9 tips om je VvE mee te nemen in de verduurzaming 

Het verduurzamen van je VvE is een proces. Daar moeten alle eigenaars in mee, stap voor stap. Maar hoe doe je dat? En wat zijn de belangrijkste drempels die je kunt wegnemen?
1 sep 2022 5 minuten

9 tips van experts

Bij veel projecten voor verduurzaming gaat de meeste tijd zitten in overleg en keuzes maken. Wat willen en kunnen we als VvE? Hoe doen we dat? En hoe gaan we dit betalen? Betrek eigenaars vanaf het begin bij de plannen. Zo maak je het makkelijker om beslissingen te nemen en stappen te zetten. Pols bijvoorbeeld eerst eens hoe ze over verduurzaming van de VvE  denken. Vinden ze het belangrijk en waarom? Dat helpt je om in te gaan op vragen die er leven en bezwaren direct weg te nemen.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Want vaak ligt het accent vooral op hoeveel geld je VvE door verduurzaming bespaart. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar de voordelen zitten ook in andere dingen. Zoals meer wooncomfort, door een aangename temperatuur en goede venti­latie. Of een hogere waarde, door een aantrekkelijkere woning. Bovendien is duurzaam wonen goed voor het milieu. En dat zal steeds zwaarder tellen, met de plannen van de over­heid om heel Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Voordat je VvE besluit om te verduurzamen, is het belangrijk te bepalen wat de belangrijkste doelen en wensen zijn. Zo kun je gericht plannen maken, maar ook je eigenaars meekrijgen in de verduurzaming. Daarbij is het belangrijk de eigenaren te vragen welke ongemakken zij ervaren in hun appartement en het gebouw. Waar zitten de problemen voor de meeste bewoners? Dat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, extreme warmte in de zomer, tocht, kou in de winter of een hoge energierekening zijn. Dit verschilt per VvE. De kans van slagen van je verduurzamingsplannen is groter als je samen met je eigenaars een duidelijke richting bepaalt.
Zet alle redenen van je eigenaars om te verduurzamen op een rij. Gebruik ze als uitgangspunt voor het laten maken van een energieadvies/verduurzamingsplan. Zo krijg je meer onder­steuning. En neem je bovendien beslissingen over de duurzaamheidsmaatregelen vanuit de juiste invalshoek. Heeft je VvE een MeerJarenOnderhoudsPlan of MJOP? Kijk dan welke maat­regelen je sowieso al had gepland. En leg die naast het energie­advies/verduur­zamings­plan. Als je bepaalde zaken toch al zou doen, dan kan dit immers net zo goed duur­zaam. Zeker als dat je eigenaars ten goede komt. Heeft je VvE geen MJOP? Laat dan meteen een Groen of Duurzaam MJOP maken. Dan combineer je het MJOP en het VvE energie­advies in één plan.

Aan de verduurzaming van je VvE zitten veel kanten. Er is niet alleen kennis van bouwkunde en installatie­techniek voor nodig, maar ook van financiële zaken zoals VvE subsidies en leningen. Een verduur­zamings­specialist die bij iedere stap voor je VvE klaar staat kan een uitkomst zijn. Van het maken van de VvE verduur­zamings­plannen tot het controleren van het eind­resultaat. Zo’n externe deskundige helpt je de juiste maatregelen te bepalen. Goede vakmensen in te schakelen voor de uitvoering van je plannen. En de kwaliteit van het resultaat te bewaken. Maar hij of zij weet ook waar de drempels voor eigenaars zitten en hoe je die wegneemt.

 

Wist je dat je 1 vast aanspreek­punt krijgt voor het maken van de verduurzamings­plannen via Centraal Beheer? Zo kun je snel schakelen. En krijg je gelijk antwoord op inhoudelijke bewoners­vragen.

Het is handig een kleiner team te hebben dat de verduurzaming leidt. Want zo kan je VvE sneller stappen zetten. De kans is groot dat er in jouw VvE mensen zitten die verstand hebben van bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat ze een achtergrond hebben in de bouw of financiële kennis van zaken hebben. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor je externe project­leider. Zoek daarnaast per galerij of portiek naar een ambassadeur. Zo’n ambassadeur praat met andere bewoners over de verduurzaming en luistert naar hun mening of ideeën. Dat zorgt voor een saamhorigheids­gevoel.

Experttip

“Er zijn altijd wel mensen in de VvE die het verduurzamings­project willen trekken. Of die verstand hebben van bepaalde onderdelen vanuit hun eigen achtergrond. Door deze mensen actief bij het project te betrekken, zorg je voor draagvlak binnen de VvE. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor de externe partijen die helpen het project te realiseren.”

Tanju Ozel, CTO, HVE
Zorg voor heldere informatie over je duur­zaamheids­plannen. Vertel je eigenaars waar je naartoe wilt, waar je nu staat en waar je geld aan wilt besteden. Het werkt bijvoorbeeld goed om met scenario’s te laten zien hoe het mogelijk is te verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen. Gebruik ook voorbeeld verduur­zamings­projecten van andere VvE’s. Hoe hebben zij de verduurzaming aangepakt? En welke resultaten hebben ze daarmee bereikt? Dit werkt inspirerend en neemt twijfels weg.

Benieuwd hoe VvE Hamershof samen met Centraal Beheer verduurzaamde? Lees het ervaringsverhaal.
Wat betalen de eigenaars nu? En wat betalen ze na de verduurzaming? Kijk daarbij naar de totale woonlasten, niet naar de eigen bijdrage. Want die gaat misschien iets omhoog, terwijl de totale lasten dalen door minder energieverbruik. Stel het kostenplaatje ook per appartement op. En onderzoek de financierings­mogelijkheden voor je Vve.
Want een project van honderd­duizenden euro’s sluit meestal niet aan op de belevings­wereld van de gemiddelde eigenaar. Mensen staan vaak pas open voor oplossingen als ze weten dat ze de verduur­zaming kunnen betalen. Roep geen bedragen die je niet waar kunt maken. Vraag eigenaars om vertrouwen en neem de tijd om je plannen goed door te rekenen voordat je met cijfers komt.
Neem stappen in een tempo dat bij jouw VvE past. Doe dat steeds vanuit een positieve insteek: kijk naar de mogelijkheden om te verduur zamen en blijf tijdens het hele project in gesprek met je eigenaars. Dat betekent wel wat vaker vergaderen dan eenmaal of twee­maal per jaar. Ook na uitvoering van de plannen is het belangrijk te blijven communiceren. Hou je eigenaars bijvoor­beeld op de hoogte van de resultaten van de maatregelen. Zo kun je met online tools het aantal verbruikte kilo­watts meten. Is dit inderdaad gedaald zoals gepland? Dat moedigt aan om verdere verduur­zamings­stappen te zetten.
Vertel je eigenaars waar je naartoe wil, waar je nu staat en waar je geld aan wil besteden. 

VvE verduurzamen met Centraal Beheer

Is je VvE klaar voor verduurzaming? Centraal Beheer helpt je van inzicht tot uitvoering.

Heb je vragen over je VvE en verduurzaming?

Centraal Beheer heeft een netwerk van partners die je ondersteunen bij de verduurzaming van je VvE. Van het maken van plannen tot het begeleiden van de besluitvorming in de VvE. Wij brengen je graag met ze in verbinding. Je bereikt ons op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur op 055 – 579 8115. Of stuur ons een e-mail naar vve.verduurzamen@centraalbeheer.nl.