Veelgestelde vragen

Levensloop Totaalpakket

Heeft u een vraag over het Levensloop Totaalpakket? Of over de levens­loop­regeling? Hieronder vindt u een aantal vragen die wij vaak horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8100. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur. En op zaterdag tussen 9.00 en 16.30 uur.

Hoeveel mag ik volgens de regels van de Belastingdienst met mijn Levensloop Totaalpakket sparen?

  • U mag elk jaar tot 12% van uw bruto jaarsalaris sparen. Voor het bruto jaarsalaris telt mee: het maandsalaris, de 13e maand, het vakantiegeld en de winstuitkering. 
  • In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen. Daarna kan er nog wel rente bij komen. Neemt u geld op? Dan mag u opnieuw sparen tot 210%.
  • De percentages gelden voor het totale tegoed van al uw levens­loop­regelingen samen.
  • U houdt zelf in de gaten of u niet te veel spaart. Zodat u zich houdt aan de regels van de Belastingdienst.
Bekijk uw levenslooptegoed in Mijn Centraal Beheer of via de Centraal Beheer App. Heeft u nog geen toegang tot Mijn Centraal Beheer? Maak dan eerst een account aan.
U kunt uw levens­loop­tegoed opnemen of toevoegen aan uw pensioen. U kunt het ook laten staan tot de einddatum van de levens­loop­regeling: 31 december 2021. Lees meer over de mogelijkheden.

Dat kan alleen als u dat op tijd regelt. U voegt uw levens­loop­tegoed dan toe aan uw pensioenpot. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw werkgever en pensioen­uitvoerder. U betaalt pas belasting als u uw (hogere) pensioen­uitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt u dan een lager belastingtarief dan wanneer u uw tegoed voor uw pensioen of AOW-leeftijd opneemt. Regel dit:

  • vóór uw pensioen ingaat.
  • uiterlijk 3 weken voor uw AOW-leeftijd (als u voor 31 december de AOW-leeftijd bereikt).
  • uiterlijk op 31 oktober 2021 (als u na 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt).

Wilt u dit regelen? Neem dan contact met ons op.

Nee. 31 december 2021 is de einddatum van de levens­loop­regeling. Eind 2021 wordt uw tegoed uitgekeerd via uw werkgever. Die doet eerst de wettelijke inhoudingen. Heeft u op eind 2021 geen werkgever meer? Dan regelen wij de wettelijke inhoudingen en keren we het nettobedrag aan u uit.

De levens­loop­regeling stopt inderdaad op 31 december 2021. Eind 2021 wordt uw tegoed uitgekeerd via uw werkgever. Die doet eerst de wettelijke inhoudingen. U bepaalt zelf wat u dan met het geld doet. Bekijk onze andere oplossingen om met uw uitgekeerde levens­loop­tegoed te sparen voor een vervroegd pensioen. Centraal Beheer heeft voor elk spaardoel een prima oplossing. 
U kon tot eind 2011 levens­loop­verlof­korting opbouwen, maximaal € 215 per jaar (bedrag 2019). Uw recht op levens­loop­verlof­korting wordt verrekend als u uw levensloop­tegoed laat uitkeren. Voegt u uw levensloop­tegoed toe aan uw pensioenregeling? Dan zijn er op dat moment geen inhoudingen. Ook de levensloop­verlof­korting wordt dan niet verrekend.
Dat kan met het opnameformulier. U kunt uw hele levensloop­tegoed opnemen of een deel ervan.
Bij een faillissement van uw werkgever is er een kans dat u lang moet wachten op de uitbetaling. Of dat u geld verliest. Neem daarom bij een (dreigend) faillissement van uw werkgever altijd contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden met u.
U gebruikt het opnameformulier. Als u geen werkgever meer heeft, regelen wij de wettelijke inhoudingen en de uitbetaling. We houden geen inkomens­afhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Ook houden we geen rekening met levensloop­verlof­korting. Mogelijk houden we dus te veel in. U kunt dat terugvragen via uw (voorlopige) belastingaangifte.
Ja, behalve als u geen werkgever meer heeft. Dan kunt u 2 keer per jaar een deel van uw levensloop­tegoed opnemen: per 1 maart en per 1 september. Wilt u uw hele levensloop­tegoed opnemen? Dat kan op elk moment. Ook als u geen werkgever meer heeft.
Ja. De rente voor het Levensloop Totaalpakket is een variabele rente. Dat betekent dat de rente elke maand kan veranderen. Hier vindt u de actuele rente.
Zolang het levensloop­tegoed nog op de levensloop­rekening staat, geldt er een speciale vrijstelling binnen box 3. U hoeft dus geen belasting te betalen over het saldo. Pas op het moment dat u levensloop­tegoed opneemt, wordt er loonbelasting ingehouden. Het deel van het nettobedrag dat u niet uitgeeft, telt mee als vermogen in box 3. Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, moet u vermogens­rendements­heffing betalen.

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De financiële gevolgen zijn onder meer afhankelijk van:

  • uw belastingtarief in box 1, nu en in de toekomst.
  • uw vermogen in box 3, nu en in de toekomst.
  • uw rendement als u gaat sparen of beleggen met het geld van uw levensloop­tegoed.

Houd er in elk geval rekening mee dat een opname (in 1 keer of in gedeelten) leidt tot een hoger inkomen. En een hoger inkomen kan betekenen: een hoger belastingtarief, lagere toeslagen, minder aftrekposten en verlies van belastingkortingen. Nu en/of in de toekomst.