Hoeveel mag ik volgens de regels van de Belastingdienst met mijn Levensloop Totaalpakket sparen?

  • U mag elk jaar tot 12% van uw bruto jaarsalaris sparen. Voor het bruto jaarsalaris telt mee: het maandsalaris, de 13e maand, het vakantiegeld en de winstuitkering. 
  • In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen. Daarna kan er nog wel rente bij komen. Neemt u geld op? Dan mag u opnieuw sparen tot 210%.
  • De percentages gelden voor het totale tegoed van al uw levens­loop­regelingen samen.
  • U houdt zelf in de gaten of u niet te veel spaart. Zodat u zich houdt aan de regels van de Belastingdienst.
Bekijk uw levenslooptegoed in Mijn Centraal Beheer of via de Centraal Beheer App. Heeft u nog geen toegang tot Mijn Centraal Beheer? Maak dan eerst een account aan.
U kunt uw levens­loop­tegoed opnemen of toevoegen aan uw pensioen. U kunt het ook laten staan tot de einddatum van de levens­loop­regeling: 31 december 2021. Lees meer over de mogelijkheden.

Dat kan alleen als u dat op tijd regelt. U voegt uw levens­loop­tegoed dan toe aan uw pensioenpot. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw werkgever en pensioen­uitvoerder. U betaalt pas belasting als u uw (hogere) pensioen­uitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt u dan een lager belastingtarief dan wanneer u uw tegoed voor uw pensioen of AOW-leeftijd opneemt. Regel dit:

  • vóór uw pensioen ingaat.
  • uiterlijk 3 weken voor uw AOW-leeftijd (als u voor 31 december de AOW-leeftijd bereikt).
  • uiterlijk op 31 oktober 2021 (als u na 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt).

Wilt u dit regelen? Neem dan contact met ons op.

Nee. 31 december 2021 is de einddatum van de levens­loop­regeling. Eind 2021 wordt uw tegoed uitgekeerd via uw werkgever. Die doet eerst de wettelijke inhoudingen. Heeft u op eind 2021 geen werkgever meer? Dan regelen wij de wettelijke inhoudingen en keren we het nettobedrag aan u uit.

De levens­loop­regeling stopt inderdaad op 31 december 2021. Eind 2021 wordt uw tegoed uitgekeerd via uw werkgever. Die doet eerst de wettelijke inhoudingen. U bepaalt zelf wat u dan met het geld doet. Bekijk onze andere oplossingen om met uw uitgekeerde levens­loop­tegoed te sparen voor een vervroegd pensioen. Centraal Beheer heeft voor elk spaardoel een prima oplossing. 
U kon tot eind 2011 levens­loop­verlof­korting opbouwen, maximaal € 215 per jaar (bedrag 2019). Uw recht op levens­loop­verlof­korting wordt verrekend als u uw levensloop­tegoed laat uitkeren. Voegt u uw levensloop­tegoed toe aan uw pensioenregeling? Dan zijn er op dat moment geen inhoudingen. Ook de levensloop­verlof­korting wordt dan niet verrekend.
Dat kan met het opnameformulier. U kunt uw hele levensloop­tegoed opnemen of een deel ervan.
Bij een faillissement van uw werkgever is er een kans dat u lang moet wachten op de uitbetaling. Of dat u geld verliest. Neem daarom bij een (dreigend) faillissement van uw werkgever altijd contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden met u.
U gebruikt het opnameformulier. Als u geen werkgever meer heeft, regelen wij de wettelijke inhoudingen en de uitbetaling. We houden geen inkomens­afhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Ook houden we geen rekening met levensloop­verlof­korting. Mogelijk houden we dus te veel in. U kunt dat terugvragen via uw (voorlopige) belastingaangifte.
Ja, behalve als u geen werkgever meer heeft. Dan kunt u 2 keer per jaar een deel van uw levensloop­tegoed opnemen: per 1 maart en per 1 september. Wilt u uw hele levensloop­tegoed opnemen? Dat kan op elk moment. Ook als u geen werkgever meer heeft.
Ja. De rente voor het Levensloop Totaalpakket is een variabele rente. Dat betekent dat de rente elke maand kan veranderen. Hier vindt u de actuele rente.
Zolang het levensloop­tegoed nog op de levensloop­rekening staat, geldt er een speciale vrijstelling binnen box 3. U hoeft dus geen belasting te betalen over het saldo. Pas op het moment dat u levensloop­tegoed opneemt, wordt er loonbelasting ingehouden. Het deel van het nettobedrag dat u niet uitgeeft, telt mee als vermogen in box 3. Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, moet u vermogens­rendements­heffing betalen.

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De financiële gevolgen zijn onder meer afhankelijk van:

  • uw belastingtarief in box 1, nu en in de toekomst.
  • uw vermogen in box 3, nu en in de toekomst.
  • uw rendement als u gaat sparen of beleggen met het geld van uw levensloop­tegoed.

Houd er in elk geval rekening mee dat een opname (in 1 keer of in gedeelten) leidt tot een hoger inkomen. En een hoger inkomen kan betekenen: een hoger belastingtarief, lagere toeslagen, minder aftrekposten en verlies van belastingkortingen. Nu en/of in de toekomst.