Eerdere sluitingstijden beleggingsopdrachten op 24 en 31 december 2019

Zeist, 20 december 2019

Op dinsdag 24 december 2019 en dinsdag 31 december 2019 is het uiterlijke tijdstip om aan-, verkoop- of switchopdrachten te geven 11.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Dit komt door de eerdere sluitingstijd van de Nederlandse beurs op die twee dagen. Opdrachten en de betalingen voor aankoopopdrachten die wij pas na 11.30 uur ontvangen, worden niet tegen de koers op de volgende Beursdag, maar een Beursdag daarna uitgevoerd.

Voor meer informatie over aan-, verkoop- en switchopdrachten verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar paragraaf 3.3. van het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A.


Wijzigingen Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen op 2 januari 2020

29 november 2019

Het prospectus van Achmea paraplu fonds A verandert op een aantal punten. De belangrijkste lichten wij toe:

 1. Verantwoord beleggingsbeleid: wijziging in het uitsluitingenbeleid
  In ons Verantwoord Beleggingsbeleid is klimaat een belangrijk thema. Achmea heeft het klimaatakkoord ondertekend. Het uitsluiten van kolen en teerzanden is een volgende stap om het thema klimaat verder in te vullen. Om de meeste impact te bereiken kiezen wij ervoor bedrijven uit te sluiten die zijn gerelateerd aan de winning van en elektriciteitsopwekking uit (thermische) kolen, verantwoordelijk volgens de laatste inzichten voor 30% van de wereldwijde broeikasgas uitstoot. Daarnaast sluiten wij de meest CO2 –intensieve vorm van olie uit van belegging. Het gaat hier om olie die gewonnen wordt uit teerzand. Wij vinden dat dat deze ondernemingen zich onvoldoende inspannen voor de transitie naar een koolstofarme economie.

 2. Het beleggingsbeleid wijzigt
  Het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsfondsen waarin de subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, wordt uitgebreid met:

  1. Het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.
  Het kost momenteel geld als een beleggingsfonds geld op een bankrekening heeft staan. Om die reden breiden we het beleggingsbeleid uit. Het verwacht rendement van het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is hoger dan het negatieve rendement op een bankrekening. Doorbeleggen in het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund zorgt daarnaast voor een kleiner tegenpartijrisico.

  2. Exchange Traded Funds (ETF)
  Dit zijn fondsen die beleggen volgens een index. Exchange traded Funds (ETF’s) worden op incidentele basis gebruikt om snelle marktexposure op te bouwen. Dit kan gebruikt worden bij grote inflows of bij een verandering van marktvisie.
  In het beleggingsbeleid gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van ETF’s. We gebruiken alleen ETF’s die voldoen aan al onze selectiecriteria. ETF’s mogen alleen op incidentele basis gebruikt worden en niet op structurele basis. Dit in verband met kosten en beperkingen op het gebied van actief beheer. Daarnaast wordt er alleen belegd in ETF’s die ook daadwerkelijk zelf beleggingen kopen, ook wel fysieke ETF’s genoemd. We beleggen niet in ETF’s die alleen met derivaten worden samengesteld, ook wel ‘synthetische’ ETF’s genoemd.

 3. De fondsnamen van de Achmea Beleggingspools en benchmarknamen wijzigen
  De subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in Achmea beleggingsfondsen . De fondsnamen van de Achmea beleggingsfondsen gaan wijzigen. De nieuwe fondsnamen zijn in het Engels en beginnen met “Achmea IM”. Ook wijzigen de namen van de benchmarks. De benchmarks zelf wijzigen niet. De nieuwe benchmarknamen passen we ook in het Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A.

 4. Inkoop van ratings wijzigt
  Voor een aantal beleggingsfondsen waarin door de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wordt belegd en waarvoor het ratingbeleid van toepassing is, wijzigt de inkoop van de ratings. Wij gaan gebruik maken van de Barlcays Composite Rating. Dit houdt in dat we de ratings van Barclays ontvangen en niet meer van de afzonderlijke ratingsbureau’s. De methode wijzigt niet. Voor het bepalen van de rating van een obligaties is in geval van drie ratings de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend.

Het prospectus en Essentiele Beleggersinformatiedocument passen wij op 2 januari 2020 aan
Bovenstaande wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. Het nieuwe basis en aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 januari 2020 op onze website. Ook de Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A passen wij aan op de nieuwe benchmarknamen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 januari 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

Zeist, 29 november 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

Fondsen waarvan de afslag gelijk blijft

20 augustus 2019

Voor het Achmea mixfonds Ambitieus A en Achmea mixfonds Zeer ambitieus A veranderen de afslagen niet.

