Onze producten afsluiten met of zonder advies


Bij Centraal Beheer Achmea kunt u terecht voor financiële producten. Wij bieden een aantal van deze producten aan met en zonder advies. Wat betekent dit voor u?

Afsluiten met ons advies

Heb ik later genoeg pensioen? Laat ik mijn nabestaanden goed achter? Misschien vraagt u zich dit weleens af. Wij geven u graag antwoord op deze vragen in een persoonlijk advies. Afgestemd op uw situatie nu. En op uw plannen en wensen voor later. Wij geven geen totaal financieel advies. Maar een advies gericht op pensioen en lijfrente.

In het advies nemen we onder andere uw huidige inkomen mee, uw pensioeninkomen, eventuele schulden, financiële verplichtingen en uw vermogen. Ook brengen we uw kennis en ervaring in kaart en de mate waarin u voor zekerheid kiest. En we houden rekening met onverwachte situaties, zoals werkeloosheid of het overlijden van u of uw partner. Zo komen we samen met u tot de juiste keuze. Een keuze die u op korte en lange termijn voordeel op kan leveren.

 • U wilt inzicht krijgen in uw financiële situatie, nu en na uw pensioen.
 • U wilt advies over uw verschillende mogelijkheden en een berekening van de gevolgen voor uw netto besteedbaar inkomen.
 • U wilt advies bij het kiezen van een product.

 

Er zijn verschillende momenten en situaties waarbij het verstandig is uw financiële situatie goed te bekijken. Bijvoorbeeld:

 • als u uw huis koopt of verkoopt.
 • als u twijfelt over uw pensioenopbouw.
 • bij ontslag of het wisselen van baan.
 • als u start als zelfstandige.
 • bij gezinsuitbreiding.
 • als u een schenking of erfenis krijgt.

Tijdens een eerste gesprek bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Dit oriëntatiegesprek is uiteraard gratis en vrijblijvend.

Kiest u voor een persoonlijk advies, dan maken wij hiervoor een afspraak. U bekijkt samen met onze adviseur uw huidige financiële situatie. En uw situatie in de toekomst. De adviseur zoekt uit welk vermogensproduct het beste bij u past. Daarbij geven wij alleen advies over onze eigen producten. En maken dus geen vergelijking met producten van andere aanbieders.

Na het adviesgesprek ontvangt u van ons een uitgebreid adviesrapport. Dit geeft u:

 • inzicht in uw huidige financiële situatie gericht op pensioen en lijfrente.
 • ons advies voor het realiseren van uw wensen en doelen voor uw inkomen voor later.
 • inzicht in uw nieuwe financiële situatie, als u ons advies opvolgt.

Het kan zijn dat u genoeg heeft aan alleen advies. Maar misschien is het goed een vermogensproduct af te sluiten. Kiest u daarvoor, dan krijgt u van ons een offerte. Na ondertekening regelen wij alles wat nodig is om het product af te sluiten.

Na het afsluiten blijven wij u informeren over belangrijke wijzigingen in het product.

Waarom advies?

Ons advies is afgestemd op uw situatie. Bij het advies houden wij rekening met:
 • uw kennis, ervaring en risicobereidheid
 • uw inkomen, vermogen en andere zaken die van belang zijn voor het aanvullend inkomen
 • de huidige en komende wet- en regelgeving op fiscaal en juridisch gebied over lijfrente en pensioen.

U ontvangt een samenvatting van ons advies en eventueel een offerte afgestemd op uw persoonlijke situatie. U ontvangt advies waarbij wij zowel naar een bancaire als een verzekeringsoplossing kijken.

Kijk voor de advies- en afsluitkosten van Centraal Beheer Achmea in ons Dienstverleningsdocument ‘Vermogen opbouwen’.

Waarom geen advies?

Advies kost geld. De kosten zijn hoger dan wanneer u een product afsluit zonder advies. U betaalt altijd kosten voor een advies op maat, ook als u het product niet bij ons afsluit. Voor een adviesgesprek vragen wij u vooraf informatie te verzamelen.

Voor een advies op maat vragen wij u om informatie. Hiermee gaan wij uiteraard vertrouwelijk om. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Uw gegevens verstrekken wij beslist niet aan anderen.

Afsluiten zonder ons advies

U kunt ook een product afsluiten zonder advies op maat. Weet u hoe een financieel product werkt, wat de risico’s en voorwaarden zijn en of het past bij uw eigen (financiële) situatie? Kortom, weet u wat de gevolgen voor u zijn wanneer u het product afsluit? Dan kunt u ervoor kiezen om een product af te sluiten zonder advies.

Het is belangrijk dat het product past bij uw situatie, uw mogelijkheden en wensen. En dat u zich bewust bent van de risico’s en gevolgen voor uw financiële situatie. Hierover stellen wij u een aantal vragen. Ook moet u een Kennis- en ervaringstoets maken. Hiermee toetsen wij of u voldoende kennis en ervaring heeft om het product zonder advies af te sluiten. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Een verkeerde keuze kan namelijk grote financiële gevolgen hebben.

Na het succesvol doorlopen van de toets maakt u de keuze of u het product wilt afsluiten met of zonder advies. Als u niet slaagt dan kunt u de toets nog een keer maken. U krijgt nieuwe vragen. Slaagt u niet voor de hertoets? Dan kunt u bij ons alleen een lijfrenteproduct afsluiten nadat u daarover een advies heeft ontvangen.

Veel financiële producten zijn complex. Een product afsluiten zonder advies is dan ook niet voor iedereen geschikt. Dit past bij u als u:

 • ervaring heeft met het product.
 • weet hoe het product voor u werkt.
 • weet wat de voorwaarden zijn.
 • de financiële gevolgen en risico’s van uw keuze kunt overzien, voor nu en voor later. Denk hierbij ook aan de gevolgen bij bijvoorbeeld ontslag of overlijden.
 • inzicht heeft in de fiscale gevolgen van uw keuze.

Voldoet u hier niet aan? Of twijfelt u over uw eigen kennis? Dan past afsluiten zonder advies niet bij u. Loop geen risico en laat u adviseren.

Voordelen

Nadelen

 • U bent er verantwoordelijk voor dat de gekozen oplossing aansluit bij uw situatie. Een verkeerde keuze kan voor u nadelige financiële gevolgen hebben.
 • U maakt geen gebruik van de kennis van onze deskundige adviseurs.