Belastingregels

Garantie Inkomen Lijfrente

Garantie Inkomen Lijfrente van Centraal Beheer biedt een aantal keuzes die passen bij de belastingregels van uw opgebouwde lijfrentekapitaal.

De belastingregels bepalen uw mogelijkheden

Niet alle lijfrenteproducten zijn hetzelfde. Dit komt doordat de belastingregels die gelden voor lijfrente een aantal malen zijn aangepast. Deze belastingregels voor oude en nieuwe producten noemen we regime. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden voor uw vrijkomend lijfrentekapitaal. Er zijn 3 regimes. Wij hebben alvast een samenvatting van de algemene regels voor u gemaakt.

Algemene fiscale informatie leest u in de brochure Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.
Uw lijfrentekapitaal valt onder de pre-Brede Herwaardering als:
  • U voor 1 januari 1992 een eenmalige storting deed.
  • Of als de startdatum van uw lijfrentepolis voor 16 oktober 1990 ligt. En u na 1 januari 2001 geen premies meer betaalde.

U bepaalt zelf wanneer de uitkeringen starten en hoe lang deze lopen

De uitkeringen mogen zowel voor als na uw AOW-leeftijd starten. De hoogte van uw uitkering is niet aan een maximum gebonden.

U kunt uw lijfrente schenken aan uw kinderen of andere begunstigden

U betaalt geen schenkbelasting als u de uitkeringen per periode schenkt. De ontvanger betaalt misschien wel belasting. Bij een schenking in 1 keer kan het zijn dat u wel belasting moet betalen. Dit hangt af van de regels van de Belastingdienst die in uw situatie gelden.

Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren

U moet over het ontvangen bedrag in 1 keer inkomstenbelasting betalen.
Uw lijfrente valt onder het regime Brede Herwaardering als:
  • U een eenmalige storting deed tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001.
  • Als u premie betaalt voor een verzekering met een ingangsdatum tussen 16 oktober 1990 en 1 januari 2001.

Een overbruggingslijfrente om eerder te stoppen met werken

De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van het jaar waarin u met pensioen gaat. Of het jaar waarin u 65 jaar wordt of u uw AOW-leeftijd bereikt. De maximale uitkering per jaar is € 63.288,-. (2019)

Een tijdelijke oudedagslijfrente

Uw uitkeringen mogen starten in het jaar waarin u 65 wordt of u uw AOW-leeftijd bereikt. Ze moeten uiterlijk starten in het 5e jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw uitkeringen lopen minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 21.741,- (2019).

Een levenslange oudedagslijfrente

U kiest zelf wanneer de uitkeringen starten. Dit mag niet later zijn dan 5 jaar na het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Belastingvrij schenken is niet mogelijk

U kunt niet belastingvrij schenken binnen het regime Brede Herwaardering.

Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren is vaak fiscaal ongunstig

U betaalt vaak een hoger belastingtarief. Is uw vrijkomend kapitaal hoger dan € 4.404,- (2019)? Dan betaalt u naast de inkomstenbelasting een boete aan de Belastingdienst. De boete kan oplopen tot 20% van uw opgebouwde kapitaal.
Is uw vrijkomend kapitaal maximaal € 4.404,- (2019)? En heeft u geen andere lijfrenteverzekeringen bij dezelfde verzekeraar? Dan betaalt u alleen inkomstenbelasting.
Uw lijfrentekapitaal valt onder het regime Wet Inkomstenbelasting 2001 als:
  • U een nieuwe lijfrente afsloot op of na 1 januari 2001.
  • Of als u een lijfrente die valt onder het regime Brede Herwaardering of Pre-Brede Herwaardering omzette naar een nieuw regime lijfrente.

Een overbruggingslijfrente om eerder te stoppen met werken

Alleen mogelijk als u lijfrentekapitaal opbouwde voor 2006. De ingangsdatum is vrij. De uitkering loopt uiterlijk tot het einde van jaar waarin u met pensioen gaat. Of tot het moment dat u 65 wordt of uw AOW-leeftijd bereikt. De maximale uitkering per jaar is € 63.288,- (2019).

Een tijdelijke oudedagslijfrente

Uw uitkeringen lopen minimaal 5 jaar. De maximale uitkering per jaar is € 21.741,- (2018).
  • Betaalde u na 1 januari 2014 geen premie meer? Dan mag uw lijfrente ingaan in het jaar dat u 65 wordt of in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.
  • Betaalde u na 1 januari 2014 nog premie? Dan mag u alleen de waarde van uw lijfrentekapitaal op 31 december 2013 inleggen in het jaar dat u 65 wordt. En de rest van uw lijfrentekapitaal in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U mag ook alles laten ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
  • De uitkeringen mogen niet later ingaan dan 5 jaar na het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Een levenslange oudedagslijfrente

U kiest zelf wanneer de uitkeringen starten. Dit mag niet later zijn dan 5 jaar na het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Belastingvrij schenken is niet mogelijk

U kunt niet belastingvrij schenken binnen het regime Wet Inkomstenbelasting 2001.

Uw kapitaal in 1 keer laten uitkeren is vaak fiscaal ongunstig

U betaalt vaak een hoger belastingtarief. Is uw vrijkomend kapitaal hoger dan € 4.404,- (2019)? U betaalt dan naast inkomstenbelasting een boete aan de Belastingdienst. De boete kan oplopen tot 20% van uw opgebouwde kapitaal. Is uw vrijkomend kapitaal maximaal € 4.404,- (2019)? En heeft u geen andere lijfrenteverzekeringen bij dezelfde verzekeraar? Dan betaalt u alleen inkomstenbelasting.
De uitkeringen uit Garantie Inkomen Lijfrente worden gezien als inkomen. Daarom houden wij loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in op uw uitkeringen. En wij dragen dit af aan de Belastingdienst.