Meer informatie

Extra Pensioen Inkomen

Waarom Extra Pensioen Inkomen?

U bouwde via lijfrentes een bedrag op. Als dit bedrag vrij komt kunt u het omzetten naar Extra Pensioen Inkomen. U ontvangt dan op vaste momenten een vast bedrag. Deze uitkering gebruikt u om uw inkomen vanuit uw pensioen of AOW aan te vullen.

U kunt ook eigen geld inleggen als u voldoende jaarruimte heeft

U heeft jaarruimte als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen opbouwde. Maakte u 7 jaar geen gebruik van uw jaarruimte? Of gebruikte u uw jaarruimte niet helemaal? Dan spreken we van reserveringsruimte. U kunt het bedrag van uw jaarruimte en reserveringsruimte alleen bij het afsluiten van Extra Pensioen Inkomen inleggen. U kunt dit bedrag dan aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

De voordelen van Extra Pensioen Inkomen

 • U kiest zelf hoe lang u de uitkeringen ontvangt.
 • U kiest zelf of u uw uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar ontvangt.
 • De hoogte van de bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk.
 • U ontvangt een vaste rente over uw geld. Bekijk de actuele rente.
 • Wij rekenen geen kosten voor het uitkeren van uw geld.
 • Uw erfgenamen ontvangen de uitkeringen als u overlijdt.
 • Uw geld is veilig. Extra Pensioen Inkomen valt onder het depositogarantiestelsel.

Hoe bepaalt u de looptijd en frequentie?

U kiest met Extra Pensioen Inkomen zelf of u uw uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar wilt ontvangen. Ook kiest u zelf hoe lang u de uitkeringen ontvangt. Uw keuze hangt af van uw wensen en mogelijkheden. En van de belastingregels die gelden voor uw vrijgekomen kapitaal. De uitkeringsduur hangt ook af van uw leeftijd.

Leeftijd Uitkering per jaar Looptijd
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de eerste uitkering. Maximaal € 21.312,-. Dit bedrag is het wettelijke maximum in 2017. U kiest de looptijd zelf. Deze is minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de eerste uitkering. U kiest zelf het bedrag. U kiest de looptijd zelf. Deze is minimaal 20 jaar.
U bent jonger dan uw AOW-leeftijd en bereikt de AOW-leeftijd niet in het kalenderjaar van de eerste uitkering. U kiest zelf het bedrag. De minimale looptijd is 20 jaar. Wij verhogen de looptijd met het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd op het moment van de 1e uitkering.

 

Let op: bouwde u lijfrentekapitaal op voor 2014?

Dan mag u een uitkering afsluiten vanaf het kalenderjaar dat u 65 wordt. U kunt zelf uw looptijd bepalen. Deze moet minimaal 5 jaar zijn. En de uitkering mag niet meer dan € 21.312,- per jaar zijn.

Ontvangt u een lijfrentekapitaal omdat iemand is overleden?

Dan gelden andere regels voor de looptijd en uitkering.

Bel (055) 579 8100 voor een gratis informatiegesprek

Heeft u nog vragen? We geven u graag meer informatie. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur bereiken. En op zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Uitkering berekenen Offerte aanvragen

 

Wanneer kunt u Extra Pensioen Inkomen afsluiten?

U kunt Extra Pensioen Inkomen afsluiten als u:

 • minimaal 4 maanden in Nederland woont. En ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.
 • een betaalrekening heeft bij een bank met een kantoor in Nederland. En de bank onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.
 • 18 jaar of ouder bent.

Uw Extra Pensioen Inkomen start uiterlijk binnen 3 maanden

Bij de aanvraag van Extra Pensioen Inkomen kiest u een ingangsdatum. De ingangsdatum van Extra Pensioen Inkomen is maximaal 3 maanden in de toekomst. En start altijd op de 1e van de maand. Wilt u uw Extra Pensioen Inkomen later laten ingaan? Bel (055) 579 8100.

Bouwde u uw lijfrente niet bij ons op?

U kiest zelf waar u uw kapitaal laat uitkeren. Ook als u uw kapitaal niet bij ons opbouwde kunt u bij ons Extra Pensioen Inkomen afsluiten. We spreken dan over kapitaaloverdracht.

Bouwde u uw lijfrente op bij Centraal Beheer?

U krijgt 2 tot 3 maanden voordat uw opgebouwde kapitaal vrijkomt een brief met meer informatie. U leest daarin de mogelijkheden om uw lijfrente uit te keren of verder op te bouwen. Bij ons of bij een andere aanbieder.

Voor kapitaaloverdracht maakten banken en verzekeraars afspraken

Bijvoorbeeld dat de overdracht van kapitaal plaatsvindt binnen 14 dagen. En dat het alleen gaat om kapitaaloverdrachten waarbij de overdracht zonder belastingheffing verloopt. Dit heet een geruisloze overdracht. Lees meer over kapitaaloverdracht.

