Af laten kopen

Afkoop kan een goed alternatief zijn

Bij een klein pensioenkapitaal heeft u op de einddatum de keuze: een maandelijkse pensioenuitkering óf uw pensioenkapitaal in 1 keer ontvangen. Dat laatste heet afkoop. 
Bij een klein pensioenkapitaal zijn de kosten voor een maandelijkse pensioenuitkering relatief hoog. Daarom kan afkoop een goed alternatief zijn. U houdt dan meer over.
U mag uw pensioen af laten kopen als uw bruto pensioenuitkering minder is dan € 592,51 per jaar (2024). Dat is € 49,38 per maand. Of dit in uw situatie van toepassing is, ziet u vanzelf als u uw pensioenuitkering berekent.

Belangrijk om rekening mee te houden:

 • Als u uw pensioen af laat kopen krijgt u in de toekomst geen pensioen meer en uw partner ook niet.
 • Uw inkomen wordt in het jaar waarin u het pensioen afkoopt een stuk hoger. Misschien valt u hierdoor in een hogere belastingschijf en betaalt u dus meer belasting.
 • Heeft u een uitkering van het UWV (WW, WIA of WAO) en wilt u uw pensioen laten afkopen?
  Dat is geen probleem. Uw uitkering wordt niet verlaagd.
 • Ontvangt u huurtoeslag?
  De afkoopwaarde telt niet mee voor het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. De huurtoeslag verandert dus niet bij afkoop. Maar u moet wel zelf in actie komen want de Belastingdienst telt de afkoopwaarde automatisch bij het toetsingsinkomen. U moet het toetsingsinkomen daarom zelf aanpassen via de persoonlijke pagina ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst.
 • Ontvangt u zorgtoeslag?
  Het brutobedrag, telt mee voor het toetsingsinkomen dat de basis is voor het ontvangen van deze toeslag. Uw zorgtoeslag kan, in het jaar dat u uw pensioen af laat kopen, dus lager worden of stoppen.
 • Heeft u een uitkering van de gemeente zoals bijstand?
  Houd er dan rekening mee dat uw uitkering wordt gekort. 

Past 'pensioen afkopen' bij u?

Past mogelijk bij u

 • U heeft het geld nu nodig.
 • U vindt de maandelijkse pensioenuitkering te laag in verhouding tot het pensioenkapitaal.
 • U ontvangt het pensioenkapitaal liever in 1 keer dan maandelijks een klein bedrag.

Past mogelijk niet bij u

 • U heeft elke maand een extra inkomen nodig ook al is dit een klein bedrag per maand.
 • U heeft nog meer pensioenkapitalen en wilt ze samenvoegen.
 • U ontvangt bijstand.
 • U ontvangt zorgtoeslag.

Wanneer wilt u uw afkoopbedrag ontvangen? Vóór of na uw AOW-datum?

Vanaf uw AOW-datum betaalt u geen AOW-premie meer. U houdt dus netto meer over dan voor uw AOW-datum. Als u het afkoopbedrag nu niet nodig heeft kunt u misschien beter het afkoopbedrag later, dus na uw AOW-datum, uit laten betalen. Wilt u dat? Wijzig dan eerst de einddatum van uw pensioenkapitaal naar uw AOW-datum. U stelt het pensioen dus eerst uit.

Hoe regelt u 'pensioen afkopen'?

Alleen als u een pensioenkapitaal bij Centraal Beheer, Avéro Achmea of Interpolis heeft kunt u bij ons afkopen. En alleen als uw pensioenkapitaal niet te hoog is.

 • 6 maanden voordat uw pensioenkapitaal vrijkomt krijgt u van ons een afkoopvoorstel. U vult dan het afkoopformulier in.
 • Vanaf 3 maanden voor de einddatum kunt u afkoop ook direct online regelen.