Modelovereenkomst voor zzp’ers

Schijnzelfstandigheid uitsluiten

Werkt u als zzp'er veel voor dezelfde opdrachtgever? Of werkt u op reguliere basis met zzp'ers? Dan zijn modelovereenkomsten een goed idee. Deze voorkomen boetes en vorderingen vanwege schijnzelfstandigheid. De modelovereenkomst maakt de relatie tussen de zzp’er en opdrachtgever expliciet, zodat die niet verward wordt met werken in loondienst. 

Waarom een modelovereenkomst?

Wanneer u als zelfstandige werkt en zelf bepaalt hoe en op welk moment u uw werk doet, bent u een zzp’er of freelancer. Maar het kan zijn dat uw situatie lijkt op die van een medewerker in loondienst. Vooral als u op vaste tijden, veel uren maakt voor dezelfde opdrachtgever. U loopt het risico dat u niet als ondernemer wordt aangezien, maar dat de Belastingdienst u ziet als ‘medewerker in loondienst’. 
Als u gezien wordt als ‘medewerker in loondienst’, heeft dit gevolgen voor uw opdracht. De opdrachtgever moet loonbelasting en premies voor u betalen, net als voor een werknemer met een arbeidscontract. De Belastingdienst zal uw omzet bij deze opdrachtgever fiscaal behandelen als inkomen uit werk, met mogelijk naheffingen tot gevolg. Om dit te voorkomen gebruikt u een modelovereenkomst. 
De modelovereenkomst legt de relatie tussen u en uw opdrachtgever schriftelijk vast. U geeft in dit document aan dat u als zelfstandig ondernemer werkt en niet in loondienst werkt voor de opdrachtgever. De zzp’er legt ook vast dat hij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geen recht heeft op betaling door de opdrachtgever.  

Is een modelovereenkomst verplicht?

Een modelovereenkomst is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden als er twijfel is over de relatie tussen u en uw opdrachtgever. De twijfel over de arbeidsrelatie kan ontstaan op 3 verschillende vlakken: 
  • Mag de zzp’er het werk zonder overleg door iemand anders uit laten voeren?
  • Kan de opdrachtgever bepalen hoe de zzp’er zijn of haar werk doet?
  • Krijgt de zzp’er naast de betaling voor het werk nog andere vergoedingen van de opdrachtgever?
Kunt u deze vragen niet met zekerheid beantwoorden? En heeft u geen modelovereenkomst? Dan loopt u het risico dat De Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst. 

Heb ik voor iedere opdracht een modelovereenkomst nodig?

U hoeft per opdrachtgever maar één modelovereenkomst te hebben, tenzij de samenwerking in een nieuwe opdracht veel verschilt van de vorige samenwerkingen.

Welke modelovereenkomsten voor zpp’ers zijn er?

Er zijn veel verschillende modelovereenkomsten beschikbaar. De Belastingdienst heeft deze hier op een rij gezet: modelovereenkomsten downloaden. Er zijn grofweg twee categorieën: algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

Algemene modelovereenkomsten

Deze overeenkomsten dekken bijna alle soorten arbeidsrelaties waarin er geen sprake is van loondienst. U kunt ze gebruiken voor veel verschillende beroepen en in veel verschillende branches. Dit betekent wel dat ze mogelijk niet specifiek genoeg zijn voor uw situatie. Ga altijd goed na of de overeenkomst past bij uw opdracht en de afspraken met uw opdrachtgever. 

Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

In deze modelovereenkomsten zijn specifieke omstandigheden voor branches of beroepen opgenomen. Ze zijn opgesteld door de branches en beroepsgroepen zelf. Zij houden rekening met de specifieke afspraken en relaties binnen hun werkgebied. Bekijk de beschikbare overeenkomsten
Ook binnen een werkgebied kunnen de afspraken tussen zzp’ers en opdrachtgevers verschillen. Bekijk altijd of de modelovereenkomst past bij de gemaakte afspraken voor uw opdracht.

Kies de overeenkomst samen met uw opdrachtgever

Als u afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst voor zzp’ers te werken, hebben u en uw opdrachtgever zekerheid. Bespreek de overeenkomst met uw opdrachtgever en zoek samen het document dat het beste bij uw situatie past.