Heeft u niet alle maandbedragen op tijd heeft betaald? Dan klopt het jaaroverzicht niet

  • Heeft u niet alle rente betaald die we in 2018 in rekening brachten? Dan moet u het vooringevulde bedrag op de belastingaangifte aanpassen. Daar staat namelijk de rente die we in 2018 in rekening brachten. Maar u kunt alleen de rente aftrekken die u in 2018 heeft betaald.
  • Heeft u in 2018 niet alle aflossingen gedaan zoals afgesproken? Dan is de schuld op uw jaaroverzicht niet juist. Daar staat namelijk de schuld op die u zou hebben als u volgens de afspraken had afgelost. In deze situatie moet u het vooringevulde bedrag op de belastingaangifte vervangen door de werkelijke schuld per 31 december 2018.

Is uw hypotheek in december nog veranderd?

  • Heeft u uiterlijk op 10 december een bedrag overgemaakt voor een extra aflossing? Dan wordt het nog verwerkt in het jaaroverzicht over 2018. Dit geldt niet als de extra aflossing kleiner is dan 2,1 keer uw maandbedrag. Zo’n aflossing ziet u pas terug in het jaaroverzicht over 2019.
  • Heeft u na 10 december een bedrag overgemaakt voor een extra aflossing? Zo’n aflossing zit u pas terug in het jaaroverzicht over 2019. U moet dan in uw belastingaangifte zelf de schuld per 31 december aanpassen.
  • Is uw hypotheekrente per 1 december veranderd? Zo’n rentewijziging ziet u niet terug in uw jaaroverzicht over 2018. Dat is ook niet nodig. Omdat u achteraf betaalt, brengen we de nieuwe rente pas in januari 2019 in rekening. U hoeft uw belastingaangifte over 2018 dus niet aan te passen.