Belasting

Extra Pensioen Opbouw

U mag uw inleg in Extra Pensioen Opbouw aftrekken van uw belastbaar inkomen. U moet zich dan wel houden aan de regels van de Belastingdienst. We leggen hier een paar belangrijke regels uit.

Wilt u meer weten? Lees dan ook de kenmerken van Extra Pensioen Opbouw.

Leg maximaal het bedrag in dat u van de Belastingdienst mag aftrekken

Als u meer inlegt mag u dat deel niet aftrekken. U betaalt later wel belasting over de uitkeringen. Er is een uitzondering. U kunt geld dat u inlegt en niet mag aftrekken straks onbelast laten uitkeren. Daarvoor geldt het maximum van € 2.269,- per jaar. U moet wel toestemming vragen aan de Belastingdienst.

U hoeft uw saldo niet op te geven aan de Belastingdienst

Bij een gewone spaarrekening betaalt u boven een bepaald bedrag elk jaar inkomstenbelasting in box 3: sparen en beleggen. Dat heet vermogensrendementsheffing. Over uw inleg in Extra Pensioen Opbouw betaalt u die belasting niet.

De inleg uit een ander lijfrenteproduct meenemen naar Extra Pensioen Opbouw

Dat heet waardeoverdracht. Die inleg heeft u al eerder afgetrokken voor de inkomstenbelasting. U mag dat dus niet nog een keer doen. Laat de aanbieder van het oude product weten dat het om waardeoverdracht gaat.

U zet uw vrijgekomen lijfrente om naar Extra Pensioen Opbouw

Voor Extra Pensioen Opbouw gelden de belastingregels van het regime Wet Inkomstenbelasting 2001. Het regime bepaalt de keuzes die u kunt maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering en hoe lang u de uitkeringen kunt ontvangen.

Rechten die u had in andere regimes vervallen

Bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Of om uw kapitaal boetevrij in 1 keer te laten uitkeren. Lees meer over de belastingregels bij vrijkomende lijfrente.

U betaalt pas belasting als u een uitkering ontvangt

Met de inleg van Extra Pensioen Opbouw moet u een lijfrente kopen. Bijvoorbeeld op het moment dat u met pensioen gaat. Over de uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting. Vaak betaalt u vanaf uw AOW-leeftijd minder belasting dan daarvoor. Dat is gunstig want de inleg vóór uw AOW-leeftijd trekt u af tegen de hogere tarieven.

Uw saldo afkopen

Met uw saldo uit Extra Pensioen Opbouw koopt u een lijfrente aan. U krijgt een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Voor Extra Pensioen Opbouw gelden de belastingregels van het regime Wet Inkomstenbelasting 2001. Het regime bepaalt de keuzes die u kunt maken.
Lees meer over de belastingregels bij vrijkomende lijfrente.

Als u een kleine lijfrente afkoopt verliest u uw belastingvoordeel

Dit geldt voor een bedrag tot maximaal € 5.364,- (2024). U betaalt inkomstenbelasting over het bedrag dat u opneemt.

Als u een grote lijfrente afkoopt betaalt u ook een boete

Dit geldt voor een bedrag vanaf € 5.364,- (2024). U betaalt dan naast de inkomstenbelasting ook revisierente. Die kan oplopen tot 20% van uw opgebouwde kapitaal.

Wij houden bij afkopen de belasting en soms een boete in

Het bedrag dat overblijft maken wij aan u over. Uw rekening stopt daarna. U kunt er niet opnieuw geld op inleggen.