Uw geld is veilig

Het Extra Pensioen Inkomen valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw Extra Pensioen Inkomen geld valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Uw geld is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het depositogarantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u een en/of rekening bijvoorbeeld met uw partner? Dan geldt de € 100.000,- per persoon. Deze garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer, Avéro Achmea en FBTO.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon

Voor het depositogarantiestelsel is er geen verschil in uw privéspaargeld en uw geld als zzp’er. Uw geld valt dus onder het depositogarantiestelsel als u zzp’er bent. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Regelingen voor ondernemers

Ook als ondernemer kunt u gebruikmaken van Extra Pensioen Inkomen. U kunt uw kapitaal uit uw fiscale oudedagsreserve of stakingswinst omzetten naar Extra Pensioen Inkomen.

Fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente

Als ondernemer kunt u een fiscale oudedagsreserve (FOR) opbouwen. U doet dit door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren. Het bedrag dat u jaarlijks mag reserveren hangt af van uw winst en de hoogte van uw opgebouwde FOR. Het maximum bedrag in 2017 is € 8.946,-. U kunt uw FOR of een deel daarvan belastingvrij omzetten in een lijfrente.

Stakingswinst omzetten in een lijfrente

Bent u ondernemer en staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag belastingvrij omzetten in een lijfrente.

U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Als u overlijdt tijdens de looptijd van Extra Pensioen Inkomen stoppen wij de uitkeringen. Totdat duidelijk is wie uw wettelijke erfgenamen zijn. Alleen erfgenamen die in Nederland wonen kunnen de uitkeringen krijgen.

Bij uw overlijden gaan de uitkeringen naar uw erfgenamen

De uitkeringen maken deel uit van de erfenis. Maar uw erfgenamen betalen over de uitkeringen geen erfbelasting. Zij betalen wel inkomstenbelasting.

Uw partner kan ook recht hebben op een deel van de uitkeringen

Valt uw Extra Pensioen Inkomen in een gezamenlijk vermogen van u en uw partner? Uw partner heeft dan recht op een deel hiervan. Ook als uw partner geen erfgenaam van u is.

Wij keren niet uit aan een stichting, vereniging, B.V. of goed doel

De uitkeringen mogen alleen naar personen gaan.

Lees meer informatie in de brochure Extra Pensioen Inkomen Informatie voor erfgenamen.

Wat te doen bij overlijden

Een dierbare is overleden. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. En helpen u graag om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen.

Bel ons op telefoonnummer (055) 579 8003 (keuze 1)

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur bereiken.

U krijgt binnen een week een brief met de vervolgstappen

In onze brief leest u wat wij voor u regelen en welke documenten wij nodig hebben. Wij stoppen de uitkeringen. En bekijken welke erfgenamen recht hebben op een deel van het geld.

Documenten die wij altijd nodig hebben bij een overlijden

 • Een kopie van de overlijdensakte. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de rekeninghouder is overleden.
 • Een verklaring van erfrecht.
 • Van iedereen die recht heeft op een deel van het geld:
  • Een kopie van een geldig paspoort of Nederlandse Identiteitskaart.
  • Een kopie van een afschrift van een Nederlandse bankrekening.
  • Ingevuld keuzeformulier. U geeft op het formulier aan wat u met het geld wilt doen.

Het verschil met een verzekering

U kiest er met Extra Pensioen Inkomen voor om uw kapitaal via een bankproduct te laten uitkeren. Een andere mogelijkheid is om uw kapitaal via een verzekeringsproduct te laten uitkeren. Bij ons is dat Garantie Inkomen. Wat is het verschil?

Extra Pensioen Inkomen Garantie Inkomen
Een geblokkeerde spaarrekening. Een levensverzekering waarbij de uitkering afhangt van het leven van de verzekerde of verzekerden.
Een tijdelijke uitkering. Een tijdelijke of levenslange uitkering.
Bij uw overlijden ontvangen uw erfgenamen de resterende uitkeringen. Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen uit 3 dekkingen als u overlijdt:
 • De uitkeringen stoppen.
 • Uw partner of andere begunstigde ontvangt voortaan de uitkeringen.
 • Uw begunstigde of begunstigden ontvangen een eenmalige uitkering.
De bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk. De bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk. Of u kiest voor een jaarlijkse stijging van maximaal 3% per jaar.
Valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Valt niet onder het depositogarantiestelsel.
Uw kunt uw ontslagvergoeding niet omzetten in een uitkering. U kunt uw bestaande Gouden Handdrukverzekering of –rekening omzetten in een periodieke uitkering.
U kunt uitkeringen niet schenken. U kunt uitkeringen belastingvrij schenken als de lijfrenteverzekering is afgesloten voor 1992.
U kunt geen overbruggingslijfrente afsluiten. U kunt een overbruggingslijfrente afsluiten voor de waarde die uw lijfrente had op 31 december 2005.
Precies weten wat de verschillen zijn tussen Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen?
Bekijk de informatie over de verschillen (pdf)