Feitjes over bandenbewustzijn

Dit moet u weten over uw banden

80% van de automobilisten weet dat banden veel invloed hebben op de veiligheid op de weg. In het onderzoek van 2016 was dat nog 76%. Op de vraag 'waarop let u bij het kopen van zomerbanden?' werd 'veiligheid' het vaakst genoemd.

Wat is het beste moment om uw bandenspanning te controleren? 41% geeft het goede antwoord: als de banden koud zijn. Dat is hetzelfde resultaat als in 2016.

Op de vraag 'hoe vaak per jaar controleert u zelf uw bandenspanning?' antwoordt 50%: '3 keer per jaar of meer'. In 2013 was dat nog 42%. En in 2016 was dit 47%.

2/3 van de automobilisten schat het verschil in de remweg tussen banden met een A-label en een F-label te laag in. Want hoe verder de letter van het bandenlabel in het alfabet staat, hoe langer de remweg.

Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek onderschat het voordeel van een betere labelwaarde. Een A-label band heeft betere eigenschappen dan een band met F-label. Daarom levert een band met A-label de meeste brandstofbesparing op.

Slechts 18% van de automobilisten weet dat de wettelijke minimale profieldiepte van autobanden 1,6 millimeter is. Dit geldt voor zowel zomer- als winterbanden.

Een tegenvaller is het resultaat op de vraag 'hoe vaak controleert u zelf de profieldiepte van uw banden'? Precies de helft antwoordt met 'nooit'. In 2013 was dat nog 36%. Maar het is erg belangrijk om regelmatig de profieldiepte te controleren. In ieder geval 2 keer per jaar. Voor de zomervakantie en voor de winter. Bijvoorbeeld bij het wisselen van winter- naar zomerbanden en andersom.