Levensverzekeringen

Uw jaaropgave bij Centraal Beheer

Krijgt u een jaaropgave voor uw levensverzekering over 2020? U bekijkt en downloadt uw jaaropgaven in Mijn Centraal  Beheer. Handig voor uw belastingaangifte.

U vindt uw jaaropgave in Mijn Centraal Beheer

Voor levensverzekeringen heet de jaaropgave ‘Opgave Belastingdienst 2020’. Als u een jaaropgave krijgt, staat deze bij uw product in Mijn Centraal Beheer. Voor de volgende producten kunt u een jaaropgave krijgen. U vindt uw product terug onder ‘Verzekeringen’ of ‘Lijfrente & Pensioen’ in Mijn Centraal Beheer.

Onder Verzekeringen staan de volgende producten:

 • Uitvaartverzekering
 • Spaargarant verzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering

Onder Lijfrente & Pensioen staan de volgende producten:

 • Beleggingsverzekering
 • Garantieverzekering

Soms krijgt u 2 jaaropgaven

In 2020 hebben wij producten omgezet naar een ander systeem. Hierdoor kan het zijn dat u een jaaropgave krijgt voor uw verzekering onder het oude polisnummer en een jaaropgave voor het nieuwe polisnummer. Deze jaaropgaven vormen samen het totaaloverzicht voor de belastingaangifte over 2020. Dit geldt alleen voor premiebetalende lijfrenteverzekeringen.

Voor een verzekering die in 2020 is gestopt, ontvangt u uw laatste jaaropgave

Is uw levensverzekering in het afgelopen jaar gestopt? Dan krijgt u een laatste jaaropgave.

De jaaropgave en de belastingaangifte

Hieronder leest u wanneer u een jaaropgave kan verwachten. En welke gegevens wij doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt de informatie op de jaaropgave gebruiken bij het controleren en aanvullen van uw belastingaangifte. Krijgt u uw jaaropgave digitaal? Dan ontvangt u een e-mail van ons als uw jaaropgave voor u klaarstaat. Voor levensverzekeringen noemen we de jaaropgave ‘Opgave Belastingdienst’.

In de volgende situaties ontvangt u een jaaropgave.

 1. U had in 2020 een levensverzekering met waarde in box 3
  Op uw jaaropgave ziet u de waarde van uw levensverzekering. Deze waarde ziet u terug in uw aangifte. Valt de waarde niet in box 3? Dan krijgt u geen jaaropgave.

  Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering
  Heeft u een Overlijdensrisico- of Uitvaartverzekering in box 3? Dan krijgt u alleen een jaaropgave als de waarde hoger is dan de wettelijke ondergrens. In 2020 is de wettelijke ondergrens € 7.232,-.

  Is de begunstiging op een lopende verzekering aanvaard? Dan sturen wij de jaaropgave aan de aanvaarde begunstigde. We versturen per verzekeringnemer of aanvaarde begunstigde 1 opgave. Bij 2 of meer verzekeringnemers of aanvaarde begunstigden krijgen zij ieder een eigen jaaropgave met hun deel van de waarde.

 2. U betaalde in 2020 premies voor een lijfrenteverzekering
  Op uw jaaropgave staat een optelling van de lijfrentepremies die wij in het afgelopen belastingjaar van u ontvingen.

 3. U ontving in 2020 een belaste lijfrente-uitkering of ontslagvergoeding
  Op uw jaaropgave staan de bruto uitkeringen en ingehouden loonheffingen.