Kosten

Extra Pensioen Opbouw

U betaalt kosten voor het afsluiten van Extra Pensioen Opbouw. En soms betaalt u kosten als u iets aanpast tijdens de looptijd van Extra Pensioen Opbouw.

Administratiekosten als u iets aanpast

Soms betaalt u kosten als u iets aanpast tijdens de looptijd van Extra Pensioen Opbouw.

U betaalt administratiekosten in de volgende situaties

  • Als u gaat scheiden en een nieuwe rekening opent voor uw ex-partner: € 100,-
  • Als u iets doet dat in strijd is met de belastingregels. En wij daardoor aanpassingen moeten doen in uw Extra Pensioen Opbouw: € 100,-
  • Als u voor de einddatum stopt met een deposito: € 50,- per deposito, plus een vergoeding als Centraal Beheer een rentenadeel heeft.

U betaalt geen administratiekosten in de volgende situaties

  • Als u de waarde overdraagt aan een andere bank of verzekeraar

Kosten als u eerder stopt met een deposito

Wij kunnen een rentenadeel hebben als u een deposito voor de einddatum stopt. Als dat zo is, vergoedt u dit nadeel aan ons.

Als u uw depositorekening voor de einddatum stopt

Opende u bij uw Extra Pensioen Opbouw 1 of meer depositorekeningen? En stopt u een depositorekening voor de einddatum? Dan betaalt u administratiekosten en een vergoeding voor ons rentenadeel. Als wij geen rentenadeel hebben, betaalt u alleen administratiekosten.
Zo berekenen we ons rentenadeel Voorbeeld
1. Bepalen vergelijkingsrente De vergelijkingsrente is de rente die we vergoeden op een nieuw deposito. Hierbij gaan we uit van een looptijd die gelijk is aan de resterende looptijd van uw deposito. Hebben we geen rente voor precies die looptijd? Dan kiezen we de rente die hoort bij de eerstvolgende kortere looptijd. U heeft € 5.000 ingelegd op een deposito. En u stopt 2 jaar voor de afgesproken einddatum. De rente op uw deposito is 2,85%. De rente van een nieuw deposito met een looptijd van 2 jaar is 3,25%. Dit is de vergelijkingsrente.
­ - Is de vergelijkingsrente lager dan de rente op uw deposito? Dan hebben wij géén rentenadeel. U betaalt dan alleen administratiekosten. U vindt de actuele administratiekosten op onze website. ­
­ - Is de vergelijkingsrente hoger dan de afgesproken rente van uw deposito? Dan hebben wij wel een rentenadeel en volgt stap 2. De vergelijkingsrente (3,25%) is hoger dan de rente op uw deposito (2,85%). Wij hebben een rentenadeel.
2. Berekenen rentebedrag op basis van de afgesproken rente We berekenen het rentebedrag dat we tijdens de resterende looptijd zouden vergoeden over de inleg. Jaar 1: 2,85% over € 5.000,- = € 142,50
­ ­ Jaar 2: 2,85% over € 5.142,50 = € 146,56
­ ­ Totaal: € 142,50 + € 146,56 = € 289,06
3. Berekenen rentebedrag op basis van de vergelijkingsrente We berekenen het rentebedrag dat we nu vergoeden op een nieuw deposito met dezelfde looptijd en dezelfde inleg. Jaar 1: 3,25% over € 5.000,- = € 162,50
­ ­ Jaar 2: 3,25% over € 5.162,50 = € 167,78
­ ­ Totaal: € 142,50 + € 146,56 = € 330,28
4. Berekenen renteverschil We berekenen het verschil tussen (3) en (2). € 330,28 - € 289,06 = € 41,22
5. Berekenen rentenadeel U vergoedt ons het renteverschil niet in de toekomst, maar nu al. Daarom rekenen we het om naar de waarde op dit moment. Dat is de ‘contante waarde’. Bij de berekening van de contante waarde gebruiken we de vergelijkingsrente. € 41,22/(1,0325*1,0325) = € 38,67