Voorwaarden Beleggingsrekening

Alle informatie bij de hand

Achmea Investment Management B.V. blijft de beheerder van de beleggingsfondsen. Maar u bent voortaan klant bij Achmea Bank N.V. Achmea Bank geeft uw beleggingsopdrachten door aan Achmea Investment Management. Dat u voortaan klant bent bij Achmea Bank is een juridische verandering. Daar horen nieuwe afspraken en voorwaarden bij. De kosten veranderen niet. 

Sinds 14 mei 2023 gelden deze nieuwe voorwaarden:
Overeenkomst Beleggingsrekening
Voorwaarden Beleggingsrekening
Orderuitvoeringsbeleid
Algemene Bankvoorwaarden
Voor de fondsen blijven de Fondsvoorwaarden en het Basisprospectus gelden. Deze paste Achmea Investment Management aan in verband met de juridische veranderingen. Dat staat ook in het nieuwsbericht van 14 april.

Een belangrijke nieuwe voorwaarde gaat over de en/of-beleggingsrekening
Heeft u uw beleggingsrekening samen met iemand anders? Dan is het goed om te weten dat beide rekeninghouders de beleggingsrekening nu op dezelfde manier mogen gebruiken. Sinds 14 mei mogen beide rekeninghouders bijvoorbeeld de tegenrekening veranderen of de beleggingsrekening stoppen. Wij controleren niet of de andere rekeninghouder dat goed vindt.

Vragen en antwoorden

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.