Stel achter laptop

Waar of niet waar: NHG betaalt de restschuld

U heeft een hypotheek en wordt werkloos. Dan kunt u de maandelijkse kosten niet meer betalen. Heeft u dan iets aan Nationale Hypotheekgarantie (NHG)? En betaalt NHG dan de restschuld?

Geldzaken 23 dec 2021 2 minuten

Financiële problemen?

Als u buiten uw schuld in de financiële problemen raakt, kan NHG u helpen. Heeft u minder inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid? Dan overlegt uw geldverstrekker met NHG om uw woonlasten tijdelijk te verlagen. Moet u toch uw huis verkopen? En blijft er een schuld over? Dan helpt de NHG u door deze schuld geheel of gedeeltelijk te betalen. Voor de geldverstrekker is dat een extra zekerheid. En daarom krijgt u een hypotheek met een lagere rente.

NHG de belangrijkste voorwaarden

  • U moet NHG bij de start van uw hypotheek afsluiten.
  • De koopsom van uw woning mag in 2024 maximaal € 435.000,- zijn. De kostengrens met energiebesparende voorzieningen is € 461.100,-.
  • U mag uw woning niet verhuren. Laat dit bij aankoop van uw huis opnemen in het taxatierapport.
  • Bij nieuwbouw heeft u een waarborgcertificaat van de Stichting GarantieWoning nodig.

De kosten van NHG

Wilt u een hypotheek met NHG? Dan betaalt u 1 keer kosten over uw totale hypotheek. Dit noemen we de premie. U kunt deze aftrekken van uw belastingaangifte.

Zelf regelen

Uw geldverstrekker kan NHG voor u afsluiten bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Vraag hierom bij uw adviseur. NHG betaalt dus in sommige gevallen de restschuld. Maar alleen u buiten uw schuld om in de problemen bent gekomen. En als uw hypotheek aan alle voorwaarden van NHG voldoet.