Mantelzorger helpt oudere vrouw

De gemeente zorgt voor mantelzorgers

Steeds meer mensen zorgen onbetaald voor een ander. Mantelzorgers mogen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Hoe zit dit?

Thuis 1 jun 2017 1 minuut

Zo is zorg voor mantelzorgers geregeld

Gemeenten hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet staat waarvoor mantelzorgers bij de gemeente terechtkunnen. Denk aan hulp bij:

  • huishoudelijke taken, woningaanpassingen en vervoer
  • het tijdelijk overnemen van de zorg (respijtzorg)
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die u verzorgt
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • het begeleiden en behandelen van kinderen die intensieve zorg nodig hebben.

Elke gemeente helpt mantelzorgers anders

Meestal kunt u aankloppen bij een Wmo-loket. Of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om zorg voor baby’s, peuters en pubers. In sommige gemeentes zijn er ‘sociale wijkteams’ of ‘buurtteams’. Zij kijken wat u als mantelzorger nodig heeft om goed voor iemand anders en uzelf te zorgen. 

Zorg ook goed voor uzelf

Mantelzorg is veel werk en wordt soms ook steeds zwaarder. Hoe een gemeente de zorg voor mantelzorgers ook regelt, geef altijd aan wat u nodig heeft om het vol te houden. De gemeente moet u helpen met informatie, advies, emotionele steun of praktische hulp. Lees ook: 'Krijg ik als mantelzorger een vergoeding?'