De Belastingdienst

Informatie voor de vooraf ingevulde aangifte

We sturen sommige gegevens van uw jaaroverzichten naar de Belastingdienst. U leest op het jaaroverzicht welke. Dat zijn we verplicht. De Belastingdienst vult veel gegevens al voor u in op uw belasting­aangifte: de vooraf ingevulde aangifte (VIA). U hoeft de gegevens alleen maar te controleren. De VIA voor 2020 is beschikbaar vanaf maart 2021.

Welke gegevens geven wij door?

De gegevens voor box 1

Voor box 1 geven wij door:
 • de bruto uitkeringen van Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen. Wij geven deze gegevens niet door als wij geen inhoudingen op de uitkeringen hebben gedaan.
 • uw inleg voor Extra Pensioen Sparen en Extra Pensioen Inkomen. Deze inleg is aftrekbaar als de inleg stakingswinst, jaarruimte, reserveringsruimte of oudedagsreserve is.
 • de bruto uitkeringen van het Levensloop Totaalpakket.
 • het afkoopbedrag van Extra Pensioen Inkomen of Extra Pensioen Sparen.
 • de rente die we in 2020 in rekening brachten voor een hypotheek.
 • de restschuld van een hypotheek.
 • eventuele overtredingen van de belastingregels.

De gegevens voor box 3

Voor box 3 geven wij door:
 • het saldo, inclusief ontvangen rente, op spaarrekeningen per 1 januari 2020.
 • de waarde van beleggingen per 1 januari 2020.
 • het ontvangen dividend bij Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen.

Deze gegevens geven wij ook door

Wij geven ook de ingehouden dividend­belasting door aan de Belastingdienst.

Controleer uw gegevens goed

Controleer alle gegevens op de jaaroverzichten en uw vooraf ingevulde belastingaangifte (VIA) goed. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste belastingaangifte. De gegevens in de vooraf ingevulde belastingaangifte kunt u zelf aanpassen als dat nodig is.

Klopt er iets niet op het jaaroverzicht dat u van ons kreeg?

Denkt u dat er een fout staat op uw jaaroverzicht? Geef het alstublieft aan ons door. Dat kan met een e-mail naar info@centraalbeheer.nl.
Zijn uw persoonlijke gegevens niet juist? Die past u zelf eenvoudig aan in Mijn Centraal Beheer.

Is er nog niets ingevuld op uw belasting­aangifte?

Vul uw gegevens dan zelf in.

Wanneer doet u belastingaangifte voor Extra Pensioen Sparen?

U doet alleen belasting­aangifte voor Extra Pensioen Sparen als u in 2020 stakingswinst, jaarruimte, reserveringsruimte of oudedagsreserve heeft ingelegd. Of de rekening voor het einde van de looptijd (deels) heeft afgekocht. Is dit niet het geval? Dan kunt het jaaroverzicht met het saldo op uw rekening bewaren voor uw eigen administratie. U hoeft dit saldo niet op te geven bij uw belasting­aangifte. Een eventuele waardeoverdracht naar uw Extra Pensioen Sparen staat er niet op uw jaaroverzicht. Die hoeft u ook niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Heeft u uw spaar- of beleggingsrekening in 2020 beëindigd?

Wij geven het saldo van uw rekening per 1 januari 2020 door aan de Belastingdienst. Een beëindigde spaar- of beleggingsrekening ziet u volgend jaar niet meer terug op de vooraf ingevulde aangifte.

De Belastingdienst bepaalt de loonheffing

 • Centraal Beheer houdt loonheffing in volgens de groene tabel van de Belastingdienst. Hiervan mogen we niet afwijken. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u meerdere soorten inkomsten? Dan moet u mogelijk nog extra inkomsten­belasting betalen.
 • Hebben we bij de uitkeringen van uw Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen te veel ingehouden? U kunt dit verrekenen via uw belastingaangifte. Wilt u dat we voortaan minder inhouden door een loonheffings­korting toe te passen? Hiervoor vult u een loonbelasting­verklaring in (‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’). U vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier e-mailt u naar bank@centraalbeheer.nl of garantie.inkomen@centraalbeheer.nl.
 • Heeft u een saldoverklaring van de Belastingdienst? Dan houden we daar rekening mee bij de loonheffing op uw uitkering van Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen. Hiervoor stuurt u de saldoverklaring naar bank@centraalbeheer.nl of garantie.inkomen@centraalbeheer.nl. Als uw uitkeringen het hele jaar niet worden belast, ontvangt u over dat jaar wel een jaaropgave. Maar wij geven de gegevens over uw uitkeringen niet door aan de Belastingdienst. U hoeft dat zelf ook niet te doen. U kunt de jaaropgave dan gebruiken voor uw administratie.