De WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer biedt (financiële) ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

WIA-Compensatieverzekering: een tijdelijke vergoeding bij gedeeltelijke arbeids­ongeschiktheid

Verzeker uw inkomen bij voor als u voor een deel arbeidsongeschikt wordt

Wat is de WIA-Compensatieverzekering?

Met de WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer ontvangt u tijdelijk een vergoeding als u minder dan 35% maar 15% of meer arbeidsongeschikt bent.

 • Vergoedingsperiode van maximaal 7,5 jaar (tot uiterlijk 68 jaar of de persoonlijke AOW-leeftijd als deze lager is)
 • De vergoeding loopt ook door als u uit dienst gaat
 • Uw werkgever betaalt 50% van de premie

Rekenvoorbeeld: wat levert het op?

Martin is 43 jaar en verdient € 40.000,- per jaar. De vergoeding is het jaarloon (maximaal WIA-loongrens) x het arbeidsongeschiktheidspercentage (15 tot 35%)

 • Martin wordt ziek en na 2 jaar gekeurd door UWV.
 • UWV bepaalt dat hij 20% arbeidsongeschikt is.
 • Vanuit de WIA-Compensatieverzekering ontvangt hij:
  € 40.000,- x 20% = € 8.000,- per jaar.

Martin ontvangt deze vergoeding maximaal 7,5 jaar.

Bereken uw eigen vergoeding met de WIA-calculator

De belangrijkste kenmerken van de WIA-Compensatieverzekering zijn

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. En krijgt u dus geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Terwijl u wel minder loon verdient. De WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer biedt u financiële ondersteuning als u minder dan 35% maar 15% of meer arbeidsongeschikt bent.

 • De hoogte van de vergoeding hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Verzekerd is het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip (max. WIA-loongrens)
 • Als u een vergoeding ontvangt en uit dienst gaat, blijft u recht houden op een vergoeding.
 • Premiebetaling stopt:
  • 2 jaar voor de eindleeftijd
  • bij een WIA-uitkering
  • bij een vergoeding uit deze verzekering

Wanneer stopt de vergoeding?

U ontvangt een vergoeding van maximaal 7,5 jaar tot maximaal de AOW leeftijd (maximaal tot 68 jaar). Een vergoeding kan door een van de volgende situaties eerder stoppen:

 • Als u 35% of meer arbeidsongeschikt wordt.
 • Zolang u in een gevangenis zit. Dit geldt ook bij voorlopige gevangenisstraf of bij TBS.
 • Als u overlijdt.
 • Als u fraudeert.
 • Zodra de maximale vergoedingsperiode is bereikt.