WIA Metalektro - informatie over de overgang

Administratieve uitvoering WIA Metalektro verzekeringen vanaf 1 januari 2023 over naar Centraal Beheer

Mn Services N.V. (MN) voert sinds de komst van de WIA Metalektro verzekeringen in 2009 de administratie van deze verzekeringen uit voor verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. (Achmea). Maar vanaf 2023 stopt MN hiermee. Daarom neemt Achmea vanaf 2023 de administratie van de WIA Metalektro verzekeringen over van MN. Binnen Achmea gaat Centraal Beheer dit voor de directe uitvoering doen en Avéro Achmea voor de werkgevers die Aon als tussenpersoon hebben. Op deze pagina vindt u informatie over de overgang naar Centraal Beheer.

Wat gebeurt er tot 1 januari?

Eind augustus ontvingen alle werkgevers met één of meer WIA Metalektro verzekeringen een aankondigingsbrief.

 • In deze brief informeerden we werkgevers dat vergoedingen voor meldingen die al lopen of nog starten in 2022 dit jaar nog door MN worden afgehandeld.
 • Omdat de premiebetaling vanaf 2023 via automatische afschrijving gaat, stuurden we ook een machtiging mee. Wij vroegen verzekerde werkgevers om deze in te vullen en vóór 9 september naar Achmea te sturen.

In oktober ontvangen de verzekerde werkgevers en medewerkers de nieuwe premies.

 • Daarbij ontvangen zij meer informatie over de producten en andere productinhoudelijke zaken die vanaf 2023 gelden. 

In december ontvangen werkgevers vanuit Achmea informatie over:

 • De nieuwe polis en de voorschotfactuur voor 2023.
 • Uitleg over het nieuwe meldloket en over de proceswijzigingen.
 • Ook ontvangen uitkeringsgerechtigden dan meer informatie over eventuele lopende vergoedingen.

In december gaat ook het nieuwe meldloket open.

 • Tot 2 december kunnen verzekerde werkgevers alle mutaties over 2022 en eerder op gebruikelijke wijze via Inzendportaal.nl doorgeven aan MN. Deze zal MN nog verwerken. 
 • Medio december krijgen de werkgevers uitleg over het nieuwe meldloket van Achmea. Werkgevers ontvangen dan de gegevens om in het meldloket in te loggen. 
 • Vanaf 1 januari 2023 loopt de volledige administratie via Achmea. 

Vragen over de overgang van de administratie naar Achmea? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.


visueel overzicht van ontvangen en nog te ontvangen informatie en wanneer u deze krijgt

Veelgestelde vragen

Achmea had de uitvoering van de WIA-verzekering uitbesteed aan MN. MN stopt per 1 januari 2023 met de uitvoering van verzekeringen. Achmea neemt daarom de uitvoering nu zelf over onder de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea. Achmea is en blijft risicodrager. 
Achmea had de uitvoering van de WIA-verzekering uitbesteed aan MN. MN stopt per 1 januari 2023 met de uitvoering van verzekeringen. Achmea neemt daarom de uitvoering nu zelf over onder de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea. Achmea is en blijft risicodrager. 
De wens van de sociale partners is dat de focus van MN vanaf 2023 komt te liggen op de uitvoering van pensioenen en vermogensbeheer i.v.m. het nieuwe pensioenakkoord. MN voldoet graag aan deze wens. Om de benodigde focus te behalen is het nodig om te stoppen met de verzekeringsactiviteiten.
Ja, dat verandert niet. WIA Metalektro verzekeringen is en blijft een vrijwillige regeling.
Nee, de werkgever blijft verplicht om aan zijn medewerkers een aanbod te doen. Zie voor meer informatie: 3.8.6 en 3.8.7 cao's Metalektro 2020-2022.
Nee, de verzekering wijzigt niet. Op hoofdlijnen blijft de dekking vergelijkbaar. In de inhoud en processen van medewerkergegevens verandert er wel wat. Wij vertellen u hier in oktober meer over.
Nee, wij zetten zelf alles over en laten u hier op tijd meer over weten.
U ontvangt de nieuwe polis en voorwaarden half december.
Als u de verzekering direct bij MN hebt afgesloten, krijgt u na de overgang ook een directe verzekering bij Centraal Beheer. Hebt u nu de verzekering via tussenpersoon Aon afgesloten, dan blijft dat zo en krijgt u een verzekering bij Avéro Achmea.
Het merk hangt af van uw keuze voor een directe verzekering of voor tussenpersoon Aon. Als u nu uw verzekering hebt afgesloten via tussenpersoon Aon, dan krijgt u een verzekering bij Avéro Achmea. Een verzekering bij Centraal Beheer kan alleen zonder tussenkomst van een tussenpersoon.
Nee, dat is binnen de regeling WIA Metalektro verzekeringen niet mogelijk.
Wij zetten uw verzekering zo geruisloos mogelijk over. U blijft dus goed verzekerd. En we laten u natuurlijk alles weten over welke veranderingen voor u gelden.
U kunt het huidige inzendportaal van MN tot 2 december blijven gebruiken voor het aanmelden, afmelden of wijzigen van medewerkers. Het is belangrijk dat u alle wijzigingen voor 2022 vóór 2 december meldt. Half december is het nieuwe meldloket van Achmea voor u beschikbaar. U krijgt dan uw inloggegevens.
U kunt het huidige inzendportaal van MN tot 2 december blijven gebruiken voor het aanmelden, afmelden of wijzigen van medewerkers. Half december is het nieuwe meldloket van Achmea voor u beschikbaar. U krijgt dan uw inloggegevens.
Ja dat kan. U kunt hiervoor bellen naar WIA Metalektro verzekeringen, telefoonnummer (070) 316 08 66 of per mail aan metalektrowia@mn.nl.
Uw verzekering blijft op hoofdlijnen gelijk. De belangrijkste kenmerken en verschillen leest u in dit overzicht. Dit overzicht kreeg u ook bij het premievoorstel in oktober.

