Later uit laten keren (uitstellen)

Mogelijk hogere uitkering

Wilt u nog geen pensioenuitkering op het moment dat uw pensioenkapitaal vrijkomt? Omdat u het geld nog niet nodig heeft? Of omdat u doorwerkt? Of omdat u uw AOW-datum nog niet heeft bereikt en uw pensioen samen met uw AOW wilt laten lopen? Dan kunt u uw pensioen uitstellen. Als u uw pensioen uitstelt, wordt uw maandelijkse uitkering mogelijk hoger omdat het pensioen over een kortere periode moet worden uitgekeerd.

Een paar spelregels:

 • U mag uw pensioen­uitkering laten starten tot 5 jaar ná uw AOW-datum.
 • Heeft u een prepensioenkapitaal en wilt u uitstellen? Uw prepensioen kunt u uitstellen tot maximaal 3 maanden vόόr uw AOW-datum. En uitstellen kan alleen maar zolang u nog werkt.

Belangrijk om rekening mee te houden:

 • Heeft u nu een WW-uitkering of ontvangt u bijstand?
  Meestal wordt het pensioen verrekend met uw uitkering. Uw uitkering wordt dan lager of nul. Het kan dan verstandig zijn om uw pensioen uit te stellen.
 • Stelt u uw pensioen uit tot uw AOW-datum?
  Ná uw AOW-datum betaalt u geen AOW-premie meer. Het gecombineerde tarief voor loonbelasting en premievolksverzekeringen is na uw AOW-datum lager. Dit geldt voor een  pensioenuitkering tot ongeveer € 3.100,- per maand. Ná uw AOW-datum houdt u dus netto meer over.

Past 'later uit laten keren' bij u?

Past mogelijk bij u

 • U kunt nog goed rondkomen zonder pensioenuitkering.
 • U heeft een WW-uitkering of u ontvangt bijstand.

Past mogelijk niet bij u

 • U heeft de pensioenuitkering zo snel mogelijk nodig.

Hoe regelt u 'later uit laten keren' bij Centraal Beheer?

Heeft u een pensioenkapitaal bij Centraal Beheer, Avéro Achmea of Interpolis? Stuur dan het uitstelformulier in dat u van ons kreeg. Heeft u het uitstelformulier niet meer? Bel ons dan even, dan helpen we u verder. Houd de einddatum van uw pensioenkapitaal goed in de gaten. Uitstel moet u vóór de einddatum regelen.