test
Rating tekst

Levensverzekeringen

Uw jaarlijkse overzicht bij Centraal Beheer

Krijgt u een jaarlijks overzicht voor uw levensverzekering? U bekijkt en downloadt uw overzicht over 2023 in Mijn Centraal Beheer. Handig voor uw belastingaangifte.

U vindt uw jaarlijkse overzicht in Mijn Centraal Beheer

Voor levensverzekeringen heet het jaarlijks overzicht 'Opgave Belastingdienst 2023'. Als u een overzicht krijgt, vindt u het in Mijn Centraal Beheer.

Voor de volgende producten kunt u een overzicht krijgen. U vindt uw product terug onder 'Verzekeringen' of 'Lijfrente & Pensioen' in Mijn Centraal Beheer.

Onder Verzekeringen  staan de volgende producten:

 • Uitvaartverzekering
 • Spaargarant verzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering

Onder Lijfrente & Pensioen  staan de volgende producten:

 • Beleggingsverzekering
 • garantieverzekering

Voor een verzekering die in 2023 is gestopt, ontvangt u uw laatste overzicht

Is uw levensverzekering in het afgelopen jaar gestopt? Dan krijgt u een laatste overzicht.

Het overzicht en de belastingaangifte

Hieronder leest u wanneer u een jaarlijks overzicht kan verwachten. En welke gegevens wij doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt de informatie op uw jaarlijkse overzicht  gebruiken bij het controleren en aanvullen van uw belastingaangifte. Krijgt u uw overzicht digitaal? Dan ontvangt u een e-mail van ons als uw jaarlijkse overzicht voor u klaarstaat. Voor levensverzekeringen noemen we dit overzicht ‘Opgave Belastingdienst’. Er zijn ook andere documenten die u kant ontvangen voor uw levensverzekering. Zoals de 'Opgave van waarde'. Dit document heeft u niet nodig voor uw belastingaangifte.

In de volgende situaties ontvangt u een jaarlijks overzicht.

 1. U had in 2023 een levensverzekering met waarde in box 3
  Op uw jaarlijkse overzicht ziet u de waarde van uw levensverzekering. Deze waarde ziet u terug in uw aangifte. Valt de waarde niet in box 3? Zoals een Kapitaalverzekering Eigen Woning (box 1). Dan krijgt u geen overzicht.

  Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering
  Heeft u een Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering in box 3? Dan krijgt u alleen een jaarlijks overzicht als de waarde hoger is dan de wettelijke ondergrens. In 2023 is de wettelijke ondergrens € 7.913,-.

  Is de begunstiging op een lopende verzekering aanvaard? Dan sturen wij het jaarlijkse overzicht aan de aanvaarde begunstigde. We versturen per verzekeringnemer of aanvaarde begunstigde 1 overzicht. Bij 2 of meer verzekeringnemers of aanvaarde begunstigden krijgen zij ieder een eigen overzicht met hun deel van de waarde.

 2. U betaalde in 2023 premies voor een lijfrenteverzekering
  Op uw jaarlijkse overzicht staat een optelling van de lijfrentepremies die wij in het afgelopen belastingjaar van u ontvingen. U ontvangt geen opgave als u zelf geen premie(s) heeft betaald.

 3. U ontving in 2023 een belaste lijfrente-uitkering of ontslagvergoeding
  Op uw jaarlijkse overzicht staan de bruto uitkeringen en ingehouden loonheffingen.