Veelgestelde vragen

Levensloop Totaalpakket

Heeft u een vraag over het Levensloop Totaalpakket? Of over de levensloopregeling? Hieronder vindt u een aantal vragen die wij vaak horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8100.

Hoeveel mag ik volgens de regels van de Belastingdienst met mijn Levensloop Totaalpakket sparen?

 • U mag elk jaar tot 12% van uw bruto jaarsalaris sparen. Voor het bruto jaarsalaris telt mee: het maandsalaris, de 13e maand, het vakantiegeld en de winstuitkering. Bent u 61, 62, 63, of 64 jaar op 31 december 2015? Dan geldt het maximum van 12% niet.
 • In totaal mag u tot 210% van uw bruto jaarsalaris sparen. Daarna kan er nog wel rente bij komen. Neemt u geld op? Dan mag u opnieuw sparen tot 210%.
 • De percentages gelden voor het totale tegoed van al uw levensloopregelingen samen.
 • U houdt zelf in de gaten of u niet te veel spaart. Zodat u zich houdt aan de regels van de Belastingdienst.
U kunt uw tegoed zien in Mijn Centraal Beheer. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan hier aan.
U kunt uw levenslooptegoed opnemen of toevoegen aan uw pensioen. U kunt het ook laten staan tot de einddatum van de levensloopregeling: 31 december 2021. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u hier.

Uw levenslooptegoed is via uw werkgever aan u uitbetaald. Had u geen werkgever meer? Dan hebben wij het levenslooptegoed aan u uitbetaald. U kreeg een nettobedrag, na aftrek van de wettelijke inhoudingen. Met de 80%/20%-regeling hoefde u geen belasting te betalen over 20% van uw levenslooptegoed per 31 december 2013.

Voorbeeld bruto-netto

 • uw belastingtarief: 42%
 • aantal jaren levensloopverlofkorting: 3
 • uw levenslooptegoed
  - op 31 december 2013: €10.000

  - bij beëindiging in 2015: €12.500
 • Van uw saldo op 31 december is 80% (€ 8.000) belast. Van het bedrag dat u daarna nog bijgespaard heeft (€ 2.500) werd 100% belast.
 • Dit is ingehouden van het brutobedrag: 42% van € 10.500 (€ 8.000 + € 2.500) = € 4.410
 • U kreeg netto € 8.090 (€ 12.500 - € 4.410). Uw belastingvoordeel van de 80%/20% regeling was € 840 (42% van € 2.000).
 • U krijgt via uw aanslag inkomstenbelasting ook nog de levensloopverlofkorting van € 621 (3 x € 207).
 • In totaal heeft u dus € 8.711 (€ 8.090 + € 621).

Ja, het belastingvoordeel geldt ook voor het rendement dat u tot en met 2013 behaalde. Oók als dat rendement is bijgeschreven op 1 januari 2014. Het rendement dat u ná 31 december 2013 heeft behaald, is volledig belast.
Dat kan alleen als u dat tijdig regelt. U voegt uw levenslooptegoed dan toe aan uw pensioenpot. Uw werkgever en uw pensioenuitvoerder moeten daar wel mee akkoord gaan. U betaalt pas belasting als u uw (hogere) pensioenuitkeringen krijgt. Mogelijk betaalt u dan een lager belastingtarief dan wanneer u uw tegoed voor uw pensioen of AOW-datum opneemt. U moet dit wel op tijd regelen: vóór u met pensioen gaat, uiterlijk 3 weken voor u de AOW-leeftijd bereikt. En uiterlijk op 31 oktober 2021 als u na 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt.
Nee. Op 31 december 2021 stopt de wettelijke levensloopregeling helemaal. Alle levenslooprekeningen worden opgeheven. Ook Centraal Beheer stopt het Levensloop Totaalpakket eind december 2021. We stoppen alle periodieke overboekingen. En we keren in december 2021 de laatste levenslooptegoeden uit, na aftrek van de wettelijke inhoudingen. Dat verloopt via de werkgever. Als u geen werkgever meer heeft, gaat het rechtstreeks. U kunt het geld voor elk doel gebruiken.
De levensloopregeling stopt inderdaad op 31 december 2021. Uw tegoed op deze datum wordt, na aftrek van de wettelijke inhoudingen, aan u uitbetaald. U kunt dan zelf bepalen wat u met het geld doet. Misschien is het verstandig om nu al te kijken naar andere oplossingen voor uw prepensioen.
U kon tot eind 2011 levensloopverlofkorting opbouwen, maximaal € 207 per jaar (bedrag 2015). Uw recht op levensloopverlofkorting wordt verrekend als u uw levenslooptegoed laat uitkeren. Voegt u uw levenslooptegoed toe aan uw pensioenregeling? Dan zijn er op dat moment geen inhoudingen. Ook de levensloopverlofkorting wordt dan niet verrekend.
Dat kan met het opnameformulier. U kunt het hele levenslooptegoed opnemen of een deel ervan.
Bij een faillissement van uw werkgever is er een kans dat u lang moet wachten op de uitbetaling, Of dat u geld verliest. Neem daarom bij een (dreigend) faillissement van uw werkgever altijd contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden met u.
U gebruikt het opnameformulier. Als u geen werkgever meer heeft, regelen wij de wettelijke inhoudingen en de uitbetaling. We berekenen de inhouding loonbelasting en premies met een tarief van 52% (2015). We houden geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Ook houden we geen rekening met levensloopverlofkorting. Mogelijk houden we dus te veel in. U kunt dat terugvragen via uw (voorlopige) belastingaangifte.
Ja, behalve als u geen werkgever meer heeft. Dan kunt u 2 keer per jaar een deel van uw levenslooptegoed opnemen: per 1 maart en per 1 september. Wilt u uw hele levenslooptegoed opnemen? Dat kan op elk moment. Ook als u geen werkgever meer heeft.
Ja. De rente voor het Levensloop Totaalpakket is een variabele rente. Dat betekent dat de rente elke maand kan veranderen. Hier vindt u de actuele rente.
Log in met uw persoonlijk account of vraag een persoonlijk account aan op www.centraalbeheer.nl.
Zolang het levenslooptegoed nog op de levenslooprekening staat, geldt er een speciale vrijstelling binnen box 3. U hoeft dus geen belasting te betalen over het saldo. Pas op het moment dat u levenslooptegoed opneemt, wordt er loonbelasting ingehouden. Het deel van het nettobedrag dat u niet uitgeeft telt meer als vermogen in box 3. Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, moet u vermogensrendementsheffing betalen.

Dat verschilt per situatie. De financiële gevolgen voor u persoonlijk zijn onder meer afhankelijk van:

 • uw belastingtarief in box 1, nu en in de toekomst
 • uw vermogen in box 3, nu en in de toekomst
 • uw rendement als u gaat sparen of beleggen met het geld van uw levenslooptegoed

Houd er in elk geval rekening mee dat een opname (in 1 keer of in gedeelten) leidt tot een hoger inkomen. En een hoger inkomen kan betekenen: een hoger belastingtarief, lagere toeslagen, minder aftrekposten en verlies van belastingkortingen. Nu en/of in de toekomst.