Levensloop Totaal­pakket

Regeling stopte op 1 november

De levensloopregeling stopte op 1 november 2021. Uw medewerkers kunnen geen nieuw Levensloop Totaalpakket meer openen bij Centraal Beheer.
test

Geld dat op 1 november op de rekening stond, maakten wij over naar uw medewerker

U hoefde niets te doen. Wij maakten het levenslooptegoed over naar de betaalrekening van de medewerker. Na aftrek van de wettelijke inhoudingen. Voor medewerkers waarvan we geen betaalrekening hadden, hebben we een nieuwe spaarrekening (RentePlús Rekening) geopend. En daar het tegoed naar overgemaakt. Wij informeerden uw medewerkers over de verloning.

Levensloopverlofkorting 2006-2011 geldt nog

Heeft uw medewerker van 2006 tot 2011 elk jaar gespaard op de levenslooprekening? En de levensloopverlofkorting nog niet eerder gebruikt? Dan heeft uw medewerker 6 jaar aan korting opgebouwd voor de inkomstenbelasting, maximaal 6 x € 223,- = € 1.338,-. De korting is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen.

Nam uw medewerker het levenslooptegoed op voor 1 november? Dan hield u bij de berekening van de netto-uitkering rekening met de korting. Als dat niet is gebeurd, kan uw medewerker de korting verrekenen bij de belastingaangifte.

Voegde uw medewerker het levenslooptegoed toe aan het pensioen? Dan waren er op dat moment geen inhoudingen. En was er ook geen sprake van een mogelijke levensloopverlofkorting.