Expert

Wopke de Jong, Productowner Ondernemerswinkel

Wopke de Jong, Productowner Ondernemerswinkel

Zijn doel is het om tijd te besparen voor en expertise leveren aan ondernemers op operationele zaken. En zo hun onderneming kunnen laten groeien.
Naar de Ondernemerswinkel