Wia Metalektrosector medewerkers visual

WIA Metalektro - informatie voor medewerkers

Verzekeringen voor de Metalektrosector

Engels English

Alle werkgevers en medewerkers die onder de cao Metalektro vallen, kunnen gebruik maken van onze verzekeringen met bijbehorende voordelen. Onze verzekeringen zijn bedoeld ter bescherming van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De Sociale Partners van WIA Metalektro geven een korting op de premie. Ons doel is om u goed te verzekeren en te helpen. Heeft u nog vragen na het lezen van deze pagina? Stel ze dan aan uw werkgever.

  • Opties om inkomens te beschermen bij arbeidsongeschiktheid
  • Uw werkgever betaalt een gedeelte van de premie
  • WIA-verzekeringen afgestemd op de cao Metalektro

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor mijn inkomen? 

Goede vraag! Als u niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte en als medewerker in dienst bent, bent u wettelijk verzekerd voor uw inkomen. Ook moet uw werkgever volgens de cao van Metalektro een aanvullende WIA-verzekering voor u afsluiten. Op deze pagina vindt u meer informatie over de situaties waarmee u te maken kunt krijgen en de verzekeringen die u kunt kiezen. Wilt u berekenen hoe hoog uw inkomen is bij arbeidsongeschiktheid? Gebruik dan onze handige WIA-calculator.

Ziek melden en verzekering aanvragen

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bent u arbeidsongeschikt en komt u na twee jaar loondoorbetaling in de WIA? Dan krijgt u een wettelijke WIA-uitkering van UWV.

Uw werkgever kan een WIA-verzekering voor u afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op uw wettelijke WIA-uitkering. De WIA kent 2 soorten wettelijke WIA-uitkeringen (van UWV).
  • WGA-uitkering. U krijgt een WGA-uitkering als u nog (gedeeltelijk) kan werken. En daarmee 65% of minder van het oude loon kan verdienen. We noemen dat de restverdiencapaciteit. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.
  • IVA-uitkering. Is de kans erg klein dat u weer kan werken? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Maar u heeft wel klachten of beperkingen waardoor u uw werk niet kunt blijven doen op de manier die u gewend was. Om inkomensverlies op te vangen biedt uw werkgever hier ook een verzekering voor aan: de WIA-Compensatieverzekering.

Korter dan 2 jaar ziek

Valt u door een ongeluk of ziekte voor langere tijd uit? In de eerste 2 jaar bekijkt u hoe u zo snel mogelijk weer aan het werkt kunt. Dit doet u samen met uw werkgever (en de arbodienst). U bent dit volgens de wet verplicht. Wij helpen u hierbij met een stappenplan.

Uw werkgever betaalt uw loon de eerste 2 jaar (gedeeltelijk) door als u meewerkt aan uw herstel. Dit is geregeld vanuit de CAO Metalektro. Voor verdere informatie kijkt u in de CAO Metalektro artikel 3.8.6 en 3.8.7.
 
Lukt het u niet om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan vanwege arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u te maken met de WIA.

 

Langer dan 2 jaar ziek

Bent u na bijna twee jaar nog niet (helemaal) aan het werk? Dan wordt u gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen. Zo bepaalt UWV voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeids­ongeschikt­heids­percentage. De WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon. Deze krijgt u van UWV, als UWV bepaalt dat u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.

Met de uitkering van UWV komt u helaas niet altijd op het inkomen dat u gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen uw inkomen aan. Voor uw recht op een vergoeding kijken wij naar uw 1e ziektedag en wat u op de 1e ziektedag verzekerd heeft. De hoogte van de vergoeding die u van WIA Metalektro krijgt hangt verder af van uw arbeids­ongeschikt­heids­percentage. Dat geldt ook voor de uitkering van UWV. Bereken uw inkomen met de WIA-calculator.

Vragen aan de helpdesk

Bent u langdurig ziek? Uw werkgever heeft vaak zelf al een goede aanpak om u te onder­steunen en te helpen re-integreren. Daarom bellen wij uw werkgever niet meteen. Heeft u op dat moment toch al hulp of advies nodig en komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via (055) 579 2449 of e-mail: langverzuim@achmea.nl. Wij helpen u graag verder. Krijgt u al een vergoeding en heeft u hier vragen over? Dan belt u met (055) 579 82 26 of mailt u naar WIA-schadeservice@achmea.nl.

 

In de WAO

Bent u voor 1 januari 2004 ziek geworden en vanaf die tijd niet meer helemaal aan het werk gegaan? Dan krijgt u een WAO-uitkering van UWV. Als u een WAO-uitkering krijgt dan kunt u zich niet extra verzekeren.

Heeft uw werkgever een overeenkomst met Achmea gesloten voor de verzekeringen van WIA Metalektro? Alleen dan kunt u deelnemen aan onze verzekeringen. De WIA Metalektro verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor de werkgevers en medewerkers die onder de CAO Metalektro vallen. Valt uw werkgever nieuw onder de cao Metalektro? Dan krijgt hij een aanbieding van WIA Metalektro. Uw werkgever kan er zelf voor kiezen of hij hiervan gebruik wil maken. Bekijk welke situatie voor u geldt.
 
Is uw werkgever voor 1 januari 2023 verzekerd?
Vraag aan uw werkgever welke verzekeringen u heeft. Wilt u zich extra verzekeren? Laat dit dan aan uw werkgever weten. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn. Uw werkgever geeft uw keuze aan ons door via het meldloket.
 
Is uw werkgever vanaf 1 januari 2023 of later verzekerd?
U wordt automatisch aangemeld voor de verzekeringen die u heeft gekozen. Uw keuze geeft u vooraf aan bij uw werkgever. Wilt u helemaal niet deelnemen aan de WIA Metalektro verzekeringen? Teken dan de afstandsverklaring en geef deze aan uw werkgever. Uw werkgever geeft dit aan ons door.
 
Komt u nieuw in dienst na 1 januari 2023?
U kiest uw verzekeringen en geeft uw keuze door aan uw werkgever. Uw werkgever geeft uw keuze aan ons door en u wordt automatisch verzekerd. U kunt er ook voor kiezen om niet deel te nemen. Let op: kiest u ervoor om niet deel te nemen? En wilt u uw keuze later nog aanpassen? Dan moet u een uitgebreide gezondheidsverklaring invullen als onderdeel van de acceptatie tot de WIA Metalektro verzekeringen. Het kan dan zijn dat we u niet accepteren voor de verzekeringen.

Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Maak kennis met de mogelijke verzekeringen die uw werkgever voor u kan afsluiten. Geef uw keuze bij uw werkgever aan. Vraag aan uw werkgever welk deel van de premie u betaalt.

Basis

WGA Hiaatverzekering

De verzekering geeft een aanvulling op de WGA-vervolguitkering van UWV op grond van de WIA.                                          Premiepercentage 2024: 0,19%

Compleet - meest gekozen

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

U krijgt altijd een aanvullende vergoeding op de WGA-uitkering van UWV tot 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loongrens). Dus niet alleen als u minder dan 50% van het loon verdient dat u volgens UWV nog kan verdienen. Premiepercentage 2024: 0,29%

Extra

WIA-Compensatieverzekering

Met de WIA-Compensatieverzekering krijgt u een tijdelijke aanvulling op het inkomen wanneer u 15% of meer, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Premiepercentage 2024: 0,12%