Ja, mits u onder de werkingssfeer van de cao Metalektro valt. U kunt hiervoor bellen naar WIA Metalektro verzekeringen, telefoonnummer (070) 316 08 66 of mailen naar metalektrowia@mn.nl. U kunt ook gebruik maken van de knop Direct aanvragen op de werkgeverspagina.

Bel gerust als u vragen heeft: (055) 579 8198
U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan natuurlijk ook: wia@centraalbeheer.nl. Dit geldt zowel voor nieuwe klanten als huidige klanten, die al waren aangesloten op de collectieve regeling voor de Metalektro.

U vindt alle belangrijke informatie over de overgang van uw WIA Metalektro verzekeringen naar Centraal Beheer op deze pagina en op de pagina's voor werkgevers en medewerkers. Komt u er toch niet uit? Voor vragen bereikt u ons op (055) 579 8198.

Uw medewerkers blijven goed verzekerd. De dekking blijft op hoofdlijnen gelijk. Als een medewerker op dit moment een vergoeding krijgt, blijft deze ook na de overgang gewoon doorlopen.

Wij nemen u zorgvuldig mee in de overgang naar Centraal Beheer of Avéro Achmea.

 • In augustus hebben werkgevers een aankondigingsbrief ontvangen. 
 • Eind oktober krijgt zoals u van ons gewend bent de nieuwe premie voor 2023. Dan leggen we u ook uit wat er voor u verandert.
 • Half december krijgen werkgevers de nieuwe polis en voorwaarden voor 2023. En krijgen zij hun inloggegevens voor het nieuwe digitale meldloket.
Deze blijven ongewijzigd. Al uw meldingen in 2022 handelt MN af. Vergoedingen voor meldingen die al lopen of nog starten in 2022 handelt MN dit jaar nog af. Vanaf 1 januari 2023 neemt Achmea deze afhandeling over.
Werkgevers blijven de premie gewoon per kwartaal betalen. Maar dit gebeurt via een automatische afschrijving. Hiervoor hebben wij een machtiging automatische afschrijving nodig. In de aankondigingsbrief van 24 augustus vindt u hierover meer uitleg en een machtigingsfomulier.
 • WIA-Compensatieverzekering (vervangt de WIA-Bodemverzekering)
 • Werkgevers AOV – Hiaat (vervangt de WGA-Hiaatverzekering Standaard)
 • Werkgevers AOV – Hiaat Uitgebreid (vervangt de combinatie van de WGA-Hiaatverzekering Standaard en de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend)

Op onze website gebruiken wij productnamen die door u makkelijk te vinden zijn: WGA Hiaatverzekering, WGA Hiaatverzekering uitgebreid en WIA-Compensatieverzekering. Dit veranderden wij kort geleden. Onze officiële productnamen zijn anders. Het is niet zomaar mogelijk om productnamen aan te passen. Daarom vindt u in de polisvoorwaarden en officiële brieven voor onze hiaatverzekeringen deze andere namen. Wij snappen dat dit verwarrend kan zijn. Daarom vindt u hier een handig overzicht met welke productnamen bij elkaar horen:

Tabel met overzicht officiële productnamen en namen op de website

Achmea sprak de premies voor dit cao-product af met werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM). Zij komen op voor de belangen van werkgevers en werknemers. Ook in 2023 geeft de ROM korting op de premie, waardoor de premies voor u gelijk blijven.

