Man met slijptol en veiligheidsbril aan het werk

WIA Metalektro - informatie voor werkgevers

Verzekeringen voor de Metalektrosector

Engels English

Alle werkgevers en medewerkers die onder de cao Metalektro vallen, kunnen gebruik maken van onze verzekeringen met bijbehorende voordelen. De Sociale Partners van WIA Metalektro geven een korting op de premie. Ons doel is om u goed te verzekeren en te helpen. Het medewerkersgedeelte van de premie wordt betaald uit het bruto loon en is dus fiscaal voordelig.

  • Opties om inkomens te beschermen bij arbeidsongeschiktheid
  • U betaalt een gunstige collectieve premie
  • WIA-verzekeringen afgestemd op de cao Metalektro
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198

Bescherm uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Als werkgever wilt u uw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering van Centraal Beheer toont u goed werkgeverschap. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina over de WIA-verzekering.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het aanbieden van de verzekeringsopties aan uw medewerkers. Het product WGA Hiaat uitgebreid biedt de meeste inkomensgarantie voor uw medewerkers. Al uw medewerkers nemen deel aan de verzekeringen. Wil een medewerker dit niet? Dan moet deze een afstandsverklaring invullen. U bewaart de afstandsverklaring in het personeelsdossier. U meldt uw medewerkers bij ons aan via het Online Meldloket. Doe dit binnen 3 maanden na indiensttreding.

Wilt u berekenen hoe hoog het inkomen van uw medewerkers is bij arbeids ongeschikt­heid? Gebruik dan onze handige WIA-calculator.

We denken er liever niet over na, maar als het aan de orde is ben je blij dat je het goed geregeld hebt voor je personeel! 
HR adviseur bij Metaalfabriek Janssen

Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Maak kennis met de geselecteerde verzekeringen voor uw personeel.

Compleet - meest gekozen

WGA Hiaatverzekering uitgebreid

Uw arbeidsongeschikte medewerker krijgt altijd een aanvullende vergoeding op de WGA-uitkering van UWV tot 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loongrens). Dus niet alleen als hij minder dan 50% van het loon verdient dat hij volgens UWV nog kan verdienen.                      Premiepercentage 2024: 0,29%

Extra

WIA-Compensatieverzekering

Met de WIA-Compensatieverzekering geeft u uw medewerker een tijdelijke aanvulling op het inkomen wanneer deze 15% of meer, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.                    Premiepercentage 2024: 0,12%

Basis

WGA Hiaatverzekering

De verzekering geeft een aanvulling op de WGA-vervolguitkering van UWV op grond van de WIA.                                          Premiepercentage 2024: 0,19%

Handig om te weten

2 mannen in gesprek op werkplaats

Inkomensbescherming hogere lonen bij arbeidongeschiktheid

Heeft u medewerkers die meer verdienen dan de WIA-loongrens? Bied dan inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid met onze WIA-Excedentverzekering.

WIA Casemanagement schematisch overzicht

Samenwerken aan re-integratie

Inkomensexpert Katrien Praet

Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Online meldloket

Naar het Online Meldloket.

Meer informatie over salariskoppeling.

CAO Metalektro

Meer informatie over de cao Metalektro.

Informatie voor werkgevers

Informatie voor medewerkers

Met deze documenten informeert u uw medewerkers over de verzekering en de keuzes die zij kunnen maken. U vindt hier ook het keuzeformulier waarop zij hun keuze kunnen aangeven en de afstandsverklaring.

Polisvoorwaarden en meer