Heeft u niet alle maandbedragen op tijd heeft betaald? Dan klopt het jaaroverzicht niet

  • Heeft u niet alle rente betaald die we in 2019 in rekening brachten? Pas het vooraf ingevulde bedrag op de belastingaangifte dan aan. Daar staat namelijk de rente die we in 2019 in rekening brachten. Maar u kunt alleen de rente aftrekken die u in 2019 heeft betaald.
  • Heeft u in 2019 niet alle aflossingen gedaan zoals afgesproken? Dan is de schuld op uw jaaroverzicht niet juist. Daar staat namelijk de schuld op die u zou hebben als u volgens de afspraken had afgelost. Vervang in dit geval het vooraf ingevulde bedrag op de belastingaangifte door de werkelijke schuld op 31 december 2019.

Is uw hypotheek in december nog veranderd?

  • Heeft u uiterlijk voor of op 13 december 2019 een bedrag overgemaakt voor een extra aflossing? Dan is dit nog verwerkt in het jaaroverzicht over 2019. Dit geldt niet als de extra aflossing 2,1 keer kleiner is dan uw maandbedrag. In dat geval  ziet u de aflossing pas terug in het jaaroverzicht over 2020.
  • Heeft u na 13 december 2019 een bedrag overgemaakt voor een extra aflossing? Dan ziet u uw aflossing pas terug op het jaaroverzicht over 2020. Pas in dit geval zelf de schuld per 31 december 2019 aan in de belastingaangifte.
    Let op: Draait u uw aflossing na 1 januari 2020 terug? Dan mag u niet uitgaan van de lagere stand van uw schuld. U heeft dan namelijk niets (extra) afgelost. U mag de opgegeven stand van uw schuld dan ook niet aanpassen voor uw belastingaangifte.
  • Is uw hypotheekrente per 1 december veranderd? Dan ziet u dat niet terug op uw jaaroverzicht 2019. Dat is ook niet nodig. Omdat u achteraf betaalt, brengen we de nieuwe rente pas in januari 2020 in rekening. U hoeft de belastingaangifte over 2019 dus niet aan te passen.