Het jaaroverzicht en de belastingaangifte

  • In de jaaroverzichten staan de gegevens voor uw belastingaangifte.
  • Wij geven de gegevens door aan de Belastingdienst.
  • U hoeft de gegevens straks alleen maar te controleren.

Meerdere producten op een jaaroverzicht

Heeft u verschillende producten bij Centraal Beheer? We proberen uw gegevens zo veel mogelijk in 1 jaaroverzicht te zetten. Dat lukt nog niet altijd. Daardoor kunt u nog meerdere overzichten ontvangen. Dat zijn er maximaal 4:
  1. spaar- en lijfrenterekeningen
  2. beleggingsrekeningen
  3. hypotheken
  4. lijfrenteverzekeringen (Garantie Inkomen)

Het jaaroverzicht en de jaaropgave

Voor het gemak gebruiken we hier alleen het woord ‘jaaroverzicht’. Hiermee bedoelen we zowel het ‘fiscale jaaroverzicht’ voor spaar- en beleggingsrekeningen als de ‘jaaropgave’ voor uitkeringsproducten en hypotheken.
Weten wat de verschillen zijn?