voor 1 november willen opnemen, kunnen dat regelen via het Opnameformulier Levensloop Totaalpakket. Wij maken het bedrag aan u over. Vervolgens houdt u de loonheffingen en verplichte premies in op het bedrag. En maakt u het bedrag dat overblijft over aan uw medewerker. Is de medewerker niet meer bij u in dienst? Dan hoeft u de verloning niet te verzorgen.

Levenslooptegoed toevoegen aan pensioen?

Uw medewerker kan zijn levenslooptegoed of een deel ervan toevoegen aan zijn pensioenpot. U en de pensioenuitvoerder(s) moeten daar wel mee akkoord gaan. Uw medewerker betaalt pas belasting als hij de (hogere) pensioenuitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt hij dan een lager belastingtarief. Een toevoeging aan het pensioen moet wel op tijd geregeld zijn: vóór uw medewerker met pensioen gaat of de AOW-leeftijd bereikt. En vóór 1 oktober 2021.

Levensloopverlofkorting 2006-2011 geldt nog

Heeft uw medewerker van 2006 tot 2011 elk jaar gespaard op levenslooprekening? En de levensloop­verlof­korting nog niet eerder gebruikt? Dan heeft uw medewerker 6 jaar aan korting opgebouwd voor de inkomstenbelasting, maximaal 6 x € 223,- = € 1.338,- De korting is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen.

Neemt uw medewerker het levensloop­tegoed op voor 1 november? Dan houdt u bij de berekening van de netto-uitkering rekening met de korting. Als dit niet gebeurt, kan uw medewerker de korting verrekenen bij de belastingaangifte. 

Voegt uw medewerker het levensloop­tegoed toe aan zijn pensioen? Dan zijn er op dat moment geen inhoudingen. De levensloop­verlof­korting vervalt.