Past de WGA Hiaat of de WGA Hiaat uitgebreid bij u?

Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Engels English

Met de WGA Hiaatverzekering van Centraal Beheer heeft u extra financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering kent 2 vormen: de WGA Hiaatverzekering en de WGA Hiaatverzekering uitgebreid. Wij leggen het verschil tussen deze verzekeringen graag aan u uit. En laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.
Zodat u de juiste keuze kunt maken.

Rekenvoorbeeld: wat levert het op?

Sjoerd is 38 jaar en voor 50% arbeidsongeschikt. Hij werkt in de industriële dienstverlening. Het lukt Sjoerd niet om voor het gedeelte dat hij nog kan werken een andere baan te vinden. Hij ontvangt hierdoor een WGA-vervolguitkering van € 7.825,-. Deze uitkering duurt maximaal tot de AOW-leeftijd. Zijn inkomen daalt hierdoor flink. Wij laten zien wat een WGA Hiaatverzekering of een WGA Hiaatverzekering uitgebreid kan betekenen voor het inkomen van Sjoerd.

Welke verzekering sluit Sjoerd's werkgever voor hem af?

Inkomen na arbeidsongeschiktheid tot maximaal AOW leeftijd

wga hiaat

WGA Hiaatverzekering

Met de WGA Hiaatverzekering ontvangt Sjoerd aanvullend € 4.425,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Dit bedrag is gebaseerd op zijn laatstverdiende loon. De hoogte van de uit­kering is afhankelijk van de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Met zijn WGA-vervolguitkering van € 7.825,- komt hij op een totaal­bedrag uit van € 12.250,-. Dit is 35% van zijn laatst­verdiende loon.
  • WGA-vervolguitkering: € 7.825,-
  • WGA Hiaatverzekering: € 4.425,-
  • Totaal: € 12.250,- (2022)
WGA Hiaatverzekering
Rekenvoorbeeld WGA Hiaatverzekering uitgebreid

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Met de WGA Hiaatverzekering uitgebreid ontvangt Sjoerd aanvullend € 16.675,- op de vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Er is altijd sprake van een minimaal inkomen van 70% (70% van € 35.000 = € 24.500) van het laatstverdiende loon (tot het maximum WIA-loon). Met zijn WGA-vervolg­uitkering van € 7.825,- komt hij op een totaalbedrag uit van € 24.500,-. Dit is 70% van zijn laatstverdiende loon.
  • WGA vervolguitkering: € 7.825,-
  • WGA Hiaatverzekering uitgebreid: € 16.675,-
  • Totaal: € 24.500,- (2022)
WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Verschillen op een rij

WGA Hiaatverzekering

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Wat is de hoogte van de vergoeding? Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%). Dit is onafhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (minimaal 35%). U krijgt minimaal 70% van het loon voor arbeids­ongeschiktheid.
Wanneer krijgt u een vergoeding? Als u minder dan 50% van het loon verdient dat u volgens UWV nog kan verdienen. Hier geldt een minimum jaarlijks inkomen van € 22.500,-. U ontvangt 5% extra dekking als u 50% of meer van de rest­verdien­capaciteit benut. Ook ontvangt u een vergoeding als u minder dan 50% verdient van wat UWV vindt dat u kunt verdienen.
Bij welke WGA-uitkeringen krijgt u een vergoeding? De verzekering biedt een vergoeding als u een WGA-vervolguitkering ontvangt. Er is inkomenszekerheid als u een WGA-uitkering ontvangt. Ook valt hier de WGA-vervolguitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering onder.