Eén document met jaaroverzichten voor sparen en lijfrenterekeningen

De gegevens die de Belastingdienst nodig heeft van uw spaarrekeningen en lijfrenterekeningen staan op 1 jaaroverzicht. Voor beleggingsrekeningen en lijfrenteverzekeringen krijgt u een apart jaaroverzicht. Het jaaroverzicht Garantie Inkomen ontvangt u per post.

Ook rekeningen die in 2019 zijn beëindigd staan op uw jaaroverzicht

Voor een rekening die in 2019 is gestopt, ontvangt u nog een jaaroverzicht. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het volledige jaar voor uw belastingaangifte over 2019. Volgend jaar ontvangt u geen jaaroverzicht meer voor deze rekening.
Download jaaroverzichten