Meer informatie

Extra Pensioen Opbouw

Met Extra Pensioen Opbouw bouwt u lijfrente op als aanvulling op uw AOW en pensioen.

U spaart en/of belegt voor later

U spaart en/of belegt met fiscaal voordeel

Als u spaart en/of belegt mag u uw inleg aftrekken van de belasting. U betaalt later wel belasting over de uitkeringen. Over uw spaargeld ontvangt u rente. U kunt niet onbeperkt sparen en/of beleggen met belastingvoordeel. U mag maximaal uw jaarruimte inleggen. Uw jaarruimte is uw pensioentekort volgens de berekening van de Belastingdienst. Bereken hier uw jaarruimte.

Later zet u uw opgebouwde lijfrente om naar een uitkeringsproduct

U krijgt uw opgebouwde lijfrente dan periodiek uitgekeerd. U bepaalt zelf bij welke financiële instelling u een uitkeringsproduct afsluit. Centraal Beheer kent 2 uitkeringsproducten: Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen Lijfrente.

Hoe lang wilt u aanvullend pensioen opbouwen?

Bij het openen van Extra Pensioen Opbouw ziet u de datum waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Dit is de datum waarop u kan beginnen met het uitkeren van het saldo op uw Extra Pensioen Opbouw.

U kunt bij Centraal Beheer niet langer sparen dan 5 jaar na uw AOW-leeftijd

Op 1 november van het 5e jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt stopt uw Extra Pensioen Opbouw. Dit noemen wij de einddatum.

AOW-leeftijd bereikt: de keuzes die u heeft

Uw opgebouwde saldo komt vrij. U heeft 2 keuzes:
  • U kunt uw geld omzetten in een uitkerende lijfrente. Dit betekent dat u uw saldo in termijnen krijgt uitgekeerd. U kunt kiezen voor een uitkerende lijfrente bij Centraal Beheer of een andere financiële instelling.
  • U kunt verder opbouwen bij Centraal Beheer of een andere financiële instelling. Dit kan alleen als u de einddatum nog niet bereikte.

Maakt u geen keus?

Dan loopt uw Extra Pensioen Opbouw automatisch door tot de einddatum.

Wij informeren u over uw mogelijkheden als u de einddatum bijna bereikt.

U zet uw saldo om in een uitkerende lijfrente na de einddatum

Na de einddatum zet u uw saldo om naar een uitkerende lijfrente. U kunt niet verder sparen en/of beleggen.

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt

Extra Pensioen Opbouw is flexibel. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u inlegt op uw Extra Pensioen Opbouw.

Maak zelf een bedrag over van uw vaste tegenrekening

U kunt op ieder moment een bedrag storten op uw Extra Pensioen Opbouw. U mag niet meer inleggen dan uw fiscale jaarruimte. U kunt uw stortingen en uw saldo op elk moment inzien in Mijn Centraal Beheer.

U kunt ook geld inleggen dat nu bij een andere financiële instelling staat

Dit noemen we kapitaaloverdracht. U laat uw andere bank of verzekeraar weten dat u uw huidige lijfrenteproduct wilt overdragen naar Centraal Beheer.

U kunt een vaste rente kiezen

U ontvangt automatisch een variabele rente over het geld op uw Variabele renterekening. U kunt uw geld of een deel ervan ook gemakkelijk vastzetten in een deposito. U heeft dan de zekerheid van een vaste rente over een bepaalde periode. U kunt een deposito openen zodra u het rekeningnummer heeft van uw Extra Pensioen Opbouw en er geld op uw rekening staat. Het deposito is onderdeel van uw Extra Pensioen Opbouw. De minimale inleg is € 500,-. De rente die u krijgt hangt af van de looptijd van uw deposito. In Mijn Centraal Beheer berekent u snel wat een deposito u oplevert.

U kunt ook beleggen

Uw spaargeld valt onder het depositogarantiestelsel

Het spaargeld op uw Extra Pensioen Opbouw valt onder het deposito­garantiestelsel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van DNB. Uw spaargeld in Extra Pensioen Opbouw valt daarom onder het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Uw spaargeld is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het deposito­garantiestelsel is spaargeld gegarandeerd tot € 100.000,- per rekeninghouder. Dit geldt voor het totaal van uw spaargeld bij Achmea Bank N.V..

Uw beleggingen zijn beschermd via het Beleggerscompensatiestelsel

De Beleggerscompensatie biedt de garantie dat u de waarde van uw beleggingen terugkrijgt tot maximaal € 20.000,- per persoon en per onderneming als er bij Achmea Bank N.V. iets ernstig misgaat. Meer informatie hierover vindt u op de website van De Nederlandsche Bank N.V.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon

Voor het deposito­garantiestelsel is er geen verschil tussen uw privéspaargeld en uw geld als zzp’er. Uw geld valt dus onder het deposito­garantiestelsel als u zzp’er bent. DNB telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Speciaal voor zzp’ers

Ook als ondernemer kunt u sparen en/of beleggen voor pensioen met Extra Pensioen Opbouw.

U kunt uw oudedagsreserve (FOR) inleggen

U kunt uw oudedagsreserve of een deel daarvan omzetten in een lijfrente. Uw inleg wordt belast als winst uit uw onderneming. Maar u kunt uw inleg weer aftrekken van uw inkomen in box 1.

U kunt uw stakingswinst inleggen

Staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag inleggen in Extra Pensioen Opbouw. Uw stakingswinst is belast. Maar u kunt de stakingswinst die u inlegt ook weer aftrekken van uw inkomen in box 1. U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Er zijn verschillen tussen sparen en beleggen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.