Fondsen waarvan de opslag wordt verhoogd

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea mixfonds Ambitieus A 0,177% 0,236%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,254%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,235%
Achmea mixfonds Zeer ambitieus A 0,191% 0,225%
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,125%
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,465%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,155%

Fondsen waarvan de afslag wordt verlaagd

Fonds
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,065%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,150%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,137%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,116%

Fondsen waarvan de afslag wordt verhoogd

Fonds
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,116%

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,303%
 • Nieuwe opslag
  0,27%
 • Oude afslag
  0,137%
 • Nieuwe afslag
  0,14%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,281%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,150%
 • Nieuwe afslag
  0,15%

Achmea mixfonds Ambitieus A

 • Oude opslag
  0,236%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,177%
 • Nieuwe afslag
  0,18%

Achmea mixfonds Zeer ambitieus A

 • Oude opslag
  0,225%
 • Nieuwe opslag
  0,23%
 • Oude afslag
  0,191%
 • Nieuwe afslag
  0,19%

Achmea euro Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,080%
 • Nieuwe opslag
  0,08%
 • Oude afslag
  0,082%
 • Nieuwe afslag
  0,08%

Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,520%
 • Nieuwe opslag
  0,42%
 • Oude afslag
  0,065%
 • Nieuwe afslag
  0,07%

Achmea wereldwijd Aandelenfonds A

 • Oude opslag
  0,155%
 • Nieuwe opslag
  0,16%
 • Oude afslag
  0,116%
 • Nieuwe afslag
  0,12%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 september 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 september 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.
Zeist, 31 juli 2019

Aanpassing mixfondsen voltooid

Tegen de koers van 29 juli 2019 zijn participaties in mixfonds Zeer Voorzichtig omgezet in participaties mixfonds Voorzichtig. Voor elke participatie in het mixfonds Zeer Voorzichtig ontvangt een participant 0,918086 participatie in het mixfonds Voorzichtig.

Tegelijkertijd zijn assetcategorieën toegevoegd aan al onze mixfondsen. Hierdoor is de samenstelling van de mixfondsen veranderd. Het betreft deze mixfondsen:

Verder is de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund gewijzigd naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds.
In Mijn Centraal Beheer kunt u bekijken hoe de bovenstaande aanpassingen in uw beleggingsportefeuille verwerkt zijn.
Het prospectus van Achmea paraplu fonds A is aangepast. Het nieuwe prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie vindt u bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is over de aanpassingen geïnformeerd.
Zeist, 29 juli 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

Achmea Mixfonds Zeer Voorzichtig A keert dividend uit

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

 • Bruto dividend per participatie: € 0,29
Het fonds gaat op 12 juli 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 18 juli wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Het bedrag beleggen wij op 19 juli opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 12 juli 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

De opslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,235%
 • Nieuwe opslag
  0,303%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,254%
 • Nieuwe opslag
  0,281%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 26 juli 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 26 juli 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze verandering.
Zeist, 26 juni 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

Datum aanpassing mixfondsen bekend: 29 juli

Participaties in mixfonds Zeer voorzichtig zetten we om naar participaties in mixfonds Voorzichtig. Dit gebeurt tegen de koers van 29 juli 2019. Klanten hun participaties in mixfonds Zeer voorzichtig tot 23 juli 14.30 uur verkopen of switchen. Meer informatie over de samenvoeging vindt u in de toelichting (pdf).
Per 29 juli voegen we 2 assetcategorieën toe aan al onze mixfondsen. Hierdoor verandert de samenstelling van de mixfondsen. Het betreft deze mixfondsen:
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
Vanaf 29 juli wijzigt de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds. Dit beleggingsfonds belegt in andere beleggingsfondsen met een passieve beleggingsstrategie. Deze wijziging heeft tot gevolg dat in plaats van actief, passief wordt belegd. De benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index wordt gevolgd, ook wel replicatie genoemd. De beleggingscategorie blijft erop gericht om te beleggen in aandelen van bedrijven uit opkomende landen. Hiertoe behoren de regio’s Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Dit verandert niet door deze wijziging.
De prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan. U vindt de nieuwe prospectus en essentiële beleggersinformatie op onze voorwaardenpagina. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot bovengenoemde data onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de veranderingen.

Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A: € 0,37
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A: € 0,22
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A: € 0,34
 • Achmea mixfonds Ambitieus A: € 0,25
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A: € 0,30
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A: € 0,24
 • Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A: € 0,45
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A: € 0,76
De subfondsen gaan op 7 juni 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 14 juni wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Op 17 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 7 juni 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

We zijn van plan onze mixfondsen aan te passen

Vandaag informeren we de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over onze plannen. Lees ook de toelichting (pdf) bij de voorgenomen samenvoeging van de mixfondsen Zeer voorzichtig en Voorzichtig.

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A
 • chmea investment grade Bedrijfsobligaties fonds A
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A
De Jaarvergadering vindt plaats op 6 juni 2019 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,125%
 • Nieuwe opslag
  0,080%

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude afslag
  0,125%
 • Nieuwe afslag
  0,082%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.