 • WIA-Compensatieverzekering / Loondervingsverzekering 35-min: 0,13%
 • Werkgevers AOV – Hiaat / WGA Hiaatverzekering: 0,20%
 • Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid / WGA Hiaatverzekering Uitgebreid 0,31%

Dit is inclusief toeslag voor termijnbetaling. Op uw polis ziet u het premiepercentage en de termijntoeslag gesplitst.

Achmea rekent altijd een toeslag voor termijnbetaling. Met de ROM is afgesproken dat u deze toeslag niet hoeft te betalen. Daarom is het premiepercentage eerst verlaagd met een korting, waardoor de premie inclusief termijntoeslag weer gelijk is aan wat u in 2022 betaalt.

U berekent de premie door het bruto jaarloon (maximaal WIA-loongrens) te vermenigvuldigen met het premiepercentage.

WIA-Compensatieverzekering (voorheen WIA Bodemverzekering):

 • Premiepercentage 2023 is 0,13% (in 2022: 0,13%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,065%
 • Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,065%

Werkgevers AOV - Hiaat / WGA Hiaatverzekering (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard):

 • Premiepercentage 2023 is 0,20% (in 2022: 0,20%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,1%
 • Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,1%

Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid / WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard + WGA-Hiaatverzekering Aanvullend):

 • Premiepercentage 2023 is 0,31% (in 2022: 0,20% + 0,11%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 32,3% (dit is 50% van 0,20%) = 0,1%
 • Hiervan betaalt de werknemer 67,7% (dit is 50% van 0,20% + 100% van 0,11% ) = 0,21%gebreid: 32,3% werkgever, 67,7% medewerker

De premiebetaling stopt:

 • 2 jaar voor de eindleeftijd (persoonlijke AOW-leeftijd, tot maximaal 68 jaar)
 • Bij een WIA-uitkering
 • Bij een vergoeding uit de verzekering

Als u nu voor een medewerker premievrijstelling heeft, dan blijft dit ook zo na de overgang naar Achmea.

Het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip. Dit is het bruto jaarloon inclusief alle belastbare onderdelen van het loon. Bijvoorbeeld

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering
 • 13e maand
 • Toeslagen zoals een ploegentoeslag
 • Fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak
 • Uitbetaling van een individueel keuzebudget

Geen onderdeel van het loon zijn:

 • Pensioenpremie
 • Onbelaste onkostenvergoeding
 • Ontslagvergoeding

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker tijdelijk een aanvullende vergoeding als hij:
– Tenminste 15% maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

 • Ook als hij (tijdelijk) niet meer in dienst is bij een werkgever.
 • De hoogte van de vergoeding hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage bij de start van de vergoeding. Dit percentage passen we in de tussentijd niet meer aan.
 • Maximaal 7,5 jaar tot uiterlijk zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker een aanvullende vergoeding als hij:
– Een WGA-vervolguitkering ontvangt van UWV, of
– 80%-100% arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt.

 • De hoogte van de vergoeding hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Tot maximaal zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker een aanvullende vergoeding als hij:
– Tenminste 35% arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt.

 • De vergoeding vult altijd aan tot minimaal 70% van het loon (tot maximaal de WIA-loongrens) dat de medewerker verdiende in het jaar voor de maand waarin hij arbeidsongeschikt werd.
 • Tot uiterlijk zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Tot de AOW-leeftijd (maximaal tot 68 jaar).

Nee, wij zetten medewerkers die zijn aangemeld op uw huidige polis automatisch over naar uw nieuwe polis. Ook medewerkers die voor 1 januari 2023 al ziek zijn. U hoeft daar niets voor te doen.

Dit is een collectieve verzekering. U meldt al uw nieuwe medewerkers direct (binnen 90 dagen na indiensttreding) via het online meldloket aan. Uw medewerker bepaalt zelf aan welke verzekeringen hij deelneemt. Wil hij of zij helemaal niet deelnemen? Dan vult hij of zij een afstandsverklaring in. U bewaart deze afstandsverklaring. En meldt deze medewerker niet bij ons aan.
Wil een medewerker daarna alsnog deelnemen? Dan kan dit alleen met een gezondheidsverklaring. Achmea beoordeelt dan of uw medewerker alsnog wordt toegelaten.

Ja, een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor de WIA-Compensatieverzekering en Werkgevers AOV - Hiaat. En een verzekeringsoverzicht voor de Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid.

U vindt alle belangrijke informatie voor medewerkers op deze website onder de knop 'Ik ben medewerker' en op wiametalektro.nl onder de knop 'Ik ben werknemer'.