De Belastingdienst

Informatie voor de vooraf ingevulde aangifte

We sturen sommige gegevens van uw jaaroverzichten naar de Belastingdienst. Dat zijn we verplicht. De Belastingdienst vult veel gegevens al voor u in op uw belasting­aangifte: de vooraf ingevulde aangifte (VIA). U hoeft de gegevens alleen maar te controleren. De VIA voor 2022 is beschikbaar vanaf maart 2023.

Welke gegevens geven wij door?

De gegevens voor box 1

Voor box 1 geven wij door:
 • de bruto uitkeringen van Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen. Wij geven deze gegevens niet door als wij geen inhoudingen op de uitkeringen hebben gedaan.
 • uw inleg voor Extra Pensioen Sparen en Extra Pensioen Inkomen. Deze inleg is aftrekbaar als de inleg stakingswinst, jaarruimte, reserveringsruimte of oudedagsreserve is.
 • de bruto uitkeringen van het Levensloop Totaalpakket.
 • het afkoopbedrag van Extra Pensioen Inkomen of Extra Pensioen Sparen.
 • eventuele overtredingen van de belastingregels.

De gegevens voor box 3

Voor box 3 geven wij door:
 • het saldo, inclusief ontvangen rente, op spaarrekeningen per 1 januari 2022.
 • de waarde van beleggingen per 1 januari 2022.
 • het ontvangen dividend in 2022 bij Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen.

Deze gegevens geven wij ook door

Wij geven ook door aan de Belastingdienst:
 • de ingehouden dividendbelasting.
 • de rente die we in 2022 in rekening brachten voor een hypotheek.
 • de restschuld van een hypotheek.

Controleer uw gegevens goed

Controleer alle gegevens op de jaaroverzichten en uw vooraf ingevulde belastingaangifte (VIA) goed. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste belastingaangifte. De gegevens in de vooraf ingevulde belastingaangifte kunt u zelf aanpassen als dat nodig is.

Klopt er iets niet op het jaaroverzicht dat u van ons kreeg?

Denkt u dat er een fout staat op uw jaaroverzicht? Bel ons dan even: (055) 579 8126. Dan kijken we er samen even naar. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Zijn uw persoonlijke gegevens niet juist? Die past u zelf eenvoudig aan in Mijn Centraal Beheer en de app.

Is er nog niets ingevuld op uw belasting­aangifte?

Vul uw gegevens dan zelf in.

Wanneer doet u belastingaangifte voor Extra Pensioen Sparen?

U doet alleen belasting­aangifte voor Extra Pensioen Sparen als u in 2022 stakingswinst, jaarruimte, reserveringsruimte of oudedagsreserve heeft ingelegd. Of de rekening voor het einde van de looptijd (deels) heeft afgekocht. Is dit niet het geval? Dan ontvangt u alleen een jaaroverzicht met het saldo op uw rekening. U hoeft dit saldo niet op te geven bij uw belasting­aangifte. Een eventuele waardeoverdracht naar uw Extra Pensioen Sparen staat er niet op uw jaaroverzicht. Die hoeft u ook niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Wanneer doet u belastingaangifte voor Extra Pensioen Inkomen?

U doet alleen belastingaangifte voor Extra Pensioen Inkomen als u in 2022 belaste uitkeringen ontving. Of in 2022 een bedrag heeft ingelegd. In de VIA over 2022 ziet u uw fiscaal loon (het totaalbedrag van uw belaste uitkeringen) én de inhoudingen daarop. En het door u ingelegde bedrag op uw Extra Pensioen Inkomen rekening in 2022.

Heeft u uitkeringen ontvangen waarop geen inhoudingen zijn gedaan? Die ziet u op uw jaaropgave onder 'Uitkeringen'. Dit bedrag ziet u niet terug in de VIA over 2022. En hoeft u ook niet zelf in te vullen bij uw aangifte over 2022.

 

Heeft u uw spaar- of beleggingsrekening in 2022 beëindigd?

Wij geven het saldo van uw rekening per 1 januari 2022 door aan de Belastingdienst. Een beëindigde spaar- of beleggingsrekening ziet u volgend jaar niet meer terug op de vooraf ingevulde aangifte.

De Belastingdienst bepaalt de loonheffing

 • Centraal Beheer houdt loonheffing in volgens de regels van de Belastingdienst. Hiervan mogen we niet afwijken. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u meerdere soorten inkomsten? Dan moet u mogelijk nog extra inkomsten­belasting betalen.
 • Hebben we bij de uitkeringen van uw Levensloop Totaalpakket, Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen te veel ingehouden? U kunt dit verrekenen via uw belastingaangifte. Wilt u dat we voortaan minder inhouden door een loonheffings­korting toe te passen? Hiervoor vult u een loonbelasting­verklaring in (‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’). U vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier e-mailt u naar bank@centraalbeheer.nl of garantie.inkomen@centraalbeheer.nl.
 • Heeft u een saldoverklaring van de Belastingdienst? Dan houden we daar rekening mee bij de loonheffing op uw uitkering van Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen. Hiervoor stuurt u de saldoverklaring naar bank@centraalbeheer.nl of garantie.inkomen@centraalbeheer.nl. Als uw uitkeringen het hele jaar niet worden belast, ontvangt u over dat jaar wel een jaaropgave. Maar wij geven de gegevens over uw uitkeringen niet door aan de Belastingdienst. U hoeft dat zelf ook niet te doen. U kunt de jaaropgave dan gebruiken voor uw administratie.